PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Müzik Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsel İmgelerin İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 425 - 440, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Ahlrichs, D. 2006. Fidelio – Vorstellung eines Schulbuches für den Musikunterricht in der Grundschule. München: Grin Verlag.
 • Akkaş, S. 1996. İlköğretim Okulları İçin Müzik Ders Kitabı. C. 1–3. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. 1997. İlköğretim Okulları İçin Müzik Ders Kitabı. C. 4–5. Ankara: Ocak.
 • Akpınar, B., Turan, M. 2003. İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusunda Mevcut Durumları ve Sorunlar. Third International Educational Technology Conference and Fair. 28–30 Mayıs 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Artut, K. 2001. Sanat Eğitimi Kuram ve Yöntemleri 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, Ş. ve Aydın, S. 1996. İlköğretim Müzik Ders Kitabı. C. 1–5. İstanbul: Küre.
 • Bußmann, A., Kauffmann, G., Keller, K.-H., Kerger, J. and Kist, O. 2000. Rondo. Musiklehrgang für die Grundschule 1. 3. Baskı. Offenburg: Mildenberger.
 • Dikeç, L. 2004. İlköğretim Okullarındaki Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Kitap Resimleri (İllüstrasyonlar), Teknikleri ve Öğrenmeye Katkısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Fischer, W., Hausen, E., Jacobsen, J., Schulz, M. 1991. Musikunterricht Grundschule. Schülerband I. Mainz: Schott.
 • Güngördü, E. 2003. Öğretimde Görsellik ve Görsel Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim Dergisi, 157, indirilme tarihi: 11 Ekim 2009, http://yayim.meb.gov.tr/
 • dergiler/157/gungordu.htm
 • Gür, S. 2007. Alltagswissen und Landeskunde in den Lehrwerken “Hier sind wir” & Hallo Freunde 8. Eine Bildanalyse im Bereich Deutsch als Fremdsprache. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üniversitesi, Eskişehir. Anadolu
 • Hurwitz, A. ve Day, M. 1995. Children And Their Art. New York: Harcourt Brace College.
 • Kalay, A. 2008. Müziğin Görselliği. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Kalyoncu, N., Uçar, A. 2011. Visual images in the primary school music students’ books in Turkey. A. Liimets, M. Mäesalu (Eds.): Music Inside and Outside the School. (=Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft: 21 ss. 453–464, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • “Macaire, D. ve Hosch, W. 1996. Bilder in der Landeskunde. München: Langenscheidt.”
 • Akt: Gür, S. 2007. Alltagswissen und Landeskunde in den Lehrwerken “Hier sind wir” & Hallo Freunde 8. Eine Bildanalyse im Bereich Deutsch als Fremdsprache. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. 2006. İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Rief, S. F. 1993. How to Reach and Teach ADD/ADHD Children. NY: Center for Applied Research in Education.
 • Roster, D. ve Hoehn, D. 2006. Kinder entdecken Künstlerinnen. Band 1: Komponistinnen entdecken. Luxemburg: Centre d’information et de documentation des femmes Thers Bodé.
 • San, İ. 2003. Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Scherling, T. ve Schuckall, H.-F. 1992. Mit Bildern Lernen – Handbuch für den Fremdsprachenunterricht. Berlin: Langenscheidt.
 • Senemoğlu, N. 2002. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Yaşar, N., Özdemir, A., Eren, E. Ö. ve Öztürk, S. 2007. Müzik Öğrenci Çalışma Kitabı. İlköğretim 1–5., İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Yazar, İ. 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarına Görsel Açıdan Bir Yaklaşım. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 15–17 Mayıs 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yılmaz, A. 2005. İlköğretim Okulları İlk Kademede Okutulan Ders Kitaplarının (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Resimlemeleri Yönünden Değerlendirilmesi.

İlköğretim Müzik Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsel İmgelerin İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 425 - 440, 01.08.2011

Öz

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilköğretim öğrencileri tarafından Müzik derslerinde kullanılan çalışma kitaplarındaki görsel imgelerin analizi amaçlanmıştır. Kitaplardaki görsel imgelerin incelenmesi şu boyutlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: Kitapların genel görsel tasarımı; görsel imge tipleri; görsel imgelerin boyut ve renk kaliteleri; görsel imgelerin müzik ders içerikleri ile ilişkisi; görsel imgelerin çalışma kitaplarındaki aktivitelerle bağlantısı; görsel imgelerin kültürel yönleri. Araştırmanın tipi doküman analizidir ve görsel imgeler nitel ve nicel açılardan irdelenmiştir

Kaynakça

 • Ahlrichs, D. 2006. Fidelio – Vorstellung eines Schulbuches für den Musikunterricht in der Grundschule. München: Grin Verlag.
 • Akkaş, S. 1996. İlköğretim Okulları İçin Müzik Ders Kitabı. C. 1–3. Ankara: Ocak.
 • Akkaş, S. 1997. İlköğretim Okulları İçin Müzik Ders Kitabı. C. 4–5. Ankara: Ocak.
 • Akpınar, B., Turan, M. 2003. İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusunda Mevcut Durumları ve Sorunlar. Third International Educational Technology Conference and Fair. 28–30 Mayıs 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Artut, K. 2001. Sanat Eğitimi Kuram ve Yöntemleri 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, Ş. ve Aydın, S. 1996. İlköğretim Müzik Ders Kitabı. C. 1–5. İstanbul: Küre.
 • Bußmann, A., Kauffmann, G., Keller, K.-H., Kerger, J. and Kist, O. 2000. Rondo. Musiklehrgang für die Grundschule 1. 3. Baskı. Offenburg: Mildenberger.
 • Dikeç, L. 2004. İlköğretim Okullarındaki Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Kitap Resimleri (İllüstrasyonlar), Teknikleri ve Öğrenmeye Katkısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Fischer, W., Hausen, E., Jacobsen, J., Schulz, M. 1991. Musikunterricht Grundschule. Schülerband I. Mainz: Schott.
 • Güngördü, E. 2003. Öğretimde Görsellik ve Görsel Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim Dergisi, 157, indirilme tarihi: 11 Ekim 2009, http://yayim.meb.gov.tr/
 • dergiler/157/gungordu.htm
 • Gür, S. 2007. Alltagswissen und Landeskunde in den Lehrwerken “Hier sind wir” & Hallo Freunde 8. Eine Bildanalyse im Bereich Deutsch als Fremdsprache. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üniversitesi, Eskişehir. Anadolu
 • Hurwitz, A. ve Day, M. 1995. Children And Their Art. New York: Harcourt Brace College.
 • Kalay, A. 2008. Müziğin Görselliği. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Kalyoncu, N., Uçar, A. 2011. Visual images in the primary school music students’ books in Turkey. A. Liimets, M. Mäesalu (Eds.): Music Inside and Outside the School. (=Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft: 21 ss. 453–464, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • “Macaire, D. ve Hosch, W. 1996. Bilder in der Landeskunde. München: Langenscheidt.”
 • Akt: Gür, S. 2007. Alltagswissen und Landeskunde in den Lehrwerken “Hier sind wir” & Hallo Freunde 8. Eine Bildanalyse im Bereich Deutsch als Fremdsprache. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. 2006. İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Rief, S. F. 1993. How to Reach and Teach ADD/ADHD Children. NY: Center for Applied Research in Education.
 • Roster, D. ve Hoehn, D. 2006. Kinder entdecken Künstlerinnen. Band 1: Komponistinnen entdecken. Luxemburg: Centre d’information et de documentation des femmes Thers Bodé.
 • San, İ. 2003. Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Scherling, T. ve Schuckall, H.-F. 1992. Mit Bildern Lernen – Handbuch für den Fremdsprachenunterricht. Berlin: Langenscheidt.
 • Senemoğlu, N. 2002. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Yaşar, N., Özdemir, A., Eren, E. Ö. ve Öztürk, S. 2007. Müzik Öğrenci Çalışma Kitabı. İlköğretim 1–5., İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Yazar, İ. 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarına Görsel Açıdan Bir Yaklaşım. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 15–17 Mayıs 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yılmaz, A. 2005. İlköğretim Okulları İlk Kademede Okutulan Ders Kitaplarının (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Resimlemeleri Yönünden Değerlendirilmesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesrin KALYONCU Bu kişi benim


Alpaslan UÇAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kalyoncu, N. & Uçar, A. (2011). İlköğretim Müzik Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Görsel İmgelerin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 425-440 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173525