Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Distance Education for Biology Teachers - Two Educational Technologies

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 173 - 182, 01.04.2008

Öz

The aim of this study is an application of two pedagogical technologies in distance education and the analysis of their effectiveness. The methods that were used are theoretical analysis and synthesis and pedagogical experiment. The development of distance education courses under the behavioristical conception (including neo-behavioristical ideas) is traditional in the area of distance education. As an alternative to this technology an traditional in the area of distance education. As an alternative to this technology an application the psychological theory for activity (theory about under escort formation of intellectual activities) is considered. In view of the results of this study the conclusion is that the psychological theory for activity is more suitable and effective in reaching high levels of operating with knowledge. At the lower levels no significant difference was detected between two theories and technologies. It is supposed that this is a result of the way of communication applied (guided didactic conversation) with these two technologies. 

Kaynakça

  • Салмина, Н.Г. Виды и функции материализации в обучении. – [Use material in
  • education] МГУ, 1981. 44 55 66 77 88 99 Number of the task
  • Number of the task Xe Xe Xc Xc

Distance Education for Biology Teachers - Two Educational Technologies

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 173 - 182, 01.04.2008

Öz

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimde iki farklı eğitim teknolojisini
uygulamak ve etkililiğini analiz etmektir. Araştırmada teorik analiz, sentez
ve deneysel çalışma yapılmıştır. Davranışçı anlayışla uzaktan eğitim
derslerinin geliştirilmesi geleneksel bir anlayış olup, bu anlayışa bir
alternative olarak aktif bir psikolojik teorinin uygulanması düşünülmüştür.
Bu araştırmanın sonucunda aktif psikolojik teorinin yüksek düzeyde
bilgilerin elde edilmesinde etkili olup olmadığı tartışılmıştır. Bu iki teori ve
iki teknoloji arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu durumun
nedeninin bu iki teknolojinin uygulanmasında kullanılan iletişim şeklinin bir
sonucu olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Салмина, Н.Г. Виды и функции материализации в обучении. – [Use material in
  • education] МГУ, 1981. 44 55 66 77 88 99 Number of the task
  • Number of the task Xe Xe Xc Xc
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nadezhda Raycheva Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Raycheva, N. (2008). Distance Education for Biology Teachers - Two Educational Technologies. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-182.