PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kaynaştırma Sınıflarında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Müzik Dersleri

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 557 - 573, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü., 2008. Aktif Öğrenme. İstanbul: Biliş Eğitim Yayınları.
 • Appel, J., 2001. Cooperative Learning as a Tool for Enhancing Learning in Students with Special Needs in an Inclusive Middle School Classroom. Unpublished Master’s Thesis, Pacific Lutheran University, Tacoma.
 • Avramidis, E. and Norwich, B. 2002. Teachers’ attitudes towards integration/inclusion:a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.
 • Batu, S. 1998. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Berrakçay, O. 2008. Müziğin Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tipi Olan Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Ritim Uygulaması Çerçevesinde 4 Örnek Olay. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Bilen, S. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Devito, D. 2006. The Communicative Function of Behavioral Responses to Music by Public School Students with Autism Spectrum Disorder. Unpublished Doctoral dissertation, University of Florida.
 • Diken, H.İ. ve Sucuoğlu, B. 1999. Sınıfında Zihin Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Sınıf Öğretmenlerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2(3), 25- 39.
 • Duffy, B. and Fuller, R. 2000. Role of Music Therapy in Social Skills Development in Children with Moderate Intellectual Disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 13, 77-89.
 • Farlow, A. 2003. Creating a Fully Inclusive Classroom Community: Utilizing Cooperative Learning Strategiesto Promote the Inclusion of Students with Special Needs. Unpublished Masters Thesis. Pacific Lutheran University, Tacoma.
 • Gömleksiz, M. 1993. Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jacques N., Wilton, K., and Townsend, M. 1998. Cooperative Learning and Social Acceptance of Children with Mild İntellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 42(1), 29-36.
 • Kocabaş, A. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Blokflüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Kocabaş, A. ve Uysal, G. 2006. İlköğretimde İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretiminde Sınıf Atmosferi ve Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Kunstmann, A.H. 2003. A path Analysis for factors affecting head start teachers’ Beliefs About İnclusion. Unpublished Doctoral dissertation, The Ohio State University, Ohio.
 • Madden, N.A. and Slavin, R.E. 1983. Effects of Cooperative Learning on the Social Acceptance of Mainstreamed Academically Handicapped Students. The Journal of Special Education. 17(2), 172-182.
 • Putnam, J., Markovchicik, K., Johmson D.W. and Johnson R.T. 1996. Cooperative Learning and Peer Acceptance of Students with Learning Disabilities. The Journal of Social Psychology, 136(6), 741-752.
 • Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. 2006. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları, Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turan, D. 2006. Özel Eğitimde Müzikten Yararlanmada Karşılaşılan Sorunlarla Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Uçan, A. 1997. Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uysal, A. 1995. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Kaynaştırma Sınıflarında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Müzik Dersleri

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 557 - 573, 01.08.2010

Öz

Müzik dersi özel gereksinimli ve normal öğrencilerin birbirleriyle yoğun olarak etkileşim içerisinde oldukları, kendilerini hem bireysel, hem de toplu olarak ifade edebildikleri bir derstir. Özel gereksinimli öğrencilerin müzik alanında kendilerini ifade edebilmeleri için verilecek eğitimin bireysel öğrenme hızına göre planlanması ve sınıf içerisinde bir takım öğretimsel uyarlamaların yapılması gerekmektedir. Öğretim yöntemlerinde yapılabilecek uyarlamalardan biri de sınıftaki tüm öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini geliştirmeyi hedefleyen işbirlikli öğrenme yöntemidir. Bu çalışmada Balıkesir’de bir ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenen müzik dersleri incelenmiştir. İşbirlikli öğrenme etkinliklerinin hem normal öğrenciler, hem de özel gereksinimli öğrencilerin ders başarıları ve müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış, öğrencilerin derse yönelik ilgi ve katılımları sınıf içi gözlemlere ve öğretmen görüşlerine dayanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışma grubundaki tüm öğrencilerin müzik dersi başarılarında ve müziğe yönelik tutumlarında artış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, uygulama sırasında yapılan kamera çekimlerinin incelenmesi ve ders öğretmeni ile yapılan görüşmeler ile desteklenmektedir

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü., 2008. Aktif Öğrenme. İstanbul: Biliş Eğitim Yayınları.
 • Appel, J., 2001. Cooperative Learning as a Tool for Enhancing Learning in Students with Special Needs in an Inclusive Middle School Classroom. Unpublished Master’s Thesis, Pacific Lutheran University, Tacoma.
 • Avramidis, E. and Norwich, B. 2002. Teachers’ attitudes towards integration/inclusion:a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.
 • Batu, S. 1998. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Berrakçay, O. 2008. Müziğin Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tipi Olan Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Ritim Uygulaması Çerçevesinde 4 Örnek Olay. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Bilen, S. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Devito, D. 2006. The Communicative Function of Behavioral Responses to Music by Public School Students with Autism Spectrum Disorder. Unpublished Doctoral dissertation, University of Florida.
 • Diken, H.İ. ve Sucuoğlu, B. 1999. Sınıfında Zihin Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Sınıf Öğretmenlerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2(3), 25- 39.
 • Duffy, B. and Fuller, R. 2000. Role of Music Therapy in Social Skills Development in Children with Moderate Intellectual Disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 13, 77-89.
 • Farlow, A. 2003. Creating a Fully Inclusive Classroom Community: Utilizing Cooperative Learning Strategiesto Promote the Inclusion of Students with Special Needs. Unpublished Masters Thesis. Pacific Lutheran University, Tacoma.
 • Gömleksiz, M. 1993. Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jacques N., Wilton, K., and Townsend, M. 1998. Cooperative Learning and Social Acceptance of Children with Mild İntellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 42(1), 29-36.
 • Kocabaş, A. 1995. İşbirlikli Öğrenmenin Blokflüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Kocabaş, A. ve Uysal, G. 2006. İlköğretimde İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretiminde Sınıf Atmosferi ve Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Kunstmann, A.H. 2003. A path Analysis for factors affecting head start teachers’ Beliefs About İnclusion. Unpublished Doctoral dissertation, The Ohio State University, Ohio.
 • Madden, N.A. and Slavin, R.E. 1983. Effects of Cooperative Learning on the Social Acceptance of Mainstreamed Academically Handicapped Students. The Journal of Special Education. 17(2), 172-182.
 • Putnam, J., Markovchicik, K., Johmson D.W. and Johnson R.T. 1996. Cooperative Learning and Peer Acceptance of Students with Learning Disabilities. The Journal of Social Psychology, 136(6), 741-752.
 • Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. 2006. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları, Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turan, D. 2006. Özel Eğitimde Müzikten Yararlanmada Karşılaşılan Sorunlarla Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Uçan, A. 1997. Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uysal, A. 1995. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Güven Bu kişi benim


Enver Tufan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güven, E. & Tufan, E. (2010). Kaynaştırma Sınıflarında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Müzik Dersleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 557-573 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173498