PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çoksesli Bir Müzik Parçasını Seslendirmek İçin Solisti Kendi Sesiyle Gerçek Zamanda Çokseslendiren Bir Algoritmik Kompozisyon Yöntemi Ve Örnek Bir Uygulama

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 601 - 614, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Bernsee, S,. 1999. Time Stretching and Pitch Shifting of Audio Signals – An Overview. http://www.thedspdimension.com/admin/time-pitch- overview/
 • Bora, U., 2010. Müzikte İnsan-Makina Etkileşimi Sergileyen Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği: “Piyano Fantezisi”. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 90-97, İzmir. http://izmirulusalmuziksempozyumu.yasar.edu.tr/ulmusebk.pdf
 • Bora, U., 2003. Bilgisayar Destekli Kompozisyon Yöntemlerinde Yeni Yönelimler. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SANAT Dergisi, sayı: 4, 133-145.
 • Dorran, D., Lawlor, R. and Coyle, E., 2006. A Comparison of Time Domain Time-Scale Modification Algorithms. Proceedings of the 120th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 6674, May, Paris, France.
 • Duncan, A. and Rossum, D., 1988. Fundamentals of Pitch Shifting. Proceedings of the 85th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 2714, October, Los Angeles, USA.
 • Haghparast, A., Penttinen, H. and Välimäki, V., 2007. Real-Time Pitch- Shifting of Musical Signals by a Time-Varying Factor Using Normalized Filtered Correlation Time-Scale Modification (NFC- TSM). Proceedings of the 10th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx-07), September 10-15, Bordeaux, France.
 • Jehan, T., 2007. Real-time Harmonizer. http://web.media.mit.edu/~tristan/Projects/harmonizer.html
 • Miller, R., 1996. Modal Jazz Composition and Harmony, Vol.1. Advance Music.
 • Puckette, M., 2002. Max at Seventeen. Computer Music Journal, 26(4), 31- 43.
 • Rimsky-Korsakov, N., 1964. Steinberg, M. (Ed), Agate, E., (Trans). Principles of Orchestration. New York: Dover Publications, Inc.
 • Rioul, O. and Vetterli, M., 1991. Wavelets and Signal Processing. IEEE Signal Processing Magazine, October, 14-38.
 • Rossum, D., 1989. An Analysis of Pitch Shifting Algorithms. Proceedings of the 87th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 2843, September, New York, USA.

Çoksesli Bir Müzik Parçasını Seslendirmek İçin Solisti Kendi Sesiyle Gerçek Zamanda Çokseslendiren Bir Algoritmik Kompozisyon Yöntemi Ve Örnek Bir Uygulama

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 601 - 614, 01.08.2010

Öz

Bu çalışmada, çoksesli bir parçanın icrasını, bir solistin sesini bilgisayar yardımıyla gerçek zamanda kendisiyle çokseslendirerek organize etmek için tasarlanan bir yöntem sunulmuş ve bu yöntemin Max programlama ortamında uygulanmasıyla oluşturulan örnek bir algoritmik kompozisyon tanıtılmıştır. Çalışma, bilgisayar teknolojisi desteğiyle müzik performansı için yeni olanaklar sunabilecek bir tasarım örneği oluşturmayı amaçlamaktadır. Yöntemin açıklanmasının ardından, programı tamamlayıcı beste ve uygulanışı özetle tanıtılmış, sonuçlar verilmiş ve gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Bernsee, S,. 1999. Time Stretching and Pitch Shifting of Audio Signals – An Overview. http://www.thedspdimension.com/admin/time-pitch- overview/
 • Bora, U., 2010. Müzikte İnsan-Makina Etkileşimi Sergileyen Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği: “Piyano Fantezisi”. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 90-97, İzmir. http://izmirulusalmuziksempozyumu.yasar.edu.tr/ulmusebk.pdf
 • Bora, U., 2003. Bilgisayar Destekli Kompozisyon Yöntemlerinde Yeni Yönelimler. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SANAT Dergisi, sayı: 4, 133-145.
 • Dorran, D., Lawlor, R. and Coyle, E., 2006. A Comparison of Time Domain Time-Scale Modification Algorithms. Proceedings of the 120th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 6674, May, Paris, France.
 • Duncan, A. and Rossum, D., 1988. Fundamentals of Pitch Shifting. Proceedings of the 85th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 2714, October, Los Angeles, USA.
 • Haghparast, A., Penttinen, H. and Välimäki, V., 2007. Real-Time Pitch- Shifting of Musical Signals by a Time-Varying Factor Using Normalized Filtered Correlation Time-Scale Modification (NFC- TSM). Proceedings of the 10th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx-07), September 10-15, Bordeaux, France.
 • Jehan, T., 2007. Real-time Harmonizer. http://web.media.mit.edu/~tristan/Projects/harmonizer.html
 • Miller, R., 1996. Modal Jazz Composition and Harmony, Vol.1. Advance Music.
 • Puckette, M., 2002. Max at Seventeen. Computer Music Journal, 26(4), 31- 43.
 • Rimsky-Korsakov, N., 1964. Steinberg, M. (Ed), Agate, E., (Trans). Principles of Orchestration. New York: Dover Publications, Inc.
 • Rioul, O. and Vetterli, M., 1991. Wavelets and Signal Processing. IEEE Signal Processing Magazine, October, 14-38.
 • Rossum, D., 1989. An Analysis of Pitch Shifting Algorithms. Proceedings of the 87th Convention of the Audio Engineering Society, Preprint 2843, September, New York, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uzay Bora Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bora, U. (2010). Çoksesli Bir Müzik Parçasını Seslendirmek İçin Solisti Kendi Sesiyle Gerçek Zamanda Çokseslendiren Bir Algoritmik Kompozisyon Yöntemi Ve Örnek Bir Uygulama . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 601-614 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173500