PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 19 - 41, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Bozdoğan A.E., N. Yalçın. Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarına Etkisi: Enerji Parkı Örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07-09 Eylül. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. 2006
 • Chin, C. Museum Experience – A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2004: (2), 63-90.
 • Cox-Petersen A. M. Dive Into Research at The Aquarium. Science Activities, 1999: 36, (3), 34-36.
 • Elmikaty, H. S. Science Education: On The Agenda of The Library of Alexandria. Museum International, 2005: 57, (1-2), 92-99.
 • Griffin, J. Research On Students and Museums: Looking More Closely at The Students in School Groups. Science Education, 2004: 88, (Supp.-1), 59- 70.
 • Guisasola, J, M. Morentin, K. Zuza. School Visits to Science Museums and Learning Sciences: A Complex Relationship. Physics Education, 2005: 40, (6), 544-549.
 • Hannu, S. Science Centre Education. Motivation and Learning in Informal Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Helsinki University Department of Teacher Education, 1993.
 • Panizzon, D., M. Gordon. Mission Possible: A Day of Science, Fun and Collaboration. Australian Primary & Junior Science Journal, 2003: 19, (2), 9-14.
 • Yıldırım, A., H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2000.
 • Yu, J. The National Science and Technology Museum of Taiwan. Technology and Culture, 1999: 40 (1), 107-113.
 • The Assessment of The Science Centers of The Pre-Service Science
 • Teachers in Terms of Science Education: The Case of Feza Gürsey Science Center

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 19 - 41, 01.04.2008

Öz

Yapılan çalışmada Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde bulunan deney setlerinin ve yapılan etkinliklerin fen öğretimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 12 erkek, 14 kız toplam 26 öğretmen adayı katılmıştır. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin fen öğretimine katkısını tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede bilim merkezine düzenlenen gezi sonrası elde edilen veriler çözümlenmiş ve farklı araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak tasnif edilip gruplandırılmıştır. Bunun yanında bilim merkezinde bulunan deney setleri, yapılan etkinlikler ve bilim müzesi rehberlerinin alan ve pedagojik yeterlilikleri de değerlendirilmiştir. Bu amaçla 5’li likert tipi bilim merkezi değerlendirme anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama dağılımları çıkartılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu tip bilim merkezlerinin mesleki gelişimleri açısından faydalı olacağını belirtmişlerdir. Bununla beraber bilim merkezlerini ziyaret eden ilköğretim öğrencilerinin fene olan ilgilerinde ve akademik başarılarında artış meydana gelebileceğini, öğrencilere fen okur yazarlığı kazandırabileceğini ve meslek (alan) seçimlerini etkileyebileceğini de dile getirmişlerdir.

Kaynakça

 • Bozdoğan A.E., N. Yalçın. Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarına Etkisi: Enerji Parkı Örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 07-09 Eylül. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. 2006
 • Chin, C. Museum Experience – A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2004: (2), 63-90.
 • Cox-Petersen A. M. Dive Into Research at The Aquarium. Science Activities, 1999: 36, (3), 34-36.
 • Elmikaty, H. S. Science Education: On The Agenda of The Library of Alexandria. Museum International, 2005: 57, (1-2), 92-99.
 • Griffin, J. Research On Students and Museums: Looking More Closely at The Students in School Groups. Science Education, 2004: 88, (Supp.-1), 59- 70.
 • Guisasola, J, M. Morentin, K. Zuza. School Visits to Science Museums and Learning Sciences: A Complex Relationship. Physics Education, 2005: 40, (6), 544-549.
 • Hannu, S. Science Centre Education. Motivation and Learning in Informal Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Helsinki University Department of Teacher Education, 1993.
 • Panizzon, D., M. Gordon. Mission Possible: A Day of Science, Fun and Collaboration. Australian Primary & Junior Science Journal, 2003: 19, (2), 9-14.
 • Yıldırım, A., H. Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2000.
 • Yu, J. The National Science and Technology Museum of Taiwan. Technology and Culture, 1999: 40 (1), 107-113.
 • The Assessment of The Science Centers of The Pre-Service Science
 • Teachers in Terms of Science Education: The Case of Feza Gürsey Science Center

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykut Emre BOZDOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bozdoğan, A. E. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Merkezlerini Fen Öğretimi Açısından Değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 19-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16687/173403