PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 35 - 48, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Acat, Bahaddin ve Ekinci, Arzu (2005); “Yapılandırmacı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri”, XIV. Ulusal eğitim bilimleri kongresi, Pamukkale Ün. Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Akar, Hanife ve Yıldırım, Ali (2004); “Oluşturmacı öğretim etkinliklerinin sınıf yönetimi dersinde kullanılması: Bir eylem araştırması”, İyi örnekler konferansı, Sabancı üniversitesi.
 • Alexander, J. O. (1999); “Colloborative design, constructivist learning, infor- mation technology immersion & electronic communities: A case study”, İnterpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century, Vol.7, number 1-2.
 • Altun, Murat (2007); “Matematik öğretiminde gelişmeler” (Yayınlanmamış makale olup kişisel haberleşmeyle edinilmiştir).
 • Baykul, Yaşar (2005); “2004-2005 yıllarında çıkarılan matematik programı üzerine düşünceler”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Bukova-Güzel, Esra ve Alkan, Hüseyin (2005); “Yeniden yapılandırılan ilköğ- retim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi”, Kuram ve Uygu- lamada Eğitim Bilimleri, 5(2), Kasım 2005, sf.385-425.
 • Costelloe, Timothy, "Giambattista Vico", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/ sum2003/entries /vico/>. (Erişim tarihi: 25.04.2006)
 • Durmuş, Soner (2001); “Matematik eğitimine oluşturmacı yaklaşımlar”, Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri dergisi, Haziran 2001, s.101-107.
 • Erdoğan, Yavuz ve Sağan, Burcu (2002); “Oluşturmacılık yaklaşımının kare, dikdörtgen ve üçgen çevrelerinin hesaplanmasında kullanılması”, Ulusal fen ve matematik eğitimi kongresi, ODTÜ.
 • Ersoy, Yaşar (2006); “İlköğretim matematik öğretim programındaki Yenilikler- I: Amaç, içerik ve kazanımlar”, İlköğretim online, 5(1), 30-44.
 • MEB (2005); “İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu, 6.-8. sınıflar (taslak basım)”, Devlet kitapları müdürlüğü, Ankara.
 • Özdaş, Aynur ve diğerleri (2005); “Yeni ilköğretim matematik dersi (1-5) öğre- tim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Pesen, Cahit (2005); “Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre yeni ilköğre- tim matematik öğretim programının değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Renyi, Alfred (2003); “Matematik üzerine diyaloglar”, Çeviren: İskender Taş- delen, Dost kitabevi yayınları, 2. baskı, Ankara.
 • Tezci, Erdoğan ve Gürol, Aysun (2003); “Oluşturmacı Öğretim tasarımı ve yaratıcılık”, TOJET, January 2003, Vol:2, Issue:1 Article:8.
 • Yılmaz, Süha ve diğerleri (2005); “İlköğretim matematik öğretmenliği progra- mıyla yeni ilköğretim II. kademe matematik müfredat programının karşılaştırılması”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempoz- yumu, Ankara.
 • An Evaluation of Geometry and Measure Sections of The New Sixth
 • Grade Primary Mathematics Curricula According to Constructivist Learning Approach

Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 35 - 48, 01.04.2007

Öz

Bu çalışmada, yeni ilköğretim matematik dersi 6.-8. sınıflar taslak programının 6. sınıflar Ölçme ile Geometri öğrenme alanlarına ait içerik, yapılandırmacı öğrenme açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir

Kaynakça

 • Acat, Bahaddin ve Ekinci, Arzu (2005); “Yapılandırmacı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri”, XIV. Ulusal eğitim bilimleri kongresi, Pamukkale Ün. Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
 • Akar, Hanife ve Yıldırım, Ali (2004); “Oluşturmacı öğretim etkinliklerinin sınıf yönetimi dersinde kullanılması: Bir eylem araştırması”, İyi örnekler konferansı, Sabancı üniversitesi.
 • Alexander, J. O. (1999); “Colloborative design, constructivist learning, infor- mation technology immersion & electronic communities: A case study”, İnterpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century, Vol.7, number 1-2.
 • Altun, Murat (2007); “Matematik öğretiminde gelişmeler” (Yayınlanmamış makale olup kişisel haberleşmeyle edinilmiştir).
 • Baykul, Yaşar (2005); “2004-2005 yıllarında çıkarılan matematik programı üzerine düşünceler”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Bukova-Güzel, Esra ve Alkan, Hüseyin (2005); “Yeniden yapılandırılan ilköğ- retim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi”, Kuram ve Uygu- lamada Eğitim Bilimleri, 5(2), Kasım 2005, sf.385-425.
 • Costelloe, Timothy, "Giambattista Vico", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/ sum2003/entries /vico/>. (Erişim tarihi: 25.04.2006)
 • Durmuş, Soner (2001); “Matematik eğitimine oluşturmacı yaklaşımlar”, Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri dergisi, Haziran 2001, s.101-107.
 • Erdoğan, Yavuz ve Sağan, Burcu (2002); “Oluşturmacılık yaklaşımının kare, dikdörtgen ve üçgen çevrelerinin hesaplanmasında kullanılması”, Ulusal fen ve matematik eğitimi kongresi, ODTÜ.
 • Ersoy, Yaşar (2006); “İlköğretim matematik öğretim programındaki Yenilikler- I: Amaç, içerik ve kazanımlar”, İlköğretim online, 5(1), 30-44.
 • MEB (2005); “İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu, 6.-8. sınıflar (taslak basım)”, Devlet kitapları müdürlüğü, Ankara.
 • Özdaş, Aynur ve diğerleri (2005); “Yeni ilköğretim matematik dersi (1-5) öğre- tim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Pesen, Cahit (2005); “Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre yeni ilköğre- tim matematik öğretim programının değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara.
 • Renyi, Alfred (2003); “Matematik üzerine diyaloglar”, Çeviren: İskender Taş- delen, Dost kitabevi yayınları, 2. baskı, Ankara.
 • Tezci, Erdoğan ve Gürol, Aysun (2003); “Oluşturmacı Öğretim tasarımı ve yaratıcılık”, TOJET, January 2003, Vol:2, Issue:1 Article:8.
 • Yılmaz, Süha ve diğerleri (2005); “İlköğretim matematik öğretmenliği progra- mıyla yeni ilköğretim II. kademe matematik müfredat programının karşılaştırılması”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempoz- yumu, Ankara.
 • An Evaluation of Geometry and Measure Sections of The New Sixth
 • Grade Primary Mathematics Curricula According to Constructivist Learning Approach

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet DELİL Bu kişi benim


Seher GÜLEŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Delil, A. & Güleş, S. (2007). Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173382