PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bursa İli Raket Sporları Profili

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 153 - 166, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Demirci, N. A’dan Z’ye Spor. Ankara: Neyir Yayıncılık ve matbaacılık, 1990.
 • Demir, H. 12-16 Yaş Erkek Badmintoncularda Kuvvet Antrenmanlarının Aerobik Güce Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. Konya 1999. 44-47.
 • Erdil, G. Masa Tenisi Teknik - Taktik -Kondisyon. İstanbul, Alaş Matbaası, 1987.
 • Gençlik Spor Müdürlüğü Sicil-Lisans Şubesi 1999-20003 Yılı Resmi Belgeleri
 • Karakuş S, Küçük V., Koç H.1995 Balkan Şampiyonasına Katılan Badminton Sporcularının Reaksiyon Zamanları. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, Ankara 1996: 2, 11-18.
 • Kemren, O. Tenis Teknik ve Taktikleri. İzmir: Aşama Matbaacılık, 1997.
 • Kutlu, M.Z, Sertbaş, K. 200-20003 Yılları Süresince Raket Sporlarında Kocaeli’nin Profili, 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Sporda 10 Yıl. APK Dairesi Başkanlığı, Gökçe Ofset Matbaacılık. Ankara: Yayın No: 138, 1995.
 • Turhan B, Er N, Çam İ. 2003 Avrupa Şampiyonası Masa Tenisi Maçlarındaki Son Vuruşların Analizi. 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Yıldız S, Taşkıran Y, Sertbaş K. 11-15 Yaş Bayan ve Erkek Milli Badminton Oyuncularının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi, 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Yıldırım, İ. Badminton , Ankara: Badminton Federasyonu Yayınları, 1985.
 • Racket Sports Profile of Bursa

Bursa İli Raket Sporları Profili

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 153 - 166, 01.04.2006

Öz

Bu çalışmada Bursa ilinde var olan raket sporlarının G.S.İ.M ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonları ve sonuçları ışığında genel durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma Bursa ili raket sporlarının son beş yılına ait genel durumunu belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada Bursa ili Gençlik Spor İl Müdürlüğünden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan veriler kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 1999-2004 yılları arasındaki G.S.İ.M. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi kayıtlarından elde edilmiştir. Bu nedenle araştırma kayıtlardaki verilerle sınırlıdır. Elde edilen veriler Excel 7.0 paket programı kullanılarak tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmada raket sporu olarak ele alınan üç branşın sporcu, antrenör, hakem, bütçeleri kulüp sayıları ve başarı durumları incelenmiştir. Buna göre; Bursa ilinde faaliyet gösteren raket sporları kulüpleri 1999-2004 yılları arasında masa tenisi branşında 8 kulüp, tenis 4 ve badminton branşında 5 kulüp yer almaktadır. Aynı branşların yıllara göre G.S.İ.M bütçesinden masa tenisinde 33.5 milyar, tenis 16 milyar 250 milyon, badminton ise 19 milyar 500 milyon olarak belirtilmiştir. G.S.İ.M bütçesinden en fazla olan payı alan masa tenis branşında diğer iki branşa oranla daha fazla lisanslı sporcu bulunmaktadır. Bursa ilinde faal sporcu sayısı her iki ilin 2004 kayıtları incelendiğinde; badminton branşında 183 sporcu, masa tenisi branşında 234 sporcu, tenis branşında 228 sporcu olduğu görülmüştür. Kulüp ve antrenör sayıları açısından incelendiğinde Bursa ilinde G.S.İ.M ve kulüplerde toplam antrenör sayısı olarak badminton branşında 11 antrenör, masa tenisi branşında 18 ve tenis branşında 9 antrenör görevlidir. Raket sporları federasyonlarının her il için bünyesinde bulunan kulüplerin sporcu antrenör, hakem, tesis-malzeme bilgilerini edinerek istatistiksel değerlendirmeler yapmaları gerekmektedir. Böylece yatırım ve gelişim arasındaki gelişmeler belirlenerek, daha iyi sporcu ve başarılar kazanılacaktır. Ayrıca bu federasyonlar özellikle her yaşta ve her zaman yapılabilme özelliği taşıyan raket sporlarını herkes için spor bünyesinde tanıtım ve yayılmasını teşvik edecek çalışmaları da planlamaları gerektiğine inanmaktayız.

Kaynakça

 • Demirci, N. A’dan Z’ye Spor. Ankara: Neyir Yayıncılık ve matbaacılık, 1990.
 • Demir, H. 12-16 Yaş Erkek Badmintoncularda Kuvvet Antrenmanlarının Aerobik Güce Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. Konya 1999. 44-47.
 • Erdil, G. Masa Tenisi Teknik - Taktik -Kondisyon. İstanbul, Alaş Matbaası, 1987.
 • Gençlik Spor Müdürlüğü Sicil-Lisans Şubesi 1999-20003 Yılı Resmi Belgeleri
 • Karakuş S, Küçük V., Koç H.1995 Balkan Şampiyonasına Katılan Badminton Sporcularının Reaksiyon Zamanları. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, Ankara 1996: 2, 11-18.
 • Kemren, O. Tenis Teknik ve Taktikleri. İzmir: Aşama Matbaacılık, 1997.
 • Kutlu, M.Z, Sertbaş, K. 200-20003 Yılları Süresince Raket Sporlarında Kocaeli’nin Profili, 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Sporda 10 Yıl. APK Dairesi Başkanlığı, Gökçe Ofset Matbaacılık. Ankara: Yayın No: 138, 1995.
 • Turhan B, Er N, Çam İ. 2003 Avrupa Şampiyonası Masa Tenisi Maçlarındaki Son Vuruşların Analizi. 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Yıldız S, Taşkıran Y, Sertbaş K. 11-15 Yaş Bayan ve Erkek Milli Badminton Oyuncularının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi, 1. Raket Sporları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 31 Ekim-1 Kasım 2003, Kocaeli Üniversitesi Yay. 2003.
 • Yıldırım, İ. Badminton , Ankara: Badminton Federasyonu Yayınları, 1985.
 • Racket Sports Profile of Bursa

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Füsun Öztürk KUTER Bu kişi benim


Şenay Koparan Şahin Bu kişi benim


Şenay KOPARAN Bu kişi benim


Füsun Öztürk Kuter Bu kişi benim


Mehmet EFE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kuter, F. Ö. , Koparan Şahin, Ş. , Koparan, Ş. , Öztürk Kuter, F. & Efe, M. (2006). Bursa İli Raket Sporları Profili . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 153-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173363