PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Değerlendirmelerine Göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Değiştirmek ve Düzeltmek Amacıyla Yararlanılan Stratejiler

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 167 - 187, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Esmahan. Sınıf Yönetimi. (Editör: Zeki Kaya). (Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular Bölümü). PegemA Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Akar, İlhan. Sınıf Yönetim. Editör: Zeki Kaya. (Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenler Bölümü). PegemA Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Aydın, Ayhan. Sınıf Yönetimi.Alfa Yayınevi. Bursa. 2000.
 • Başar, Hüseyin. Sınıf Yönetimi. M.E.B. Yayınları.İstanbul. 1999.
 • Bloom, B. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev: D. A. Özçelik), M.E.Y., İstanbul, 1998.
 • Brubacher, John S.S. Dershane Disiplini. (Çev: A. Ferhan Oğuzkan), Çağdaş Eğitim, Ankara, 1985.
 • Celep Cevat, Sınıf Yönetimi Ve Disiplini. Anı Yayıncılık Ankara, 2000.
 • Çelik, Vehbi. Sınıf Yönetimi. Nobel Yayınevi. Ankara. 2002.
 • Karip,Emin. Sınıf Yönetimi. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Keskin, M. Ali, Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davra- nışları ve Kullandıkları Baş Etme Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 2002.
 • Korkmaz, İsa. Sınıf Yönetim. Editör: Zeki Kaya. (İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Bölümü) Pegema Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • Özdemir, İbrahim Etem. Sınıf Yönetimi. Editör:Ş.Şule Erçetin, M. Çağatay Özde- mir. (Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlar Bölümü), Asil Yayın Dağıtım.Ankara.2004.
 • Öztürk, Bülent. Sınıf Yönetimi. Editör, Emin Karip. (Sınıfta İstenmeyen Davra- nışların Önlenmesi ve Giderilmesi Bölümü), Pegema Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Özyürek, Mehmet. Sınıfta Davranış Yönetimi. Karatepe Yayınları. Ankara.1997.
 • Özyürek, Mehmet. Sınıf Yönetimi. Karatepe Yayınları. Ankara. 2001.
 • Sarıtaş,Mustafa. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Editör, Leyla Küçükahmet. (Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve uygulama Bölümü) Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2000. Ankara.
 • Tony,Tam Shui Kee. Locus of Control, Attributional Style And Discipline Problems In Secondary School. Early Child Development And Care, 2003, Vol, 173(5), Pp. 455-466.
 • Tuncer, Oya. Çocuk ve Aile Çevresi. T.E.D. Bilim Dizisi No:3, Şafak Matbaası, Ankara, 1980.
 • Traynor, P.L. Scientific Evolation of Five Strategies Teachers Use To Maintain Order. Education. 122. 3. 453-510. 2002.
 • Türnüklü, Abbas., Maurice Galton. Students’ Misbehaviours In Turkish And English Primary Classroom. Educational Studies, Vol. 27, No. 3, 2001.
 • Türnüklü, Abbas., V., Yıldız. Öğretmenlerin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları İle Başa Çıkma Stratejileri: Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 284.
 • Yüksel, Galip, Sınıf Yönetimi. Editör, Leyla Küçükahmet. (Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama Bölümü), Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2003. Ankara.
 • The Strategies Used in Order to Change and Ameliorate the
 • Students’ Classroom Behaviors That are Considered Undesirable
 • in the Evaluations of Teacher Trainees

Öğretmen Adaylarının Değerlendirmelerine Göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Değiştirmek ve Düzeltmek Amacıyla Yararlanılan Stratejiler

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 167 - 187, 01.04.2006

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sınıfta istenmeyen davranışları değiştirmek ve düzeltmek amacıyla başvurdukları stratejileri belirlemektir. Araştırmanın evreni 2004-2005 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi ise tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 180 öğretmen adayıdır. Sayısal veriler anket uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde t testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak sınıf yönetimi dersi alan ve almayan öğretmen adaylarının sınıfta istenmeyen davranışları önlemek açısından farklı görüşlere sahip olukları ve görüşleri arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Ağaoğlu, Esmahan. Sınıf Yönetimi. (Editör: Zeki Kaya). (Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular Bölümü). PegemA Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Akar, İlhan. Sınıf Yönetim. Editör: Zeki Kaya. (Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenler Bölümü). PegemA Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Aydın, Ayhan. Sınıf Yönetimi.Alfa Yayınevi. Bursa. 2000.
 • Başar, Hüseyin. Sınıf Yönetimi. M.E.B. Yayınları.İstanbul. 1999.
 • Bloom, B. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev: D. A. Özçelik), M.E.Y., İstanbul, 1998.
 • Brubacher, John S.S. Dershane Disiplini. (Çev: A. Ferhan Oğuzkan), Çağdaş Eğitim, Ankara, 1985.
 • Celep Cevat, Sınıf Yönetimi Ve Disiplini. Anı Yayıncılık Ankara, 2000.
 • Çelik, Vehbi. Sınıf Yönetimi. Nobel Yayınevi. Ankara. 2002.
 • Karip,Emin. Sınıf Yönetimi. Pegema Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Keskin, M. Ali, Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davra- nışları ve Kullandıkları Baş Etme Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 2002.
 • Korkmaz, İsa. Sınıf Yönetim. Editör: Zeki Kaya. (İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Bölümü) Pegema Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • Özdemir, İbrahim Etem. Sınıf Yönetimi. Editör:Ş.Şule Erçetin, M. Çağatay Özde- mir. (Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlar Bölümü), Asil Yayın Dağıtım.Ankara.2004.
 • Öztürk, Bülent. Sınıf Yönetimi. Editör, Emin Karip. (Sınıfta İstenmeyen Davra- nışların Önlenmesi ve Giderilmesi Bölümü), Pegema Yayıncılık. Ankara. 2002.
 • Özyürek, Mehmet. Sınıfta Davranış Yönetimi. Karatepe Yayınları. Ankara.1997.
 • Özyürek, Mehmet. Sınıf Yönetimi. Karatepe Yayınları. Ankara. 2001.
 • Sarıtaş,Mustafa. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Editör, Leyla Küçükahmet. (Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve uygulama Bölümü) Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2000. Ankara.
 • Tony,Tam Shui Kee. Locus of Control, Attributional Style And Discipline Problems In Secondary School. Early Child Development And Care, 2003, Vol, 173(5), Pp. 455-466.
 • Tuncer, Oya. Çocuk ve Aile Çevresi. T.E.D. Bilim Dizisi No:3, Şafak Matbaası, Ankara, 1980.
 • Traynor, P.L. Scientific Evolation of Five Strategies Teachers Use To Maintain Order. Education. 122. 3. 453-510. 2002.
 • Türnüklü, Abbas., Maurice Galton. Students’ Misbehaviours In Turkish And English Primary Classroom. Educational Studies, Vol. 27, No. 3, 2001.
 • Türnüklü, Abbas., V., Yıldız. Öğretmenlerin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları İle Başa Çıkma Stratejileri: Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 284.
 • Yüksel, Galip, Sınıf Yönetimi. Editör, Leyla Küçükahmet. (Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama Bölümü), Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2003. Ankara.
 • The Strategies Used in Order to Change and Ameliorate the
 • Students’ Classroom Behaviors That are Considered Undesirable
 • in the Evaluations of Teacher Trainees

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa SARITAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirmelerine Göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Değiştirmek ve Düzeltmek Amacıyla Yararlanılan Stratejiler . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 167-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173364