Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

London and Chicago in Literature

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 89 - 104, 01.04.2006

Öz

Bu çalışma, Londra ve Chicago’nun, 19.yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, edebiyatta nasıl ele alındığını göstermeyi amaçlıyor. İngiliz ve Amerikan Edebiyatından, kent yaşamını anlatan altı eser seçilmiştir. William Blake, Thomas Hood, Matthew Arnold, William Wordsworth, Carl Sandburg ve Upton Sinclair seçilen seçkin yazarlardır. Eserler, farklı açılardan ele alınabilir, ama bu çalışma özellikle sanayileşme ve kentleş- menin neden olduğu toplumsal sorunlara odaklanmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, İngiltere ve Amerika’da kent ve sanayi gelişiminin, ve o dönemde Londra ve Chicago’nun bir genel portresi çizilmiş. İkinci bölümde, eserlerde bu kentlerin nasıl incelendiği ve ele alındığı gösterilmeye çalışılmıştır. Eserlerin incelenmesi Marxist Edebi Eleştiri Kuramı yaklaşımıyla yapılmıştır

Kaynakça

 • Bal, Hüseyin. Kent Sosyolojisi. Ankara: Turhan Kitapevi, Ltd., 1999
 • Dincer, Figun. “A Comparison of George Orwell’s The Road to Wigan Pier and Upton Sinclair’s The Jungle: A Desire for Democratic Socialism.” A paper to be published in the precedings of the seminar (George Orwell and his Works) in METU, Ankara, 2001.
 • DiYanni, Robert. Poetry: An Introduction. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000.
 • Durnell, Hazel. The America of Carl Sandburg. The University Press of Washington, D.C., 1965.
 • Hill, Christopher. 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1997. Huysman, AnnMarie. The West: Enlightenment to Present. 1998. http://www.fordham.edu/halsall/mod/huysman-london.html.
 • Jenkins, Philip. A History of The United States. London: MacMillan Press Ltd., 1997.
 • ------------------Junior Larousse, volume: 5, page: 796, Istanbul, 1994.
 • Lehan, Richard. The City in Literature: An Intellectual an Cultural History. London: University of California Press, 1998
 • Majewski, John. The Industrial Revolution, Working Class Poverty or Prosperity. http://www.libertyhaven.com/theoreticalorphilosophicalissues/economich istory/indusrev.shtml.
 • Norton, Mary Beth&Katzman, David M. People and a Nation. Boston: Houghton Mifflin Company, 1996.
 • Sharpe, William Chapman. Unreal Cities: Urban Figuration in Wordsworth, Baudelaire, Whitman, Eliot and Williams. London: The Johns Hopkins University Press, 1990.
 • London and Chicago in Literature

London and Chicago in Literature

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 89 - 104, 01.04.2006

Öz

This study aims to illustrate how London and Chicago are depicted in literature in the 19th. Century and the first quarter of the 20th. Century. Six literary works are selected from English and American Literature that contain information about the city life. These prominent writers are William Blake, Thomas Hood, Matthew Arnold, William Wordsworth, Carl Sandburg and Upton Sinclair. The works can be evaluated from different aspects but the focus of this study is specifically on the social problems caused by industrialization and urbanization. The paper is organized in two parts. In the first part, it draws a general picture of urban and industrial developments in England and the States, and the portraits of London and Chicago in that period, and in the second part, the works are discussed in order to see how the cities are depicted. The evaluation is approached through Marxist literary criticism. 

Kaynakça

 • Bal, Hüseyin. Kent Sosyolojisi. Ankara: Turhan Kitapevi, Ltd., 1999
 • Dincer, Figun. “A Comparison of George Orwell’s The Road to Wigan Pier and Upton Sinclair’s The Jungle: A Desire for Democratic Socialism.” A paper to be published in the precedings of the seminar (George Orwell and his Works) in METU, Ankara, 2001.
 • DiYanni, Robert. Poetry: An Introduction. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000.
 • Durnell, Hazel. The America of Carl Sandburg. The University Press of Washington, D.C., 1965.
 • Hill, Christopher. 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1997. Huysman, AnnMarie. The West: Enlightenment to Present. 1998. http://www.fordham.edu/halsall/mod/huysman-london.html.
 • Jenkins, Philip. A History of The United States. London: MacMillan Press Ltd., 1997.
 • ------------------Junior Larousse, volume: 5, page: 796, Istanbul, 1994.
 • Lehan, Richard. The City in Literature: An Intellectual an Cultural History. London: University of California Press, 1998
 • Majewski, John. The Industrial Revolution, Working Class Poverty or Prosperity. http://www.libertyhaven.com/theoreticalorphilosophicalissues/economich istory/indusrev.shtml.
 • Norton, Mary Beth&Katzman, David M. People and a Nation. Boston: Houghton Mifflin Company, 1996.
 • Sharpe, William Chapman. Unreal Cities: Urban Figuration in Wordsworth, Baudelaire, Whitman, Eliot and Williams. London: The Johns Hopkins University Press, 1990.
 • London and Chicago in Literature

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figun DİNÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dinçer, F. (2006). London and Chicago in Literature . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 89-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173360