Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Creativity and Change in Early Childhood

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 267 - 282, 01.08.2007

Öz

A child faces with a continuous change as a result of his relations with all of the things he meets. The habit of transforming the human energy into creativity must be taught to children in early ages, through the art education. The aim of the research, presented with this point of view as a poster, is to determine the two dimensional creative behavior changes of a group of children during art education given in their early childhood and is to observe for a year. In the beginning, this research is started with nineteen preschool children with ages of four and five, and their creative works are observed. In the first phase, the fine arts school is introduced to them and they are asked to paint pictures of what they saw. Observing the changes in children's behaviour ensured the continuation of the study. In the second phase, which is the subject of this article, mainly five children is chosen. But helping to acquire the creative behaviour changes in the works of all children are aimed. Learning from a model, which is applied in the first phase in Uludag University Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Arts and Craft Education, has been, a year later, applied in “Tofas Bursa Museum of Anatolian Cars”. The museum and some art concepts have been introduced. Children have painted pictures and have been asked some questions. It has been observed that, children have not painted about the art school they saw, but they have painted what they want. The aim of the research, in the first phase, is to produce active learning by giving some clues to children; in the second phase, to observe the behaviour changes in their creativities and what they have painted. In addition, children aged four have been interested in what they feel instead of what they see. However, when they became six their tendency to paint what they feel changes into painting what they see

Kaynakça

 • ARTAN, Bayhan., Child Development and Education., Morpa Publishing., Istanbul, 2004:21
 • BENJAMIN, S. Bloom, Human Qualitys and Learning in School., Ministry of Education Publishing., Ankara, 1979:299
 • EISNER, E. W. A., Typhology of Creative Behaviour in the Visual Arts., American Educational Research Journal, ІІ 1965
 • KIRISOGLU, Olcay T., Education in Art Seeing-Understanding-Creating, Demircioğlu Publishing., Ankara., 1991
 • OZSOY, Vedat., Education in Visual Arts., Gunduz Education and Publishing., Ankara., 2003
 • SAN, Inci., Art and Education Serious of Art., Utopia Publishing: 96, 3rd Print., Ankara., 2003
 • SAN, Inci., Art Creativity, Creativity in Child., Turkey Is Bank Culture Publishing., Social Philosophy:17., Ankara., 1997
 • BILHAN, Dilek Şahiner, University of Gazi., Faculty of Vocational Education., Art Senposium in Early Childhood Education (A Look at the Future)., Morpa Publishing., Ankara, 2004:173-182
 • Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcık ve Değişim

Creativity and Change in Early Childhood

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 267 - 282, 01.08.2007

Öz

Çocuk tüm varlıklarla kurduğu ilişkiler sonucu değişim içindedir. Çocuklara, sanat eğitimi aracılığıyla, insan enerjisinin yaratıcılığa dönüş- türebilme alışkanlığının çok erken yaşlarda kazandırılmasına çalışılmalıdır. Bu bakış açısıyla poster olarak sunulan bu araştırmanın amacı, bir grup çocuğun erken çocukluk döneminde gerçekleştirilen ve bir yıl takip edilen sanat eğitimi sürecinde iki boyutlu yaratıcı davranış değişimlerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu çalışmaya ilk aşamada 4–5 yaş grubu 19 anaokulu sınıfı çocukla başlanılmış ve bu çocukların 5–6 yaş sürecine kadar yaratıcı çalışmaları takip edilmiştir. Birinci aşamada sanat okulu tanıtılmış, gördükleri yerle ilgili resim yapmaları istenmiştir. Çocuklarda davranış değişimleri görülmesi çalışmanın devamını sağlamıştır. Bu yazının konusu olan ikinci aşamada 5 çocuk seçilmesine rağmen tüm çocukların çalışmalarında yaratıcı davranış değişimlerinin kazanılmasına çalışılmıştır. Birinci aşamada Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda uygulanan yaşayarak öğrenme modeli yaklaşık bir yıl sonra “Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi”nde gerçekleştirilmiştir. Müze tanıtılmış, sanat kavramları açıklanmıştır. Çocuklara resim yaptırılmış, sorular sorulmuştur. Sonuçta bu nitel araştırmanın ilk aşamasında, çocuklar gördükleri sanat okuluyla ilgili resim yapmamış, yapmak istedikleri şekilde resim yapmışlardır. Bu aşamaya kadar çocuklarda bir iz bırakarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek amaç edinilmiş. Bu araştırmanın asıl konusunu oluşturan ikinci aşamada; yaratıcılıklarındaki davra-nış değişimlerinin neler olduğu, neyin ya da nelerin resimlerini yaptıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. 4–5 yaş grubu gördükleriyle değil, hissettikleriyle ilgilenmiştir. Bir yılın sonunda, 6 yaş grubuna gelindiğinde, çocuklarda gördüklerini de resimlemeye yönelik bir değişim gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • ARTAN, Bayhan., Child Development and Education., Morpa Publishing., Istanbul, 2004:21
 • BENJAMIN, S. Bloom, Human Qualitys and Learning in School., Ministry of Education Publishing., Ankara, 1979:299
 • EISNER, E. W. A., Typhology of Creative Behaviour in the Visual Arts., American Educational Research Journal, ІІ 1965
 • KIRISOGLU, Olcay T., Education in Art Seeing-Understanding-Creating, Demircioğlu Publishing., Ankara., 1991
 • OZSOY, Vedat., Education in Visual Arts., Gunduz Education and Publishing., Ankara., 2003
 • SAN, Inci., Art and Education Serious of Art., Utopia Publishing: 96, 3rd Print., Ankara., 2003
 • SAN, Inci., Art Creativity, Creativity in Child., Turkey Is Bank Culture Publishing., Social Philosophy:17., Ankara., 1997
 • BILHAN, Dilek Şahiner, University of Gazi., Faculty of Vocational Education., Art Senposium in Early Childhood Education (A Look at the Future)., Morpa Publishing., Ankara, 2004:173-182
 • Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcık ve Değişim

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Şahiner BİLHAN>

0000-0001-8801-0251

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bilhan, D. Ş. (2007). Creativity and Change in Early Childhood . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 267-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16686/173393