PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenmeleri Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 1 - 21, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Altun, M. (1995). İlkokul 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Asman, D. ,Markowitz, Z. (2001). The Use of Real Word Knowledge in Solving Mathematical Problems” Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Utrecht, Netherlands.
 • Follmer, R. (2000). Reading, Mathematics and Problem Solving: The Effects of Direct Instruction in the Development of Fourth Grade Students’ Strategic Reading and Problem Solving Approaches to Textbased, Nonroutine Mathematics Problems, Dissertation, Widener University, Chester PA, (Çevrimci: http//widener.edu), 14 Aralık 2001.
 • Ford, M. I. (1994). Teachers’ Beliefs About Mathematical Problem Solving in the Elementary School. School Science and Mathematics, Vol 94, 314 (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 12 Mart 2001
 • Garofalo, J., Lester, F.K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education,
 • Higgins, K. M.(1997). The Effect of Long Instruction in Mathematical Problem Solving on Middle School Students’Attitudes, Beliefs and Abilities. Journal of Experimental Education, Vol 66, 5, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 13 Nisan 2002.
 • Holton, D., Anderson, J.(1999). Mathematical Problem Solving in Support of the Curriculum. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, Vol 30, 351, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 12 Mart 2001.
 • Mason, J. (1999). Learning and Doing Mathematics, QED.
 • Niederer, K., Irwin, K. C. (2001). Using Problem Solving to Identify Mathematically Gifted Students. Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Utrecht, Netherlands
 • Polya, G. (1957). Nasıl Çözmeli? çev. Feryal Halatçı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Pugalee, D. K. (2001). Writing, Mathematics and Metacognition: Looking for Connections Through Students’ Work in Mathematical Problem Solving., School Science and Mathematics, Vol 101, 236 (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 8 Mart 2002.
 • Reys, R., Suydam, M., Lindquist, M. (1995). Helping Children Learning Mathematics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Verschaffel, L., De Corte, E. (1997). Teaching Realistic Mathematical Modeling in the Elementary School: A Teaching Experiment with Fifth Graders. Journal for Research in Mathematics Education. Vol 28, 577, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 5 kasım 2001.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S.,Van Vaerenbergh, G., Bogaerts, H.& Ratinckx, E. (1999). Learning to Solve Mathematical Application Problems: A Design Experiment with Fifth Graders”, Mathematical Thinking & Learning. Vol 1, 195, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 2 Kasım 2001.
 • A Study on Learning of the Problem Solving Strategies by
 • Secondary School Students

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenmeleri Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 1 - 21, 01.04.2006

Öz

Son çalışmalar ilköğretim öğrencilerinin bir çoğunun rutin olmayan matematik problemlerini çözme becerilerinde iyi olmadıklarına işaret etmektedir (Higgins 1997; Verschaffel, De Corte & Lester 1999; Holton & Anderson, 1999). Bu sonuçların oluşmasında problem çözme ve muhakeme etme becerilerinin kazanılmasının büyük etkisi vardır. Bu makalede yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine rutin olmayan matematiksel problemlerin çözümlerini öğretmek için planlanan deneysel bir çalışma ve arkasından bu çalışmanın sonuçları rapor edilmiştir. Deneysel çalışmanın temel amacı rutin olmayan matematiksel problemlerin gerektirdiği bilişsel stratejileri kazandırmadır. Bu çalışmadaki stratejiler “Problemi Basitleştirme”, “Tahmin ve Kontrol”, “Bağıntı Arama”, “Şekil Çizme”, “Sistematik Liste Yapma” ve “Geriye Doğru Çalışma”dır ve bunlar öğrencilerin yaşları göz önüne alınarak seçilmiştir. Her strateji Polya’nın verdiği problem çözme safhaları dikkate alınarak öğretilmiştir. Deneysel çalışma sırasında yaklaşık 50 rutin olmayan problem üzerinde çalışılmıştır. Sınıf aktiviteleri, verilen problem üzerinde, problemin tüm sınıfa tanıtılması, sonra heterojen grup çalışmaları ve sonunda sınıf tartışmalarından oluştu. Tüm bu aktiviteler boyunca öğretmenin rolü öğrencileri problemlerle meşgul olmaları için cesaretlendirmek ve problem üzerinde çalışmaları için yönlendirmekten ibaretti. Çalışmanın sonucunda bu stratejileri öğretme amacı ile hazırlanan ortamın bazı stratejilerin öğretiminde etkin olduğu, yani ön test ve son test arasında anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu, bazılarında ise olmadığı görüldü.

Kaynakça

 • Altun, M. (1995). İlkokul 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Asman, D. ,Markowitz, Z. (2001). The Use of Real Word Knowledge in Solving Mathematical Problems” Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Utrecht, Netherlands.
 • Follmer, R. (2000). Reading, Mathematics and Problem Solving: The Effects of Direct Instruction in the Development of Fourth Grade Students’ Strategic Reading and Problem Solving Approaches to Textbased, Nonroutine Mathematics Problems, Dissertation, Widener University, Chester PA, (Çevrimci: http//widener.edu), 14 Aralık 2001.
 • Ford, M. I. (1994). Teachers’ Beliefs About Mathematical Problem Solving in the Elementary School. School Science and Mathematics, Vol 94, 314 (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 12 Mart 2001
 • Garofalo, J., Lester, F.K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education,
 • Higgins, K. M.(1997). The Effect of Long Instruction in Mathematical Problem Solving on Middle School Students’Attitudes, Beliefs and Abilities. Journal of Experimental Education, Vol 66, 5, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 13 Nisan 2002.
 • Holton, D., Anderson, J.(1999). Mathematical Problem Solving in Support of the Curriculum. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, Vol 30, 351, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 12 Mart 2001.
 • Mason, J. (1999). Learning and Doing Mathematics, QED.
 • Niederer, K., Irwin, K. C. (2001). Using Problem Solving to Identify Mathematically Gifted Students. Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Utrecht, Netherlands
 • Polya, G. (1957). Nasıl Çözmeli? çev. Feryal Halatçı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Pugalee, D. K. (2001). Writing, Mathematics and Metacognition: Looking for Connections Through Students’ Work in Mathematical Problem Solving., School Science and Mathematics, Vol 101, 236 (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 8 Mart 2002.
 • Reys, R., Suydam, M., Lindquist, M. (1995). Helping Children Learning Mathematics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Verschaffel, L., De Corte, E. (1997). Teaching Realistic Mathematical Modeling in the Elementary School: A Teaching Experiment with Fifth Graders. Journal for Research in Mathematics Education. Vol 28, 577, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 5 kasım 2001.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S.,Van Vaerenbergh, G., Bogaerts, H.& Ratinckx, E. (1999). Learning to Solve Mathematical Application Problems: A Design Experiment with Fifth Graders”, Mathematical Thinking & Learning. Vol 1, 195, (Çevrimci) http/epnet.com/ehost, 2 Kasım 2001.
 • A Study on Learning of the Problem Solving Strategies by
 • Secondary School Students

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ALTUN Bu kişi benim


Çiğdem Arslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Altun, M. & Arslan, Ç. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenmeleri Üzerine Bir Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173356