BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinin Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 183 - 192, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Ardaç D., Muğaloğlu E., Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Berberoğlu G., Kaptan F., Kutlu Ö., Türkiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öğrenci- lerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üst düzey Zihinsel Becerilerinin İncelen- mesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Bağcı Kılıç G., Üçüncü Uluslar Arası Matematik ve Fen Araştırması: Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası, İlköğretim Online, Ocak 2003.
 • Erbaş S., Ergül R., Bulunuz N., İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuvar Etkinlikleri, Ekin Kitabevi, 2004, Bursa.
 • Muğaloğlu E., Nazlıçiçek N., Ardaç D., Bilimsel Süreçlerin Grup Çalışmasıyla Geliştirilmesinde Öğrenme Biçimlerinin Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Taşar M.F., Temiz B.K., Tan M., İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflan- dırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • YÖK/Dünya Bankası, İlköğretim Fen Öğretimi, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
 • MEB 2005 Fen ve Teknoloji Programı.
 • The Effect of Science Laboratory Lesson Upon The Improvement of
 • Science Process Skils of Elementary Education Students

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinin Etkisi

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 183 - 192, 01.04.2008

Öz

Bu çalışmada, Fen Bilgisi Laboratuvarı ders içeriğinin sınıf öğretmenliği öğrencilerinde bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin yarıyıl başında ve sonunda planlanan süreçlerle ilgili açık uçlu sorulara cevap vermeleri sağlanmıştır. Ayrıca bu öğrencilerden 78’inin teorik anlatım ve uygulama sonunda ilgili sürece ait soruya cevap vermeleri sağlanarak elde edilen veriler değerlendirildiğinde bu becerilerin çok sayıda uygula- mayla geliştirilebildiği gözlenmiştir

Kaynakça

 • Ardaç D., Muğaloğlu E., Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Berberoğlu G., Kaptan F., Kutlu Ö., Türkiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öğrenci- lerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üst düzey Zihinsel Becerilerinin İncelen- mesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Bağcı Kılıç G., Üçüncü Uluslar Arası Matematik ve Fen Araştırması: Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası, İlköğretim Online, Ocak 2003.
 • Erbaş S., Ergül R., Bulunuz N., İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuvar Etkinlikleri, Ekin Kitabevi, 2004, Bursa.
 • Muğaloğlu E., Nazlıçiçek N., Ardaç D., Bilimsel Süreçlerin Grup Çalışmasıyla Geliştirilmesinde Öğrenme Biçimlerinin Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • Taşar M.F., Temiz B.K., Tan M., İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflan- dırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 2002.
 • YÖK/Dünya Bankası, İlköğretim Fen Öğretimi, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
 • MEB 2005 Fen ve Teknoloji Programı.
 • The Effect of Science Laboratory Lesson Upon The Improvement of
 • Science Process Skils of Elementary Education Students
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yeter Şimşekli Bu kişi benim

Sevgül Çalış Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şimşekli, Y., & Çalış, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinin Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 183-192.