PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 399 - 413, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Alphan, M., Keskin, Y. ve Tatlı, F., 2002. Özel Okul ve Devlet Okulunda Öğrenim Gören Adölesan Dönemindeki Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Beslenme ve Diyet Dergisi, 31:9- 17.
 • Arslan, P., Karaağaoğlu, N., Duyar, İ. ve Güleç, E., 1994. Yüksek Öğrenim Gençlerinin Beslenme Alışkanlıklarının Beslenme Puanlama Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 22:195- 208.
 • Aslan, D., Gürtan, E., Hacım, A., Karaca, N., Şenol, E. ve Yıldırım, E., 2003. Ankara’da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2): 55–62.
 • Başoğlu, S., Besler, T., Ciğerim, N., Ersoy, G., Karaağaoğlu, N., Pekcan, G., Rakıcıoğlu, N., Sağlam, F., Yurttagül, M. ve Yücecan, S., 1992. Ailelerin Sosyoekonomik ve Gelir Düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 21:83- 100.
 • Baysal, A., 1996. Beslenme. 6. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, Sayfa 1- 260.
 • Baysal, A., 1999. Kahvaltı ve Okul Başarısı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28:1-3.
 • Birer, S., Ersoy, G. 1987. Metropolitan Bir Kentte Spor Yapan ve Yapmayan Üniversiteli Kız Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi.16:153-170.
 • Durmaz, H., Sağun, E. ve Tarakçı, Z., 2002. “Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları”, YYÜ Vet. Fak. Derg.,13(1-2): 69-73.
 • Yılmaz, E. ve Özkan, S., 2007. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, Syf 87-104.
 • Erten, M., 2006. “Adıyaman İlinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgilerinin ve Alışkanlıklarının Araştırılması”, T.C. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Garibağaoğlu, M., Budak, N., Öner, N., Sağlam, Ö. ve Nişli, K., 2006. ”Üç Farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirmesi”, Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal Of Health Sciences), 15(3):173-180.
 • Heşeminia, T., Çalışkan, D. ve Işık, A., 2002. “Ankara’da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Beslenme Sorunları”, İbni Sina Tıp Dergisi, 7:155-167.
 • Işıksoluğu, M.K., 1986. Yükseköğrenim Yapan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumu Ve Buna Beslenme Eğitiminin Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 15: 55-70.
 • Karaküçük, S., 1999. Rekreasyon. Bağırgan Yayın Evi, Ankara.
 • Koparan, Ş. ve Öztürk, F., 2000. Uludağ Üniversitesi Personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri. U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15 Sayı:1.
 • Kutluay Merdol T. “Sigara ve Beslenme Etkileşimi”, Http://Www.Un.Org.Tr/Who/Nutrition/ Sigarabeslenme.Html, 24- 12- 2005.
 • Nnanyelugo Do, Okeke Ec. 1987. Food Habits And Nutrient İntakes Of Nigerian University Students İn Traditional Halls of Residence. Journal of American College of Nutrition, 6:369-374.
 • Övünç, H., 2004. Uludağ Üniversitesinde Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı İle Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Özpınar Karayormuk, N., 2002. “Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma.” Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Ankara.
 • Pekcan, G. ve Beğenmez, N., 1988. Ergenlik Çağı Gençlerin Beslenmesine Annenin Çalışma Durumunun Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi.
 • Škėmienė, L., Ustinavičienė, R., Piešinė, L.And Radišauskas, R. 2007.”Peculiarities F Medical Students’ Nutrition”, Medicina (Kaunas), 43(2): 145-152
 • Tokgöz, P., Ertem, M., Çelik, F., Gökçe, Ş., Saka, G. ve Hatunoğlu, R., 1995. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24:229-238,1995.

Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 399 - 413, 01.08.2010

Öz

Bu araştırma Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ile beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli fakültelerde okuyan basit tesadüfi yöntem yoluyla seçilen 500 öğrenci oluşturmaktadır. İstatistiksel analizlerle, SSPS paket programında, ortalamalar ve standart sapmaları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşları 20-22, boyları 165-174 cm., kiloları 60-65 kg. olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, üniversite öncesi %69,5’i spor yaparken bu oran üniversite yıllarında %43,7’ye düşmektedir. Düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı genel performans açısından önemlidir. Özellikle kahvaltı etme alışkanlıkları incelendiğinde %46,9’u kahvaltı ederken %28’i bazen diğerleri ise hiç kahvaltı etmemektedir. Aylık ortalama harcamalarının 200 - 250 TL olan öğrencilerin %46,7’si 100 - 150 TL beslenme için harcarken bu oran %36,5 öğrenci için 100 TL nin altında kalmaktadır. Çalışmada öğrencilerin ailelerinin gelir durumları ile beslenme ve spor için ayırdıkları maddi kaynaklar sorgulanmıştır. Ayrıca beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketimleri spor yapma sıklıkları ve yaptıkları spor arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir

Kaynakça

 • Alphan, M., Keskin, Y. ve Tatlı, F., 2002. Özel Okul ve Devlet Okulunda Öğrenim Gören Adölesan Dönemindeki Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Beslenme ve Diyet Dergisi, 31:9- 17.
 • Arslan, P., Karaağaoğlu, N., Duyar, İ. ve Güleç, E., 1994. Yüksek Öğrenim Gençlerinin Beslenme Alışkanlıklarının Beslenme Puanlama Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 22:195- 208.
 • Aslan, D., Gürtan, E., Hacım, A., Karaca, N., Şenol, E. ve Yıldırım, E., 2003. Ankara’da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (2): 55–62.
 • Başoğlu, S., Besler, T., Ciğerim, N., Ersoy, G., Karaağaoğlu, N., Pekcan, G., Rakıcıoğlu, N., Sağlam, F., Yurttagül, M. ve Yücecan, S., 1992. Ailelerin Sosyoekonomik ve Gelir Düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 21:83- 100.
 • Baysal, A., 1996. Beslenme. 6. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, Sayfa 1- 260.
 • Baysal, A., 1999. Kahvaltı ve Okul Başarısı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28:1-3.
 • Birer, S., Ersoy, G. 1987. Metropolitan Bir Kentte Spor Yapan ve Yapmayan Üniversiteli Kız Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi.16:153-170.
 • Durmaz, H., Sağun, E. ve Tarakçı, Z., 2002. “Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları”, YYÜ Vet. Fak. Derg.,13(1-2): 69-73.
 • Yılmaz, E. ve Özkan, S., 2007. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, Syf 87-104.
 • Erten, M., 2006. “Adıyaman İlinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgilerinin ve Alışkanlıklarının Araştırılması”, T.C. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Garibağaoğlu, M., Budak, N., Öner, N., Sağlam, Ö. ve Nişli, K., 2006. ”Üç Farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirmesi”, Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal Of Health Sciences), 15(3):173-180.
 • Heşeminia, T., Çalışkan, D. ve Işık, A., 2002. “Ankara’da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Beslenme Sorunları”, İbni Sina Tıp Dergisi, 7:155-167.
 • Işıksoluğu, M.K., 1986. Yükseköğrenim Yapan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumu Ve Buna Beslenme Eğitiminin Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 15: 55-70.
 • Karaküçük, S., 1999. Rekreasyon. Bağırgan Yayın Evi, Ankara.
 • Koparan, Ş. ve Öztürk, F., 2000. Uludağ Üniversitesi Personelinin Üniversite Sportif Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri. U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15 Sayı:1.
 • Kutluay Merdol T. “Sigara ve Beslenme Etkileşimi”, Http://Www.Un.Org.Tr/Who/Nutrition/ Sigarabeslenme.Html, 24- 12- 2005.
 • Nnanyelugo Do, Okeke Ec. 1987. Food Habits And Nutrient İntakes Of Nigerian University Students İn Traditional Halls of Residence. Journal of American College of Nutrition, 6:369-374.
 • Övünç, H., 2004. Uludağ Üniversitesinde Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı İle Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Özpınar Karayormuk, N., 2002. “Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma.” Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Ankara.
 • Pekcan, G. ve Beğenmez, N., 1988. Ergenlik Çağı Gençlerin Beslenmesine Annenin Çalışma Durumunun Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi.
 • Škėmienė, L., Ustinavičienė, R., Piešinė, L.And Radišauskas, R. 2007.”Peculiarities F Medical Students’ Nutrition”, Medicina (Kaunas), 43(2): 145-152
 • Tokgöz, P., Ertem, M., Çelik, F., Gökçe, Ş., Saka, G. ve Hatunoğlu, R., 1995. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24:229-238,1995.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nimet Haşıl KORKMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Korkmaz, N. H. (2010). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 399-413 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173490