PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kodály Yöntemi ve İlköğretim Müzik Derslerinde Kodály Yöntemi Uygulamaları

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 111 - 119, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

  • Boshkoff, R. Lesson Planning the Kodály Way. Music Educators Journal. Ekim 1991: 30-34.
  • Choksy, L. The Kodály Method. 2. Baskı, New Jersey: Prentice-Hall, 1988.
  • Howard, P. M. Kodály Strategies for Instrumental Teachers. Music Educators Journal 82(5), Mart 1996: 27-34.
  • Mann, R., Lovell, J. ve Tekse, P. Yayınlanmamış Ders Notları. Arizona State University, Tempe: Arizona. 1998.
  • Kodály Method and Its Practices in Primary School Music Lessons

Kodály Yöntemi ve İlköğretim Müzik Derslerinde Kodály Yöntemi Uygulamaları

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 111 - 119, 01.04.2007

Öz

Müzik öğretim yöntemlerinden en çok adı geçen ve en yaygın kullanılan uygulamalardan biri olan Kodály yöntemi, günümüzde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin müzik öğretmenleri tarafından benimsenmiş yaklaşımlardan birisidir. Kodály, geliştirdiği yöntem ile, çocuğun doğal gelişimine odaklanan bir yaklaşım sergilemiş, çocuktaki bilinen olgulardan yola çıkılarak, okul öncesi döneminden başlayan sürece odaklanmış, ve devamında da müzikal açıdan “okur-yazar” yetişkinlere ulaşmayı hedeflemiştir. Kodály ve benzeri uygulamaları bilmemiz müzik öğretmenleri olarak neyin, niçin, ve nasıl yapıldığını anlamamıza yarayacağı gibi kendi yöntemlerimizi geliştirmemize katkıda bulunarak gelecek nesillere yönelik davranışlarımızı daha iyi kavramamıza yol açacaktır. Varolan uygulamaları bilmek ve bu uygulamaları kendi ortamımıza adapte edebilmek yapılacak en önemli işlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışma ile, müzik öğretmenlerinin eğitim-öğretim ortamına katkıda bulunabilmesi düşüncesiyle, Kodály felsefesi ve Kodály yöntemi hakkında kısa bilgi verilerek, özellikle Kodály yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ders planı sunulması hedeflenmiştir

Kaynakça

  • Boshkoff, R. Lesson Planning the Kodály Way. Music Educators Journal. Ekim 1991: 30-34.
  • Choksy, L. The Kodály Method. 2. Baskı, New Jersey: Prentice-Hall, 1988.
  • Howard, P. M. Kodály Strategies for Instrumental Teachers. Music Educators Journal 82(5), Mart 1996: 27-34.
  • Mann, R., Lovell, J. ve Tekse, P. Yayınlanmamış Ders Notları. Arizona State University, Tempe: Arizona. 1998.
  • Kodály Method and Its Practices in Primary School Music Lessons

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezen ÖZEKE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özeke, S. (2007). Kodály Yöntemi ve İlköğretim Müzik Derslerinde Kodály Yöntemi Uygulamaları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 111-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173386