e-ISSN: 2636-7483
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Zeynep Cansu AYTURAN
Kapak Resmi
 

UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.

Dergi yüksek kaliteli makaleler için uygundur. Özellikle orijinal araştırmalar, üst seviye derleme makaleler ve kaliteli teknik notları yayınlamaktan memnuniyet duyarız.

Araştırma Makalesi

Helva Üretim Endüstriyel Atıksuyunda Vakum Distilasyon Yöntemi İle Elde Edilen Distilatın Kimyasal Oksijen İhtiyacı Değişiminin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Kalkınma Planlarında Yer Alan Çevre Sorunları İle İlgili Kavramlara Yönelik Bir İnceleme
 ❤ UCBAD