BibTex RIS Kaynak Göster

14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 69 - 77, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Aslan, N. Okullarda ve Kulüplerde Voleybol. Ankara Bilim Matbaası, 18-19, 1979.
 • Senemoğlu, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara Özen Matbaası, 235-236, 1998.
 • Uğur, G. Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık İle Beden Algısı İlişkisi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, 1996.
 • Alberti, RE. Emmons ML. Your Perfect Right: A Guide To Assertive Behavior, San Louis Opispo, 1970.
 • Taşğın, Ö. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İlgilendikleri Spor Dalı ve Kültürel Farklılıklara Dayalı Atılganlıklarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6, 4, 1-7, 2004.
 • Zuroff, DC. Fitzpatrick, DK. Depressive Personality Styles: Implications For Adult Attachment. Personal Individ. Differ, 18: 253-265, 1995.
 • Baugh, R. Assertive Behavior: Taking Action To Get Your, Germany, 1980.
 • Uzamaz, F. Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2000.
 • Erwin, P. Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çeviren: Akınhay, O. İstanbul Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., sayfa 138-139, 1999.
 • Bilgin, M. 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 12, 8. 1999.
 • Voltan, N. Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin Atılganlık Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 62-66, 1980.
 • Allison, KR. Dwyer, JJ, Makin, S. Self-Efficacy And Participation in Vigorous Physical Activity By Highschool Students. Health Education&Behavior, 1: 26, 1999.
 • Allison, JM. Keller, C. Self-Efficacy Intervention Effect on Physical Activity in Older Adults. Western Journal of Nursing Research, 26: 31-46, 2004.
 • Zülkadiroğlu, Z. 11-13 Yaş Grubu Bireylerde Temel Jimnastik Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerine Etkisi, Adana Çukurova Üniversitesi Doktora Tezi, 2002.
 • Ryan, JG. Dzewaltowski, DA. Comparing The Relationship Between Different Types of Self-Efficacy And Physical Activity İn Youth. Health Education and Behavior, 29: 491, 2002.
 • Öztürk, F. Koparan Ş. Özkaya, G. Efe, M. Yaz Spor Çalışmalarının 14-16 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Durumlarına Etkisi. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 101, 2005.
 • Yeşilyaprak B. Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı, Atılganlık ve Denetim Odağı Açısından Üniversiteye Giriş ve Çıkış Özellikleri. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1997.
 • Tekin, M. Akandere, M. Arslan, F. Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Muğla 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 996, 2006.
 • The Effect of Volleyball Training on Social Efficacy Expectation and
 • Assertiveness at 14-16 Age Group Individuals

14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 69 - 77, 01.04.2008

Öz

Bu çalışmada, 14-16 yaş grubu bireylerde voleybol çalışmalarının sosyal yetkinlik beklentisi ve atılganlık üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grupları için 20’şer erkek öğrenci oluşturulmuştur. Deney grubu haftada iki gün 36 hafta (9 ay) branşa özgü temel voleybol çalışmalarına alınmıştır. Kontrol grubundaki 20 öğrenci herhangi bir antrenman programına katılmamıştır. Belirlenen deney ve kontrol grubuna kişisel bilgi formu, Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ve Rathus Atılganlık Envanteri çalışmalara başlamadan önce ekim ayı başında ön test olarak verilmiş, ardından ara takip testi mart ayı başında gerçekleştirilmiş ve son test ise Haziran ayı sonunda yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 istatistik programında test edilmiştir. Sonuç olarak, 9 ay boyunca uygulanan branşa özgü temel voleybol çalışmalarının, 14-16 yaş grubu bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık düzeylerini arttırmada olumlu etken olduğu tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Aslan, N. Okullarda ve Kulüplerde Voleybol. Ankara Bilim Matbaası, 18-19, 1979.
 • Senemoğlu, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara Özen Matbaası, 235-236, 1998.
 • Uğur, G. Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık İle Beden Algısı İlişkisi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, 1996.
 • Alberti, RE. Emmons ML. Your Perfect Right: A Guide To Assertive Behavior, San Louis Opispo, 1970.
 • Taşğın, Ö. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İlgilendikleri Spor Dalı ve Kültürel Farklılıklara Dayalı Atılganlıklarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6, 4, 1-7, 2004.
 • Zuroff, DC. Fitzpatrick, DK. Depressive Personality Styles: Implications For Adult Attachment. Personal Individ. Differ, 18: 253-265, 1995.
 • Baugh, R. Assertive Behavior: Taking Action To Get Your, Germany, 1980.
 • Uzamaz, F. Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2000.
 • Erwin, P. Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çeviren: Akınhay, O. İstanbul Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., sayfa 138-139, 1999.
 • Bilgin, M. 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 12, 8. 1999.
 • Voltan, N. Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin Atılganlık Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 62-66, 1980.
 • Allison, KR. Dwyer, JJ, Makin, S. Self-Efficacy And Participation in Vigorous Physical Activity By Highschool Students. Health Education&Behavior, 1: 26, 1999.
 • Allison, JM. Keller, C. Self-Efficacy Intervention Effect on Physical Activity in Older Adults. Western Journal of Nursing Research, 26: 31-46, 2004.
 • Zülkadiroğlu, Z. 11-13 Yaş Grubu Bireylerde Temel Jimnastik Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerine Etkisi, Adana Çukurova Üniversitesi Doktora Tezi, 2002.
 • Ryan, JG. Dzewaltowski, DA. Comparing The Relationship Between Different Types of Self-Efficacy And Physical Activity İn Youth. Health Education and Behavior, 29: 491, 2002.
 • Öztürk, F. Koparan Ş. Özkaya, G. Efe, M. Yaz Spor Çalışmalarının 14-16 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Durumlarına Etkisi. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 101, 2005.
 • Yeşilyaprak B. Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı, Atılganlık ve Denetim Odağı Açısından Üniversiteye Giriş ve Çıkış Özellikleri. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1997.
 • Tekin, M. Akandere, M. Arslan, F. Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Muğla 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 996, 2006.
 • The Effect of Volleyball Training on Social Efficacy Expectation and
 • Assertiveness at 14-16 Age Group Individuals
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Efe Bu kişi benim

Füsun Öztürk Bu kişi benim

Şenay Koparan Bu kişi benim

Yalçın Şenışık Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş., Şenışık, Y. (2008). 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 69-77.