Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Musical Instruments of India and Turkey: Some Connections

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 373 - 386, 01.08.2007

Öz

Each society has a unique musical system related to the character of its culture. Description of a musical event may be considered broadly representative of its cultural area. Therefore, musical instruments and their connections with different cultures could be one of the significant musical events to talk about. This paper presents brief historic explanations about India and Turkey as well as some background information about the musical instruments of these countries and some connections among them. It can be said that over the centuries there has been a continuous give and take between Persian, Arabs, Indians, and Turks. Thus, musical instruments have been adopted and accepted in all of these countries. This study shows that musical instruments from different areas of the Middle East and south Asia clearly belong to the same artistic family. However, it is important to note that the instruments with the same or similar names can refer to very different instruments, and the same instruments can go by many and varied names. Even the type of music may change an instrument’s name. Therefore, we should never trust a name of an instrument unless its precise origins are known, and who plays it. 

Kaynakça

 • Deva, C. B. (1978). Musical Instruments of India: Their History and Development. Calcutta: Firma KLM Private Limited.
 • Jenkins, J. and Olsen, P. R. (1976). Music and Musical Instruments in the World of Islam. England: Westerham Press. Ltd.
 • Jones, W., & A. N. Willard (1962). Music of India. India: Nabajiban Press.
 • Kaemmer, J. E. (1993). Music in Human Life: Anthropological Perspectives on Music. Univ of Texas Press.
 • Krishnaswami, S. (1967). Musical Instruments of India. India: Government of India Press.
 • Malm, W. P. (1977). Music Cultures of the Pacific the Near East and Asia. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • Marcuse, S. (1975). Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary. New York: W.W. Norton & Company Inc.
 • Nettl, B. (1997). Excursions in World Music. 3rd Ed. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Picken, L. (1975). Folk Musical Instruments of Turkey. London: Oxford University Press.
 • Powers, H. S. (1984). India,” in Stanley Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Musicians. London: Macmillan Press Limited.
 • Reinhard, K. (1980). “Turkey,” in Stanley Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Musicians. London: Macmillan Press Limited.
 • Sanyal, R. (1985). “Musical Instruments: The Indian Approach.” Classical Music of India. Calcutta, India: Sangeet Research Academy.

Musical Instruments of India and Turkey: Some Connections

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 373 - 386, 01.08.2007

Öz

Her toplum kendi kültürünün karakteriyle ilgili eşsiz bir müzik sistemine sahiptir. Bir müzik etkinliği, içinde bulunduğu kültürü temsil eder. Bu nedenle, müzik aletleri ve müzik aletlerinin farklı kültürler arasındaki bağları konuşulması gereken önemli konulardan biridir. Bu çalışma ile Hindistan ve Türkiye tarihi hakkında kısa bilgiler verilerek bu ülkelerde kullanılan müzik aletlerinden örnekler sunulması ve bu müzik aletleri arasındaki bağlantıların kurulması hedeflenmiştir. Yüzyıllar boyunca İranlılar, Araplar, Hintliler ve Türkler arasında sürekli bir kültürel alış-veriş olmuştur. Bu sebeple, birçok müzik enstrümanı da bu ülkeler tarafından benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu çalışma Orta Doğu’da ve Güney Asya’nın farklı bölgelerinde kullanılan müzik aletlerinin çok açık bir şekilde aynı aileye ait olduklarını göstermektedir. Burada önemli olarak not edilmelidir ki, aynı ismi taşıyan enstrümanlar farklı enstrümanlarla ilgili olabildiği gibi farklı ismi taşıyan enstrümanlar aynı enstrümana işaret edebilir. Hatta müzik türü bile enstrümanın ismini değiştirebilir. Bu nedenle, enstrümanlar arasında bağlantı kurarken asıl kaynağının nereden geldiğini ve kim tarafından çalındığını bilmeden ismine bakarak hareket etmemek gerekir.

Kaynakça

 • Deva, C. B. (1978). Musical Instruments of India: Their History and Development. Calcutta: Firma KLM Private Limited.
 • Jenkins, J. and Olsen, P. R. (1976). Music and Musical Instruments in the World of Islam. England: Westerham Press. Ltd.
 • Jones, W., & A. N. Willard (1962). Music of India. India: Nabajiban Press.
 • Kaemmer, J. E. (1993). Music in Human Life: Anthropological Perspectives on Music. Univ of Texas Press.
 • Krishnaswami, S. (1967). Musical Instruments of India. India: Government of India Press.
 • Malm, W. P. (1977). Music Cultures of the Pacific the Near East and Asia. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • Marcuse, S. (1975). Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary. New York: W.W. Norton & Company Inc.
 • Nettl, B. (1997). Excursions in World Music. 3rd Ed. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Picken, L. (1975). Folk Musical Instruments of Turkey. London: Oxford University Press.
 • Powers, H. S. (1984). India,” in Stanley Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Musicians. London: Macmillan Press Limited.
 • Reinhard, K. (1980). “Turkey,” in Stanley Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Musicians. London: Macmillan Press Limited.
 • Sanyal, R. (1985). “Musical Instruments: The Indian Approach.” Classical Music of India. Calcutta, India: Sangeet Research Academy.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezen ÖZEKE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özeke, S. (2007). Musical Instruments of India and Turkey: Some Connections . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 373-386 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16686/173399