Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Research Aiming To Integrate The Online Education Approach Into Collaborative Art Education: Via Method of Swot Analysis

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 441 - 449, 01.08.2011

Öz

Bu çalışma, Anadolu Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi lisans öğrencilerinden Bilgisiyarla Tasarım I dersine devam eden Resim İş Öğretmeni adayı öğrencinin (22 öğrenci) online ortaklaşa bir etkinliğe katılımları sırasındaki deneyimlerine dayanmaktadır. Bu etkinlik iki dönem hallnde yürütülmesi düşünülen bir araştırma projesininin bir ön pilot çalışmasıdır. Öğrenciler ile Bilgisiyarla Tasarım I dersi bir dönem boyunca karışık bir öğrenim yaklaşımı kullanımıyla (yüz yüze ve online ders biçimleri birlikte) ikinci sınıf düzeyinde yürütülmüştür. Dersin öğretmeni farklı gruplardan gelen öğrencileri birleştirerek ve işbirliklerini sağlayarak öğrenme düzeylerini arttırmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu çalışma, çeşitli alanlarda kullanılan online eğitim ve swot anallzi gibi yaklaşımların sanat eğitiminde de kullanılabileceğini ve belli noktalarda etkinliğini ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır.

Kaynakça

 • Altınışık S.& Orhan F. 2002. Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.
 • Browne, E. 2003. Conversations in cyberspace: a study of online learning. Open Learning, 18(3), 245-259.
 • Fisher, M. 2003. Online collaborative learning: Relating theory to practice. Journal of Educational Technology Systems, 31(3), 227-249.
 • Günter D.1994. Çoklu ortamlarda öğrenme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), Çeviren: Nuray Parlak Yıldız.
 • Kelly, H. 2004. Enhancing interpersonal interaction in online courses. educational technology, 44(1), 53-55.
 • Kidney, G.W. & Puckett, E.G. 2003. Rediscovering fırst principles through online learning. Çuarterly Review ofDistance Education, 4(3), 203- 212.
 • Macdonald, J. 2003. Assessing online collaborative learning: process and product. Computers & Education, 44(4), 377-391.
 • McLoghlin, C. 2000. Beyond the hah effect: Investigating the quallty of student learning online. Retrieved 10 April 2003 from: http://www.scu.edu.au/schools/sawd/moconf/mocpapers/mocl6.pdf.
 • Numanoğlu M. 1993. Eğitimde yeni teknolojiler ve çoklu ortam. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1).
 • Özden M. Y. 2002. Öğretici tabanlı öğrenmeden internet tabanlı çoklu ortam oluşturmacı yaklaşım Uygulamalarına Geçiş: Bir durum çalışması. bilişim teknolojileri ıışığında eğitim konferansı ve sergisi Bildiri Kitabı (44-50).
 • Pallof, R.M. & Pratt, K. 2001. Lessons from the cyberspace classroom: The reallties of online teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Van Eijl, P. & Pilot, A. 2003. Using a virtual learning environment in collaborative learning: criteria for success. Educational Technology, 43(2), 54-56.

A Research Aiming To Integrate The Online Education Approach Into Collaborative Art Education: Via Method of Swot Analysis

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 441 - 449, 01.08.2011

Öz

This research is based on the experiences of a group of undergraduate Fine Arts Education (FAE) students at the University of Anadolu (AU) while participating in an online collaborative activity. This activity was part of an action inquiry research project that was conducted over two full cycles. The selected students were taking a one-semester module on second-year level that was presented by using a blended learning approach (combining face-to-face and online delivery modes). The course facilitator had to consider creative ways to induce a diverse group of students to actively participate and collaborate in order to enhance the student learning experience. 

Kaynakça

 • Altınışık S.& Orhan F. 2002. Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.
 • Browne, E. 2003. Conversations in cyberspace: a study of online learning. Open Learning, 18(3), 245-259.
 • Fisher, M. 2003. Online collaborative learning: Relating theory to practice. Journal of Educational Technology Systems, 31(3), 227-249.
 • Günter D.1994. Çoklu ortamlarda öğrenme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), Çeviren: Nuray Parlak Yıldız.
 • Kelly, H. 2004. Enhancing interpersonal interaction in online courses. educational technology, 44(1), 53-55.
 • Kidney, G.W. & Puckett, E.G. 2003. Rediscovering fırst principles through online learning. Çuarterly Review ofDistance Education, 4(3), 203- 212.
 • Macdonald, J. 2003. Assessing online collaborative learning: process and product. Computers & Education, 44(4), 377-391.
 • McLoghlin, C. 2000. Beyond the hah effect: Investigating the quallty of student learning online. Retrieved 10 April 2003 from: http://www.scu.edu.au/schools/sawd/moconf/mocpapers/mocl6.pdf.
 • Numanoğlu M. 1993. Eğitimde yeni teknolojiler ve çoklu ortam. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1).
 • Özden M. Y. 2002. Öğretici tabanlı öğrenmeden internet tabanlı çoklu ortam oluşturmacı yaklaşım Uygulamalarına Geçiş: Bir durum çalışması. bilişim teknolojileri ıışığında eğitim konferansı ve sergisi Bildiri Kitabı (44-50).
 • Pallof, R.M. & Pratt, K. 2001. Lessons from the cyberspace classroom: The reallties of online teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Van Eijl, P. & Pilot, A. 2003. Using a virtual learning environment in collaborative learning: criteria for success. Educational Technology, 43(2), 54-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

H.Turgay ÜNALAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ünalan, H. (2011). A Research Aiming To Integrate The Online Education Approach Into Collaborative Art Education: Via Method of Swot Analysis . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 441-449 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173526