Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 240 - 257, 30.12.2020
https://doi.org/10.47714/uebt.799116

Öz

Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü sayılar ile köklü sayılar konularındaki kavram yanılgılarını incelemektir. Yapılan araştırma nitel bir araştırma olup genel tarama modeline dayalı betimsel çalışma niteliğindedir. Araştırmaya yönelik konu ile ilgili kaynaklar taranıp bu yönde yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerdeki kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2017/2018 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinden rastgele seçilen bir ortaokuldaki 100 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmış ve öğrencilere teşhis testi biçiminde yarı yapılandırılmış mülakat formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerde matematik dersine karşı ön yargının, ezbere dayalı öğretim kullanılmasının, öğrencinin konuyu önceden bilmemesinin, öğrencinin arkadaşlarından yanlış bilgi edinmesinin, geleneksel öğretim tekniklerin kullanılmasının, yanlış internet sitelerinin takip edilmesinin, konuların daha çok soyut olmasının, öğrencilerin yeteri düzeyde çalışmamasının ve soru çözmemesinin, kimi öğrencinin yeterli kaynağının olmamasının, kullanılan kaynakların yanlış bilgi içermesinin, konuyla ilgili kuralların aşırı genelleyip uygulanmasının kavram yanılgılarına sebep olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Altun, M. (2002). Sayı doğrusunun öğretiminde yeni bir yaklaşım. İlköğretim Online E-Dergisi,1(2). http://www.ilkogretimonline.org.tr/index.php/io/article/view/-2062/1898. Erişim tarihi: 10. 04. 2017.
 • Ardahan, A. (1990). "Matematik Öğretimi", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1990.
 • Aydın, İ. H. (2003). “Farabi’de Bilgi Teorisi”, Özener Matbaası, İstanbul, (2003).
 • Baki, A. ve Kartal, T. (2002). Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Değerlendirilmesi, UFBMEK Bildiri Özetleri, s. 211, Ankara, 2002.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
 • Ben-Hur, M. (2006). Concept-Ric Mathematics Instructin: Building a Strong Foundation for Reasoning and Problem Solving. Alexandra, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Develepment.
 • Cornu, B. (1991). Limits. D. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking (pps. 153-166). Boston: Kluwer.
 • Çağırgan, Gn, D., İlgar, L., & Gülten İ. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin matematik konularının günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikirleri üzerine bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2009-1), 51-62.
 • Erçerman, B. (2008). Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Lineer Cebir Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Gunes, B. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları, Gazi Kitabevi: Ankara. Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2005. Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu ( 9-12. sınıflar), Ankara.
 • Oktaç, A. (2009). İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri: Denklemler Konusunda Karşılaşılan Zorluklar. 9,241-262.
 • Özmantar, M. F. (2015). Sonsuzluk kavramı: Tarihsel gelişimi, öğrenci zorlukları ve çözüm önerileri. M.F. Özmantar, E. Bingölbali, & H. Akkoç (Eds.).Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri (s. 151-180). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özmantar, M. F., Bingölbali, E., Akkoç, H. (2008). Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. Pegem A Yayıncılık, 61-410 s. Ankara. Soylu, Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik Derslerinde Kavramsal ve İşlemsel Öğrenmenin Dengelenmesinin Önemi Üzerine Bir Çalışma, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), s. 83-94.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Kesirlerle ilgili Problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 7(2), s. 101-117.
 • Tezcan, C. (2003). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayı Kavramını Algılamasında Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. DEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Mustafa AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1504-3674
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu çalışma araştırmacının yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uebt799116, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2020}, volume = {6}, number = {3}, pages = {240 - 257}, doi = {10.47714/uebt.799116}, title = {Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Mustafa} }
APA Aydoğdu, M. (2020). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 6 (3) , 240-257 . DOI: 10.47714/uebt.799116
MLA Aydoğdu, M. "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2020 ): 240-257 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/59048/799116>
Chicago Aydoğdu, M. "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2020 ): 240-257
RIS TY - JOUR T1 - Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi AU - Mustafa Aydoğdu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47714/uebt.799116 DO - 10.47714/uebt.799116 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 240 EP - 257 VL - 6 IS - 3 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.799116 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.799116 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %A Mustafa Aydoğdu %T Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %D 2020 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 6 %N 3 %R doi: 10.47714/uebt.799116 %U 10.47714/uebt.799116
ISNAD Aydoğdu, Mustafa . "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 3 (Aralık 2020): 240-257 . https://doi.org/10.47714/uebt.799116
AMA Aydoğdu M. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 6(3): 240-257.
Vancouver Aydoğdu M. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 6(3): 240-257.
IEEE M. Aydoğdu , "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar ile Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 240-257, Ara. 2020, doi:10.47714/uebt.799116
e-ISSN: 2458-8628