Amaç ve Kapsam

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, deneysel ve teorik açıdan gözden geçirilmiş özgün araştırma makalelerini aşağıdaki alanlarda yayınlayan ulusal bir dergidir:

 • Belediye ve Endüstriyel Katı Atıklar
 • Atık Bertarafı ve Yönetimi
 • Çevre Kirliliği
 • Çevresel Modellemesi
 • Çevresel Yazılım
 • Çevre Bilimi
 • Çevresel Eğitim
 • Çevre Kimyası
 • Çevresel Mikrobiyoloji
 • Çevresel Sağlık
 • Biyokütle, Tarımsal Kalıntılar
 • Ekoloji
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Tehlikeli Emisyonlar, Yakma
 • Çevresel Koruma Konuları, Deneysel, Analitik, Endüstriyel Çalışmalar
 • Hidrolojik Geri Dönüşüm
 • İçme Suyu Arıtımı
 • Atıksu Arıtma
 • Hava Kirliliği
 • Gaz Bertarafı
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 • Çevre Bilimlerinde Bulanık Mantık
 • Yapay Sinir Ağları
 • Deprem Çevresel Etkileri

Çevre yönetimi ve hava, su ve arazi kaynaklarının kullanımı ile ilgili diğer konularda da yayın kabul edilmektedir.Dergi Geçmişi
2018: Yılda 4 sayı olarak yayına başlandı ve açılış sayısı yayınlandı.
2021: Yılda 2 kez yayın planına geçildi.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
 ❤ UCBAD