PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Müziksel ve Matematiksel Öğrenme Başarısı Arasındaki İlişki

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 79 - 89, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Ergun, Mustafa. Zeka Testlerinde Son Gelişmeler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi Sayı: 53, 1998: 2-9.
 • Göğüş, Gülay. Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerine Giriş Yetenek Sınavlarının Değerlendirilmesi Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul Teknik Ün. Sosyal Bilimler Enst. 1995.
 • Göğüş, Gülay. Müzik Yeteneğinin Tanımı, Ölçümü ve Deneme Yetenek Testi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Cilt:12) Sayı:1. Bursa: U.Ü.Yayınları, 1999: 147-154.
 • Radocy, Rudolf E. ve J.David Boyle. Psychological Foundations of Musical Behavior. 2.Baskı. Springfield (Illinois-ABD): Charles C.Thomas Publishing, 1988.
 • Rauscher, Frances H. Can Music Instruction Affect Children’s Cognitive Development? Y.09/2003. http://www.ericdigests.org/2004-3/ cognitive. html
 • Shaw, Gordon L. Keeping Mozart in Mind M.I.N.D.Institute. Published Sept.2003. http://www.mindinstitute.net/MIND3/research-book.php
 • Uçan, Ali. Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1994.
 • Winkel, Rudolf. Mathematics and Music Institut für Reine und Angewandte Mathematic. 2000. http://www.iram.rwth.aachen.de/-winkel/papers/pdf
 • The Relation Between Musical and Mathematical Learning Success

Müziksel ve Matematiksel Öğrenme Başarısı Arasındaki İlişki

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 79 - 89, 01.04.2008

Öz

Bu çalışmada, matematiksel ve müziksel öğrenme arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmacı Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine verdiği eğitim sırasında aynı müzik yeteneği sınavıyla okula alınan öğrencilerden bir kısmının yeteneklerini geliştirmede zorluk çektiğini ve bunların çoğunun Matematik dersinde de zorluklarla karşılaştıklarını gözlemiştir. Oluşan kanaati araştırmak amacıyla 2004-2005 öğretim yılında 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören iki öğrenci grubunun Matematik dersi ile müziksel işitme yeteneğinin geliştirilerek müzik okur yazarlığının sağlanmaya çalışıldığı “Solfej-Dikte-Teori” dersi yıl sonu başarı puanları karşılaştı- rılmıştır. Bulguların bu iki ders arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermesi üzerine 2005-2006 öğretim yılında (bu kez 7. ve 8. sınıfta olan) aynı öğrenci gruplarına ait başarı puanları yeniden karşılaştırılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ergun, Mustafa. Zeka Testlerinde Son Gelişmeler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi Sayı: 53, 1998: 2-9.
 • Göğüş, Gülay. Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerine Giriş Yetenek Sınavlarının Değerlendirilmesi Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul Teknik Ün. Sosyal Bilimler Enst. 1995.
 • Göğüş, Gülay. Müzik Yeteneğinin Tanımı, Ölçümü ve Deneme Yetenek Testi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Cilt:12) Sayı:1. Bursa: U.Ü.Yayınları, 1999: 147-154.
 • Radocy, Rudolf E. ve J.David Boyle. Psychological Foundations of Musical Behavior. 2.Baskı. Springfield (Illinois-ABD): Charles C.Thomas Publishing, 1988.
 • Rauscher, Frances H. Can Music Instruction Affect Children’s Cognitive Development? Y.09/2003. http://www.ericdigests.org/2004-3/ cognitive. html
 • Shaw, Gordon L. Keeping Mozart in Mind M.I.N.D.Institute. Published Sept.2003. http://www.mindinstitute.net/MIND3/research-book.php
 • Uçan, Ali. Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1994.
 • Winkel, Rudolf. Mathematics and Music Institut für Reine und Angewandte Mathematic. 2000. http://www.iram.rwth.aachen.de/-winkel/papers/pdf
 • The Relation Between Musical and Mathematical Learning Success

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay GÖĞÜŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göğüş, G. (2008). Müziksel ve Matematiksel Öğrenme Başarısı Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 79-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16687/173406