PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 91 - 109, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Birkan, Ü. İdil Biret, Piyanodaki Harika, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 2004.
 • Güner, E. Cemal Reşit Rey’in Yaşamı ve Piyano Yapıtlarına Derin Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2000.
 • Karaesmen, E. Piyanist, Hoca ve Cumhuriyet Aydını, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.
 • Özmenteş, G. Mithat Fenmen, Yaşamı, Sanatçılığı, Eğitimciliği ve Çoksesli Türk Sanat Müziğindeki Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1999.
 • The New Grove, Dictionary of Music and Musicians, Volume Nine, Macmillan Publishers Limited, London 1998.
 • http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/sekseninciyil/tarih_tr
 • A Research on The Opinions of our Piano Soloists Raised in Republic
 • Period About Piano Education

Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1, 91 - 109, 01.04.2008

Öz

Günümüzde kariyerine eğitimci ya da solist olarak devam eden ve ülkemizi yurtdışında temsil eden dünyaca ünlü piyanistlerimiz olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede Cumhuriyet döneminde yetişen piyanistlerimizin eğitim süreçlerine ve kariyerlerine ilişkin bilgilere ve sanatçı- larımızın konuya ilişkin görüşlerine ulaşılmasının yararlı olacağı düşü- nülmüştür. Araştırma konusunu sanat hayatına ülkemizde veya yurtdışında devam eden, verdikleri konserler ve yetiştirdikleri öğrenciler ile Türk müzik kültürüne katkıda bulunan piyanistlerimizin eğitim süreçleri, sanatçı - eğitimci olarak kariyerleri ve bunun yanı sıra piyano eğitimine ilişkin görüşleri oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yararlı olacağı düşünülen öneriler oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Birkan, Ü. İdil Biret, Piyanodaki Harika, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 2004.
 • Güner, E. Cemal Reşit Rey’in Yaşamı ve Piyano Yapıtlarına Derin Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2000.
 • Karaesmen, E. Piyanist, Hoca ve Cumhuriyet Aydını, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.
 • Özmenteş, G. Mithat Fenmen, Yaşamı, Sanatçılığı, Eğitimciliği ve Çoksesli Türk Sanat Müziğindeki Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1999.
 • The New Grove, Dictionary of Music and Musicians, Volume Nine, Macmillan Publishers Limited, London 1998.
 • http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/sekseninciyil/tarih_tr
 • A Research on The Opinions of our Piano Soloists Raised in Republic
 • Period About Piano Education

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif KODAK Bu kişi benim


R. Erol DEMİRBATIR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kodak, E. & Demirbatır, R. E. (2008). Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 91-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16687/173407