Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 4, 197 - 207, 31.12.2020

Öz

Gündelik yaşantımızda gerçekleştirdiğimiz birçok eylem ile farkında olmadan çevreyi tahrip etmekteyiz. Kimi zaman ise siyasi ve ekonomik amaçlarla yani bilinçli olarak doğanın fiziksel ve biyolojik unsurları talan edilmektedir. Çevresel terör adı verilen bu sorun, Türkiye’de üzerinde çok az konuşulan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Zengin ekolojik değere sahip olan Türkiye’de çevresel terör önemli bir mesele olarak durmaktadır. Çevresel terörün en yaygın örneği ise biyolojik yaşamın merkezi olan ormanların siyasi ya da ekonomik amaçlarla yakılması ya da tahrip edilmesidir. Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan bu çevre suçunun merkezinde ise PKK terör örgütü bulunmaktadır. PKK’nın çevreye verdiği zararların çevre literatürü açısından ne anlama geldiği üzerinde yeterince durulmayan bir konudur. Bu boşluğu doldurmak gayesiyle ele alınan bu çalışma üç temel bölümden oluşturmaktadır. Birincisi, Türkiye’de çok az tartışılan çevresel terör kavramının karakteristik özelliklerini tespit etmektir. İkincisi, PKK terör örgütünün orman yakma eylemlerini çevresel terör kuramı bağlamında analiz etmektir. Son olarak, çevresel terör eylemlerini sonlandırmak için politika önerileri sunmaktır. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, PKK terör örgütünün ormanlık alanlara karşı gerçekleştirdiği eylemler çevresel terör kapsamına girmektedir. Analiz çerçevesinde bu çalışmada şu politika önerileri yapılmıştır: (1) uluslararası arenada kamuoyu çalışmaları yapılmalı, (2) bölge insanları çevrenin önemi konusunda bilinçlendirmeli ve (3) bölge halkı çevre yönetimine dahil edilmelidir.

Kaynakça

 • [1] Aktaş, S., Bulduk, B., & Orakçı, H. (2017). Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 3, 6-9, s. 6.
 • [2] Lizardo, O. A., & Bergesen, A. J. (2003). Types of Terrorism by World System Location. Humboldt Journal of Social Relations, 27(2), 162-192, s. 164.
 • [3] O'Lear, S. (2003). Environmental Terrorism: A Critique. Geopolitics, 8(3), 127-150.
 • [4] Gleick, P. H. (2006). Water and Terrorism. Water Policy, 8(6), 481-503, s. 484.
 • [5] Schofield, T. (1999). The Environment as an Ideological Weapon: A Proposal to Criminalize Environmental Terrorism. Boston College Environmental Affairs Law Review, 26 (3), 619-647.
 • [6] Çınğı, T. G. Korku (2020). Mekanları: Terör Korkusunun Mekânsal Boyutu ve Kaçınma Davranışı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 23(1), 1-33.
 • [7] Jenkins, B. M. (1974). International Terrorism: A New Kind of Warfare. Santa Monica, CA: The Rand Corporation. Erişim adresi: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf
 • [8] Combs, C. C. (2017). Terrorism in the Twenty-First Century. Routledge.
 • [9] Berkowicz, S. M. (2011). Eco-terrorism/Enviro-terrorism: Background, Prospects, Countermeasures, Alpas, H., Berkowicz, S. M., & Ermakova, I. (Eds.), Environmental Security and Ecoterrorism (pp. 15-29). Dordrecht: Springer.
 • [10] Zirschky, J. (1988). Environmental Terrorism. Journal (Water Pollution Control Federation), 60(7), 1206-1210.
 • [11] Woods, K. (2010). Human Rights and Environmental Sustainability. Edward Elgar Publishing,
 • [12] Akyüz, E. (2020). Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • [13] Sands, P. J. (Ed.). (1988). Chernobyl: Law and Communication: Transboundary Nuclear Air Pollution-The Legal Materials. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [14] Chalecki, E. L. (2002). A New Vigilance: Identifying And Reducing The Risks Of Environmental Terrorism. Global Environmental Politics, 2(1), 46-64.
 • [15] Tremmel, J. C. (Ed.). (2006). Handbook of Intergenerational Justice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • [16] Thompson, J. (2009). Intergenerational Justice: Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity. New York: Routledge.
 • [17] The World Bank (2018). United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision. Erişim adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
 • [18] Hayta, A. B. (2006). Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 359-376, s. 361.
 • [19] Kohler, C., dos Santos, C. D., & Bursztyn, M. (2019). Understanding Environmental Terrorism in Times of Climate Change: Implications for Asylum Seekers in Germany. Research in Globalization, 1, 1-8.
 • [20] Eagan, S. P. (1996). From Spikes to Bombs: The Rise of Eco‐Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 19(1), 1-18.
 • [21] Demir, C. K. (2008). Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri BağlamındaPKK. Uluslararası İlişkiler, 5 (19), 57-88.
 • [22] Taşdemir, F. (2012). İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk Açısından Türkiye’nin Ayrılıkçı Terör Örgütü PKK ile Mücadelesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 107-151.
 • [23] Yusuf, Şen (2015). Terörün Toplumlar Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerine Bakış: Pkk Terörü ve Ağrı Gerçeği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 17-70, s. 35.
 • [24] Beren, F. (2012). PKK/KCK Terör Örgütünün Eylem Profili. Uluslararası Hukuk ve Politika, (29), 87-107, s. 98.
 • [25] Özgen, C. (2015). Çelik Harekâtı Üzerine Hukuki ve Askeri Bir Analiz. Leges Dergi, 5(1), 71-90.
 • [26] Bal, İhsan (2012). Türkiye’de Terörle Mücadele: PKK Örneği, İhsan Bal ve Süleyman Özeren (Eds.), Dünya’dan Örneklerle Terörle Mücadele (s. 17-78). Ankara, USAK Yayınları.
 • [27] İşeri, Reyhan (2008). Türkiye’de Etnik Terör: Asala Ve Pkk Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • [28] Cantenar, Ö. F., & Tümlü, F. (2016). PKK Terör Örgütünün Eylemlerinin Güvenlik Güçleri Zaiyatı Açısından Analizi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(1), 1-22.
 • [29] Güngörmez, Oğuz and Alkanat, Aslihan (2019). Çevre Terörizmi ve Pkk’nın Orman Sabotajları. Erişim adresi: https://setav.org/assets/uploads/2019/10/A2961.pdf
 • [30] Ender Coşkun ve Harun Gürek, “Ormanlarımızı Yakan Yunanlı”, Milliyet, 31 Temmuz 1995.
 • [31] Memurlar (2019). Orman Yangını Çıkarma Hazırlığında Olan 3 PKK'lıdan 2'si Tutuklandı. Erişim adresi: https://www.memurlar.net/haber/854894/span-class-keyword-orman-span-span-class-keyword-yangini-span-cikarma-hazirliginda-olan-3-pkk-lidan-2-si-tutuklandi.html
 • [32] Yener Erköse, H. (2019). Basit Denetim Yeniden: Türkiye'de Tatil Köylerinde Emek Denetimi. Çalışma ve Toplum, 61(2), 1069-1092.
 • [33] Turizm Ajansı (2019). İşte Türkiye'nin 2019 turist sayısı ve turizm geliri... Erişim adresi: https://www.turizmajansi.com/haber/iste-turkiye-nin-2019-turist-sayisi-ve-turizm-geliri-h35213
 • [34] Memurlar (2019). Karadeniz'de, Son 2 Gündeki 58 Yangını, PKK Çıkarmış! Erişim adresi: https://www.memurlar.net/haber/875244/karadeniz-de-son-2-gundeki-58-yangini-pkk-cikarmis.html
 • [35] Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., & Mosseler, A. (2009). Forest Resilience, Biodiversity, and Climate Change (Technical Series no. 43). Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-43-en.pdf
 • [36] Lindenmayer, D. B., Margules, C. R., & Botkin, D. B. (2000). Indicators of Biodiversity for Ecologically Sustainable Forest Management. Conservation Biology, 14(4), 941-950.
 • [37] Alvey, A. A. (2006). Promoting and Preserving Biodiversity in The Urban Forest. Urban Forestry & Urban Greening, 5(4), 195-201.

Environmental Terrorism in Turkey: The Case of the PKK Terrorist Organization

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 4, 197 - 207, 31.12.2020

Öz

With many actions we carry out in our daily lives, we cause environmental destruction unconsciously. Sometimes, physical and biological elements of nature are plundered for political and economic purposes which are called environmental terrorism that has been not discussed sufficiently in Turkey so far. Environmental terrorism appears an important issue in Turkey which has rich biodiversity. The most common example of environmental terrorism is the wildfires. The PKK terrorist organization is at the centre of this crime. However, what the damages that the PKK causes to the environment means in terms of environmental literature has been not discussed sufficiently so far. This study consists of three main sections. First, this paper aims to examine current theories related to the environmental terrorism. Secondly, the paper attempts to analyse the actions of the PKK terrorist organization, one of the responsible ones of wildfires disaster in Turkey, in the context of environmental terrorism theory. Thirdly, this study aims to offer policy recommendations in the light of analysis. The results of this study show that the actions carried out by the PKK terrorist organization against forest areas are considered environmental terrorism. Within the framework of the analysis, the following policy recommendations were made in this study: (1) public opinion studies should be conducted in the international arena, (2) the local people should be made informed about the importance of the environment, and (3) the local people should be engaged in the environmental governance.

Kaynakça

 • [1] Aktaş, S., Bulduk, B., & Orakçı, H. (2017). Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 3, 6-9, s. 6.
 • [2] Lizardo, O. A., & Bergesen, A. J. (2003). Types of Terrorism by World System Location. Humboldt Journal of Social Relations, 27(2), 162-192, s. 164.
 • [3] O'Lear, S. (2003). Environmental Terrorism: A Critique. Geopolitics, 8(3), 127-150.
 • [4] Gleick, P. H. (2006). Water and Terrorism. Water Policy, 8(6), 481-503, s. 484.
 • [5] Schofield, T. (1999). The Environment as an Ideological Weapon: A Proposal to Criminalize Environmental Terrorism. Boston College Environmental Affairs Law Review, 26 (3), 619-647.
 • [6] Çınğı, T. G. Korku (2020). Mekanları: Terör Korkusunun Mekânsal Boyutu ve Kaçınma Davranışı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 23(1), 1-33.
 • [7] Jenkins, B. M. (1974). International Terrorism: A New Kind of Warfare. Santa Monica, CA: The Rand Corporation. Erişim adresi: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf
 • [8] Combs, C. C. (2017). Terrorism in the Twenty-First Century. Routledge.
 • [9] Berkowicz, S. M. (2011). Eco-terrorism/Enviro-terrorism: Background, Prospects, Countermeasures, Alpas, H., Berkowicz, S. M., & Ermakova, I. (Eds.), Environmental Security and Ecoterrorism (pp. 15-29). Dordrecht: Springer.
 • [10] Zirschky, J. (1988). Environmental Terrorism. Journal (Water Pollution Control Federation), 60(7), 1206-1210.
 • [11] Woods, K. (2010). Human Rights and Environmental Sustainability. Edward Elgar Publishing,
 • [12] Akyüz, E. (2020). Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • [13] Sands, P. J. (Ed.). (1988). Chernobyl: Law and Communication: Transboundary Nuclear Air Pollution-The Legal Materials. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [14] Chalecki, E. L. (2002). A New Vigilance: Identifying And Reducing The Risks Of Environmental Terrorism. Global Environmental Politics, 2(1), 46-64.
 • [15] Tremmel, J. C. (Ed.). (2006). Handbook of Intergenerational Justice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • [16] Thompson, J. (2009). Intergenerational Justice: Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity. New York: Routledge.
 • [17] The World Bank (2018). United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision. Erişim adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
 • [18] Hayta, A. B. (2006). Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Ailenin Yeri ve Önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 359-376, s. 361.
 • [19] Kohler, C., dos Santos, C. D., & Bursztyn, M. (2019). Understanding Environmental Terrorism in Times of Climate Change: Implications for Asylum Seekers in Germany. Research in Globalization, 1, 1-8.
 • [20] Eagan, S. P. (1996). From Spikes to Bombs: The Rise of Eco‐Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 19(1), 1-18.
 • [21] Demir, C. K. (2008). Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri BağlamındaPKK. Uluslararası İlişkiler, 5 (19), 57-88.
 • [22] Taşdemir, F. (2012). İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk Açısından Türkiye’nin Ayrılıkçı Terör Örgütü PKK ile Mücadelesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 107-151.
 • [23] Yusuf, Şen (2015). Terörün Toplumlar Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerine Bakış: Pkk Terörü ve Ağrı Gerçeği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 17-70, s. 35.
 • [24] Beren, F. (2012). PKK/KCK Terör Örgütünün Eylem Profili. Uluslararası Hukuk ve Politika, (29), 87-107, s. 98.
 • [25] Özgen, C. (2015). Çelik Harekâtı Üzerine Hukuki ve Askeri Bir Analiz. Leges Dergi, 5(1), 71-90.
 • [26] Bal, İhsan (2012). Türkiye’de Terörle Mücadele: PKK Örneği, İhsan Bal ve Süleyman Özeren (Eds.), Dünya’dan Örneklerle Terörle Mücadele (s. 17-78). Ankara, USAK Yayınları.
 • [27] İşeri, Reyhan (2008). Türkiye’de Etnik Terör: Asala Ve Pkk Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • [28] Cantenar, Ö. F., & Tümlü, F. (2016). PKK Terör Örgütünün Eylemlerinin Güvenlik Güçleri Zaiyatı Açısından Analizi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(1), 1-22.
 • [29] Güngörmez, Oğuz and Alkanat, Aslihan (2019). Çevre Terörizmi ve Pkk’nın Orman Sabotajları. Erişim adresi: https://setav.org/assets/uploads/2019/10/A2961.pdf
 • [30] Ender Coşkun ve Harun Gürek, “Ormanlarımızı Yakan Yunanlı”, Milliyet, 31 Temmuz 1995.
 • [31] Memurlar (2019). Orman Yangını Çıkarma Hazırlığında Olan 3 PKK'lıdan 2'si Tutuklandı. Erişim adresi: https://www.memurlar.net/haber/854894/span-class-keyword-orman-span-span-class-keyword-yangini-span-cikarma-hazirliginda-olan-3-pkk-lidan-2-si-tutuklandi.html
 • [32] Yener Erköse, H. (2019). Basit Denetim Yeniden: Türkiye'de Tatil Köylerinde Emek Denetimi. Çalışma ve Toplum, 61(2), 1069-1092.
 • [33] Turizm Ajansı (2019). İşte Türkiye'nin 2019 turist sayısı ve turizm geliri... Erişim adresi: https://www.turizmajansi.com/haber/iste-turkiye-nin-2019-turist-sayisi-ve-turizm-geliri-h35213
 • [34] Memurlar (2019). Karadeniz'de, Son 2 Gündeki 58 Yangını, PKK Çıkarmış! Erişim adresi: https://www.memurlar.net/haber/875244/karadeniz-de-son-2-gundeki-58-yangini-pkk-cikarmis.html
 • [35] Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., & Mosseler, A. (2009). Forest Resilience, Biodiversity, and Climate Change (Technical Series no. 43). Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-43-en.pdf
 • [36] Lindenmayer, D. B., Margules, C. R., & Botkin, D. B. (2000). Indicators of Biodiversity for Ecologically Sustainable Forest Management. Conservation Biology, 14(4), 941-950.
 • [37] Alvey, A. A. (2006). Promoting and Preserving Biodiversity in The Urban Forest. Urban Forestry & Urban Greening, 5(4), 195-201.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah AKYÜZ
Bingöl Üniversitesi
0000-0002-9876-111X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 20 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
AKYÜZ, E. (2020). Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 197-207.
MLA
AKYÜZ, Emrah. “Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 3, sy. 4, 2020, ss. 197-0.
Chicago
AKYÜZ, Emrah. “Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3, sy. 4 (Aralık 2020): 197-207.
EndNote
AKYÜZ E (01 Aralık 2020) Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 4 197–207.
ISNAD
AKYÜZ, Emrah. “Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3/4 (Aralık 2020), 197-207.
AMA
AKYÜZ E. Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. UCBAD. Aralık 2020;3(4):197-207.
Vancouver
AKYÜZ E. Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. UCBAD. 2020;3(4):197-20.
IEEE
E. AKYÜZ, “Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği”, UCBAD, c. 3, sy. 4, ss. 197–207, 2020.
JAMA
AKYÜZ E. Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. UCBAD. 2020;3:197–207.
 ❤ UCBAD