BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 135 - 149, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Balli, J. S., Demo, H. D., & Wedman, F. J. (1998). Family involvement with children’s homework: An intervention in the middle grades. Family Relations, 47, 149-157.
 • Callahan, K., Rademacher, J. A., & Hilderth, B. L. (1998). The effect of parent participation in strategies to improve the homework performance of students who are at risk. Remedial and Special Education, 19, 131-142.
 • Chen, M., & Fan, X. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13, 1-22.
 • Eccles, J. S., & Harold, R. D. (1996). Family involvement in children’s and adolescents’ schooling. In A. Booth & J. F. Dunn (Eds.), Family school links: How do they effect educational outcomes? (pp 3-33). Manwah, NJ: Erlbaum.
 • Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievement, and behaviors of elementary school students. (Rep. No 26). Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center on Families, Communities, School and Children’s Learning.
 • Epstein, J. L. & Karen C. S. (1992). Promising programs in the middle grades. Reston, VA : National Association of Secondary School Principals
 • Epstein, J. L. & Sheldon B S. (2002). Improving student behavior and school discipline with community and family involvement. Education and Urban Society, 35, 4-26.
 • Epstein, J. L. & Sheldon B S. (2002). Present and accounted for: Improving student attendance through family and community involvement. The Journal of Educational Research, 95, 308-318.
 • Issac, S., & Michael, W. (1995). Handbook in research and evaluation: For education and the behavioral sciences. San Diego: EdITS Publisher.
 • Kay, J. P., Fitzgerald, M., Paradee, C., & Mellencamp, A. (1994). Making homework work at home: The parent’s perspective. Journal of Learning Disabilities, 27, 550-561.
 • Keith, T. Z., Keith, P. B., Troutman, G. M., Bickley, P., Trivette, P. S., & Singh, K. (1993). Does parental involvement affect eighth grade student achievement? Structural analysis of national data. School Psychology Review, 22, 474–496.
 • Keith, T. Z., Keith, P. B., Kimberly, J. Q., Sperduto, J., Santillo, S., & Killings, S.. (1998). Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: similarıties and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 36, 335-362.
 • Lamdin, D. J. (1996). Evidence of student attendance as an independent variable in education production functions. Journal of Educational Research, 89, 155-163.
 • Lee, S. (1994). Family-school connections and students’ education: Continuity and change of family involvement from the middle grades to high school. Unpublished doctoral dissertation, John Hopkins University, Baltimore, MD.
 • Salend, S. J., & Gajria, M. (1995). Increasing the homework completion rates of students with mild disabilities. Remedial and Special Education, 16, 271- 279.
 • Simone, B. (2000). Predictors of high school and family partnerships and the influence of partnerships on student success. Unpublished doctoral dissertation, John Hopkins University, Baltimore, MD.
 • Xu, J., Corno, L. (2003). Family help and homework management reported by middle school students. The Elementary School Journal, 103, 503-517.

Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 135 - 149, 01.04.2008

Öz

Bu araştırma ile okur-yazar Türk ana-babalarının çocuklarının eğitim- öğretimlerine katılım düzeyleri incelenmiştir. Araştırmacı tarafından ana- babaların çocuklarının eğitim-öğretimlerine katılımlarını ölçmek amacıyla Likert tipi bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Veriler; araştırma kapsamına giren ana-babaların bu ölçeğe verdikleri cevaplardan oluşmuş ve onların sosyo-ekonomik seviyeleri, eğitim düzeyleri, çocuklarının devam ettikleri okul seviyeleri bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ana- babaların katılımları ve çocuklarının akademik başarıları arasındaki ilişki de incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ana- babaların yüksek sayılabilecek bir katılım düzeyine sahip olduklarını göstermiş ve üniveriste mezunu ana-babaların üniversite mezunu olmayan ana-babalara göre çocuklarının eğitim-öğretimlerine ve istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde daha fazla katıldıkları bulunmuştur. Ana-babaların çocuklarının eğitim-öğretimlerine katılımları ve çocuklarının akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda, ana-babaların çocukların eğitim ve öğretimlerine katılımlarını arttıracağı düşünülen öneriler sunulmuş çalışılmıştır

Kaynakça

 • Balli, J. S., Demo, H. D., & Wedman, F. J. (1998). Family involvement with children’s homework: An intervention in the middle grades. Family Relations, 47, 149-157.
 • Callahan, K., Rademacher, J. A., & Hilderth, B. L. (1998). The effect of parent participation in strategies to improve the homework performance of students who are at risk. Remedial and Special Education, 19, 131-142.
 • Chen, M., & Fan, X. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13, 1-22.
 • Eccles, J. S., & Harold, R. D. (1996). Family involvement in children’s and adolescents’ schooling. In A. Booth & J. F. Dunn (Eds.), Family school links: How do they effect educational outcomes? (pp 3-33). Manwah, NJ: Erlbaum.
 • Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievement, and behaviors of elementary school students. (Rep. No 26). Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center on Families, Communities, School and Children’s Learning.
 • Epstein, J. L. & Karen C. S. (1992). Promising programs in the middle grades. Reston, VA : National Association of Secondary School Principals
 • Epstein, J. L. & Sheldon B S. (2002). Improving student behavior and school discipline with community and family involvement. Education and Urban Society, 35, 4-26.
 • Epstein, J. L. & Sheldon B S. (2002). Present and accounted for: Improving student attendance through family and community involvement. The Journal of Educational Research, 95, 308-318.
 • Issac, S., & Michael, W. (1995). Handbook in research and evaluation: For education and the behavioral sciences. San Diego: EdITS Publisher.
 • Kay, J. P., Fitzgerald, M., Paradee, C., & Mellencamp, A. (1994). Making homework work at home: The parent’s perspective. Journal of Learning Disabilities, 27, 550-561.
 • Keith, T. Z., Keith, P. B., Troutman, G. M., Bickley, P., Trivette, P. S., & Singh, K. (1993). Does parental involvement affect eighth grade student achievement? Structural analysis of national data. School Psychology Review, 22, 474–496.
 • Keith, T. Z., Keith, P. B., Kimberly, J. Q., Sperduto, J., Santillo, S., & Killings, S.. (1998). Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: similarıties and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 36, 335-362.
 • Lamdin, D. J. (1996). Evidence of student attendance as an independent variable in education production functions. Journal of Educational Research, 89, 155-163.
 • Lee, S. (1994). Family-school connections and students’ education: Continuity and change of family involvement from the middle grades to high school. Unpublished doctoral dissertation, John Hopkins University, Baltimore, MD.
 • Salend, S. J., & Gajria, M. (1995). Increasing the homework completion rates of students with mild disabilities. Remedial and Special Education, 16, 271- 279.
 • Simone, B. (2000). Predictors of high school and family partnerships and the influence of partnerships on student success. Unpublished doctoral dissertation, John Hopkins University, Baltimore, MD.
 • Xu, J., Corno, L. (2003). Family help and homework management reported by middle school students. The Elementary School Journal, 103, 503-517.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Kotaman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kotaman, H. (2008). Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.