Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE EFFECT OF MATHEMATICS INSTRUCTION CONDUCTED WITH COMICS INCLUDING FUN AND HUMOR ON STUDENTS’ MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND MATHEMATICS ANXIETY

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 32 - 45, 30.04.2017

Öz

The aim of this research is to determine the effect of math instruction conducted with comics including fun and humor on math achievement and math anxiety of 6th grade elementary school students. This study is designed as a quasi-experimental study with pre-post test design. In implementation process, math teaching was conducted using comics including fun and humor on experimental group while expository teaching approach was adopted on the control group and comics were not used. The research was carried out with 44 6th grade students from elementary school in Muratpaşa, Antalya. Furthermore, Mathematics achievement test and mathematics anxiety scale were used to collect research data. According to the results of analysis it was determined that the training done with cartoons including humor is more successful in increasing mathematics achievement and reducing existing mathematics anxiety than traditional method.

Kaynakça

 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınevi.
 • Avons, S.,E. (1998). Serial Item Recognition of Novel Visual Patterns, American Journal of Psychology, 89, 285-308.
 • Avşar, S. (2007). Tarih Öğretiminde Karikatür İmgesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Boz, N. (2008). Matematik Neden Zor?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2).
 • Charles, S. (2003). Öğretmenler için Piaget ilkeleri. (Çev: Gülten Ülgen). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Clark, L. H. and Starr, I. S. (1991). Secondary and Middle School Teaching Methods. New York: MacMillan.
 • Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66
 • Dereli, M. (2008). Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Gardner, H. (2004). Zihniyetleri değiştirmek. Mess yayın.
 • George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gür, H. ve Seyhan, G. (2006). İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 17-21
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Körükçü, E. (2008). Tam Sayılar Konusunun Görsel Materyal İle Öğreniminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Tanyolaç, G. (1996). 11-12 Yaş Düzeyindeki Öğrencilerin Korku Yaygınlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 47-66.
 • Wadlington, E. and Wadlington, P. L. (2008). Helping students with mathematical disabilities to succeed. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(1), 2-7.
 • Yıldız, İ. (2008). Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgılarının Tespitinde Ve Giderilmesinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 32 - 45, 30.04.2017

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim 6. sınıf doğal sayılar konusunun öğretiminde, eğlence ve mizah içeren karikatürler kullanılmasının, öğrencilerin matematik başarısına ve kaygısına etkisinin olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma öntest-sontest desenli yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bir ilkokulun 6. sınıfına devam eden toplam 42 öğrenciyle yürütülmüştür. Uygulama süresince matematik dersi deney grubunda eğlence ve mizah içeren karikatürlerle işlenirken, kontrol grubunda ise sunuş yoluyla öğretim yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması için matematik başarı testi ölçeği ve matematik kaygı ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin matematik başarısını artırmada ve matematik kaygısını azaltmada, eğlence ve mizah içeren karikatürlerle yapılan öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınevi.
 • Avons, S.,E. (1998). Serial Item Recognition of Novel Visual Patterns, American Journal of Psychology, 89, 285-308.
 • Avşar, S. (2007). Tarih Öğretiminde Karikatür İmgesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Boz, N. (2008). Matematik Neden Zor?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2).
 • Charles, S. (2003). Öğretmenler için Piaget ilkeleri. (Çev: Gülten Ülgen). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Clark, L. H. and Starr, I. S. (1991). Secondary and Middle School Teaching Methods. New York: MacMillan.
 • Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66
 • Dereli, M. (2008). Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Gardner, H. (2004). Zihniyetleri değiştirmek. Mess yayın.
 • George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gür, H. ve Seyhan, G. (2006). İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 17-21
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Körükçü, E. (2008). Tam Sayılar Konusunun Görsel Materyal İle Öğreniminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Tanyolaç, G. (1996). 11-12 Yaş Düzeyindeki Öğrencilerin Korku Yaygınlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 47-66.
 • Wadlington, E. and Wadlington, P. L. (2008). Helping students with mathematical disabilities to succeed. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(1), 2-7.
 • Yıldız, İ. (2008). Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgılarının Tespitinde Ve Giderilmesinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Muhammet KATİPOĞLU
0000-0002-0134-4425


Zeynep EKEN
0000-0002-8939-4653


Miray KÖRBAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uebt310898, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {32 - 45}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Katipoğlu, Muhammet and Eken, Zeynep and Körbay, Miray} }
APA Katipoğlu, M. , Eken, Z. & Körbay, M. (2017). MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 32-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/29049/310898
MLA Katipoğlu, M. , Eken, Z. , Körbay, M. "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2017 ): 32-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/29049/310898>
Chicago Katipoğlu, M. , Eken, Z. , Körbay, M. "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2017 ): 32-45
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ AU - Muhammet Katipoğlu , Zeynep Eken , Miray Körbay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 45 VL - 3 IS - 1 SN - -2458-8628 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ %A Muhammet Katipoğlu , Zeynep Eken , Miray Körbay %T MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ %D 2017 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Katipoğlu, Muhammet , Eken, Zeynep , Körbay, Miray . "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (Nisan 2017): 32-45 .
AMA Katipoğlu M. , Eken Z. , Körbay M. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 3(1): 32-45.
Vancouver Katipoğlu M. , Eken Z. , Körbay M. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 3(1): 32-45.
IEEE M. Katipoğlu , Z. Eken ve M. Körbay , "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE EĞLENCE VE MİZAH İÇEREN KARİKATÜRLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA VE MATEMATİK KAYGISINA ETKİSİ", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 32-45, Nis. 2017
e-ISSN: 2458-8628