BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 19 - 41, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Bozdoğan A.E., N. Yalçın. Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarına Etkisi: Enerji Parkı Örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07-09 Eylül. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. 2006
 • Chin, C. Museum Experience – A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2004: (2), 63-90.
 • Cox-Petersen A. M. Dive Into Research at The Aquarium. Science Activities, 1999: 36, (3), 34-36.
 • Elmikaty, H. S. Science Education: On The Agenda of The Library of Alexandria. Museum International, 2005: 57, (1-2), 92-99.
 • Griffin, J. Research On Students and Museums: Looking More Closely at The Students in School Groups. Science Education, 2004: 88, (Supp.-1), 59- 70.
 • Guisasola, J, M. Morentin, K. Zuza. School Visits to Science Museums and Learning Sciences: A Complex Relationship. Physics Education, 2005: 40, (6), 544-549.
 • Hannu, S. Science Centre Education. Motivation and Learning in Informal Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Helsinki University Department of Teacher Education, 1993.
 • Panizzon, D., M. Gordon. Mission Possible: A Day of Science, Fun and Collaboration. Australian Primary & Junior Science Journal, 2003: 19, (2), 9-14.
 • Yıldırım, A., H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2000.
 • Yu, J. The National Science and Technology Museum of Taiwan. Technology and Culture, 1999: 40 (1), 107-113.
 • The Assessment of The Science Centers of The Pre-Service Science
 • Teachers in Terms of Science Education: The Case of Feza Gürsey Science Center

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 19 - 41, 01.04.2008

Öz

Yapılan çalışmada Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde bulunan deney
setlerinin ve yapılan etkinliklerin fen öğretimi üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen
araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 12 erkek,
14 kız toplam 26 öğretmen adayı katılmıştır.
Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin fen öğretimine katkısını tespit etmek
amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede
bilim merkezine düzenlenen gezi sonrası elde edilen veriler çözümlenmiş ve
farklı araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak tasnif edilip
gruplandırılmıştır. Bunun yanında bilim merkezinde bulunan deney setleri,
yapılan etkinlikler ve bilim müzesi rehberlerinin alan ve pedagojik
yeterlilikleri de değerlendirilmiştir. Bu amaçla 5’li likert tipi bilim merkezi
değerlendirme anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama
dağılımları çıkartılmış ve yorumlanmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu tip bilim merkezlerinin mesleki
gelişimleri açısından faydalı olacağını belirtmişlerdir. Bununla beraber bilim
merkezlerini ziyaret eden ilköğretim öğrencilerinin fene olan ilgilerinde ve
akademik başarılarında artış meydana gelebileceğini, öğrencilere fen okur
yazarlığı kazandırabileceğini ve meslek (alan) seçimlerini etkileyebileceğini
de dile getirmişlerdir.

Kaynakça

 • Bozdoğan A.E., N. Yalçın. Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarına Etkisi: Enerji Parkı Örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07-09 Eylül. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. 2006
 • Chin, C. Museum Experience – A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2004: (2), 63-90.
 • Cox-Petersen A. M. Dive Into Research at The Aquarium. Science Activities, 1999: 36, (3), 34-36.
 • Elmikaty, H. S. Science Education: On The Agenda of The Library of Alexandria. Museum International, 2005: 57, (1-2), 92-99.
 • Griffin, J. Research On Students and Museums: Looking More Closely at The Students in School Groups. Science Education, 2004: 88, (Supp.-1), 59- 70.
 • Guisasola, J, M. Morentin, K. Zuza. School Visits to Science Museums and Learning Sciences: A Complex Relationship. Physics Education, 2005: 40, (6), 544-549.
 • Hannu, S. Science Centre Education. Motivation and Learning in Informal Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Helsinki University Department of Teacher Education, 1993.
 • Panizzon, D., M. Gordon. Mission Possible: A Day of Science, Fun and Collaboration. Australian Primary & Junior Science Journal, 2003: 19, (2), 9-14.
 • Yıldırım, A., H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2000.
 • Yu, J. The National Science and Technology Museum of Taiwan. Technology and Culture, 1999: 40 (1), 107-113.
 • The Assessment of The Science Centers of The Pre-Service Science
 • Teachers in Terms of Science Education: The Case of Feza Gürsey Science Center
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykut Emre Bozdoğan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bozdoğan, A. E. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-41.