PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Benim Küçük Dostlarım

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 105 - 133, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Adıvar, Halide Edib, Mor Salkımlı Ev, Yeni Matbaa, İstanbul, 1963.
 • Akengin, Yahya, “Benim Küçük Dostlarım”, Hisar, Cilt 17, Sayı 163, Temmuz 1977.
 • Asya, Arif Nihat, “Halide Nusret Zorlutuna’nın 50. Sanat Yılı” Defne, Haziran 1967, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 42.
 • Başar, Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920–1960), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Cemiloğlu, Mustafa, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Alfa Yayınları, Ekli III. Baskı, Bursa, 2001.
 • Emil, Birol, “Öğretmenler Romancısı Reşat Nuri Güntekin I”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl 1990, Sayı 2.
 • Emil, Birol, “Bir Öğretmenler Günü Daha”, Türk Kültür ve Edebiyatından- 1 / Meseleler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997.
 • Enginün, İnci, “Halide Nusret Zorlutuna”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İlaveli 2. Baskı, İstanbul, 1991.
 • Enginün, İnci, “Tanzimat Sonrası Edebiyatçılarımız ve Çocuk”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Erdal, Kelime, “Halide Edib Adıvar ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Eserlerinde Öğretmen ve Eğitim” Bursa, 2005, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • Gürel, Zeki, Halide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, I. Baskı, Ankara, 1988.
 • Kâzım Nami, Muallimin Meslek Ahlâkı, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934.
 • Kerman, Zeynep, “Mehmet Kaplan’a Göre Öğretmen ve Okul”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 231–239.
 • Tansel, Fevziye Abdullah, “Halide Nusret Zorlutuna’nın Eserleri ve Edebî Şahsiyeti” Defne, Temmuz 1967, Yıl 2, Cilt 2, Sayı, 43.
 • Türk Yurdu, “Kıymetli Şair Halide Nusret Zorlutuna”, Ankara, Haziran 1965.
 • Yalçın, Alemdar, “Halide Nusret ve Anadolu”, Töre, Sayı 158, Temmuz 1984.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Benim Küçük Dostlarım, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1948.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Yurdumun Dört Bucağı, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1950.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “Mektebin Çocuğu”, Millî Mecmua, Cilt 1, numara 8, 7 Şubat 1340a.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “Mektebin Çocuğu İçin”, Millî Mecmua, Cilt 2, numara 18, 24 Temmuz 1340b.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “En Büyük Vazife”, Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı 9, 21 Nisan 1927.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Bir Devrin Romanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1978.
 • Zülfikar, Hamza, “Ahmet Midhat’ın Rehnümâ-yı Mu’allimîn’i”, Türk Dili, Sayı 521, Mayıs 1995. My Little Friends

Benim Küçük Dostlarım

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 105 - 133, 01.04.2006

Öz

Bu çalışmada, öğretmen yazarlardan Halide Nusret Zorlutuna’nın öğretmenlik mesleği ve öğrencileri ile ilgili anılarının yer aldığı Benim Küçük Dostlarım adlı hatıra kitabı incelenmiştir. Yazar bu kitabında anılarından yola çıkarak, öğretmen öğrenci ilişkisi, öğretmenin sahip olması gereken kişilik özellikleri ve öğretmenin çevresi ile münasebetleri konusunda görüşlerini ortaya koymuştur. Türkiye’nin zorlu bir sınavdan geçtiği dönemde öğretmenliğe başlayan Halide Nusret, yaşadığı dönemdeki öğretmenlik anlayışını ve öğretmen davranışlarını aktararak bir anlamda günümüz öğretmenlerine yol göstermektedir

Kaynakça

 • Adıvar, Halide Edib, Mor Salkımlı Ev, Yeni Matbaa, İstanbul, 1963.
 • Akengin, Yahya, “Benim Küçük Dostlarım”, Hisar, Cilt 17, Sayı 163, Temmuz 1977.
 • Asya, Arif Nihat, “Halide Nusret Zorlutuna’nın 50. Sanat Yılı” Defne, Haziran 1967, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 42.
 • Başar, Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920–1960), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Cemiloğlu, Mustafa, İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Alfa Yayınları, Ekli III. Baskı, Bursa, 2001.
 • Emil, Birol, “Öğretmenler Romancısı Reşat Nuri Güntekin I”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl 1990, Sayı 2.
 • Emil, Birol, “Bir Öğretmenler Günü Daha”, Türk Kültür ve Edebiyatından- 1 / Meseleler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997.
 • Enginün, İnci, “Halide Nusret Zorlutuna”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İlaveli 2. Baskı, İstanbul, 1991.
 • Enginün, İnci, “Tanzimat Sonrası Edebiyatçılarımız ve Çocuk”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Erdal, Kelime, “Halide Edib Adıvar ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Eserlerinde Öğretmen ve Eğitim” Bursa, 2005, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • Gürel, Zeki, Halide Nusret Zorlutuna Hayatı ve Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, I. Baskı, Ankara, 1988.
 • Kâzım Nami, Muallimin Meslek Ahlâkı, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934.
 • Kerman, Zeynep, “Mehmet Kaplan’a Göre Öğretmen ve Okul”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 231–239.
 • Tansel, Fevziye Abdullah, “Halide Nusret Zorlutuna’nın Eserleri ve Edebî Şahsiyeti” Defne, Temmuz 1967, Yıl 2, Cilt 2, Sayı, 43.
 • Türk Yurdu, “Kıymetli Şair Halide Nusret Zorlutuna”, Ankara, Haziran 1965.
 • Yalçın, Alemdar, “Halide Nusret ve Anadolu”, Töre, Sayı 158, Temmuz 1984.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Benim Küçük Dostlarım, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1948.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Yurdumun Dört Bucağı, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1950.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “Mektebin Çocuğu”, Millî Mecmua, Cilt 1, numara 8, 7 Şubat 1340a.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “Mektebin Çocuğu İçin”, Millî Mecmua, Cilt 2, numara 18, 24 Temmuz 1340b.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, “En Büyük Vazife”, Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı 9, 21 Nisan 1927.
 • Zorlutuna, Halide Nusret, Bir Devrin Romanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1978.
 • Zülfikar, Hamza, “Ahmet Midhat’ın Rehnümâ-yı Mu’allimîn’i”, Türk Dili, Sayı 521, Mayıs 1995. My Little Friends

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kelime ERDAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erdal, K. (2006). Benim Küçük Dostlarım . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 105-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173361