PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin BSB Kazanma Düzeyleri ile Başarıları ve Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 389 - 423, 01.08.2011

Öz

İlköğretim Öğrencilerinin BSB Kazanma Düzeyleri ile Başarıları ve Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 389 - 423, 01.08.2011

Öz

Araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerileri (BSB) kazanımlarını belirlemek, ayrıca öğrencilerin BSB ile akademik başarıları ve Fene yönelik tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından, öğrencilere yönelik “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” (BSBT) hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı ilgilerini ölçmek için, “Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (FTDYTÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007-2008 öğretim yılında Kocaeli ilinde öğrenim gören 828 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin BSB’nin orta düzeyde olduğu, BSB düzeyleri ile Fene yönelik tutumları ve akademik başarıları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurhan ÖZTÜRK Bu kişi benim


Özden TEZEL Bu kişi benim


M. Bahaddin ACAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, N. , Tezel, Ö. & Acat, M. B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin BSB Kazanma Düzeyleri ile Başarıları ve Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 389-423 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173524