Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Desegregation of Kindergartens: Empiric and Theoretic Model -based on the Examples of Pre-School Education in the Republic of Bulgaria

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 341 - 354, 01.08.2007

Öz

The article overview in analytic plan cut through the problems of intercultural education in the Republic of Bulgaria. The presented educational project on intercultural education is financed by European Union. The model strategy proposed in the article is on intercultural education in the Republic of Bulgaria up to year 2015. There are analyses of pedagogical and psychological approaches on intercultural education, according to the priorities of European Union. 

Kaynakça

 • Chavdarova, S., “Etnocurtural competacion”. Intercultural Education, 1, 5-21, 2006
 • Gurov D., Ir. Koleva., Education system “hand by hand” -for preparatory group for school-, Prosveta, Sofia, 2003
 • Koleva I. Ethnophsycopedagogic of speech, SU “Kl. Ochridski”, Sofia., 2002
 • Koleva I., Legurska M., Right of child for rights in interethnic environment, Predtechi, Sofia, 2002
 • Koleva I. Education programme “Neogea – New land”, Predtechi.,.Sofia, 2003
 • Koleva I., Popova L., Parents and education in interethnic environment, Education., Sofia, 2004
 • Koleva I.., La education intercultural en la edad preescolar, Tomillo, Madrid, 2006.
 • Koleva I.. La education intercultural en la edad preescolar, Siela, Sofia, 2006.
 • Kuchukov H., Koleva I., Education games for bilingual children, UNICEF, Sofia., 1994
 • Kuchukov H., Koleva I., Lazarova P., Do you speak Bulgarian language?, Prosveta, Sofia., 2003
 • Programme for preparatory group for school, Ministry of education, State Gazette, 2003
 • Desegregation of Kindergartens: Empiric and Theoretic Model
 • based on the examples of pre-school education in the
 • Republic of Bulgaria

Desegregation of Kindergartens: Empiric and Theoretic Model -based on the Examples of Pre-School Education in the Republic of Bulgaria

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 341 - 354, 01.08.2007

Öz

Bu makalede Bulgaristan’daki kültürlerarası eğitim problemlerine yönelik analitik plan tanıtılmaktadır. Bu makalede sunulan kültürlerarası eğitim konusundaki proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projede önerilen model 2015 yılına kadar Bulgaristan’daki kültürlerarası eğitim ile ilgilidir. Projede, Avrupa Birliğinin önceliklerine göre kültürlerarası eğitime pedagojik ve psikolojik yaklaşımlar analiz edilmektedir.

Kaynakça

 • Chavdarova, S., “Etnocurtural competacion”. Intercultural Education, 1, 5-21, 2006
 • Gurov D., Ir. Koleva., Education system “hand by hand” -for preparatory group for school-, Prosveta, Sofia, 2003
 • Koleva I. Ethnophsycopedagogic of speech, SU “Kl. Ochridski”, Sofia., 2002
 • Koleva I., Legurska M., Right of child for rights in interethnic environment, Predtechi, Sofia, 2002
 • Koleva I. Education programme “Neogea – New land”, Predtechi.,.Sofia, 2003
 • Koleva I., Popova L., Parents and education in interethnic environment, Education., Sofia, 2004
 • Koleva I.., La education intercultural en la edad preescolar, Tomillo, Madrid, 2006.
 • Koleva I.. La education intercultural en la edad preescolar, Siela, Sofia, 2006.
 • Kuchukov H., Koleva I., Education games for bilingual children, UNICEF, Sofia., 1994
 • Kuchukov H., Koleva I., Lazarova P., Do you speak Bulgarian language?, Prosveta, Sofia., 2003
 • Programme for preparatory group for school, Ministry of education, State Gazette, 2003
 • Desegregation of Kindergartens: Empiric and Theoretic Model
 • based on the examples of pre-school education in the
 • Republic of Bulgaria

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrina KOLEVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koleva, İ. (2007). Desegregation of Kindergartens: Empiric and Theoretic Model -based on the Examples of Pre-School Education in the Republic of Bulgaria . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 341-354 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16686/173397