PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Estetik Duyarlılıklarını ve Yaratıcılıklarını Geliştirme Üzerine Örnek Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 487 - 501, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Doğan, M.H. 2001. Estetik (2. Baskı). İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.
 • Doruk, B. 1980. Temel dizayn öğretim programlari geliştirme üzerine bir çalişma. İstanbul: İ.T.Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yay.
 • Erim, G. 1995. Temel tasarim içerisinde yaraticiliğin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Erinç, S.M. 1998. Sanatın boyutları. İstanbul: Çınar Yayınları.
 • Eti, E., Aslıer, M. ve Işıngör, M., 1986. Resim l. Temel sanat eğitimi resim teknikleri grafik resim. Ankara: MEB Yayınları.
 • Feldman, E. 1970. Becoming human through art: aesthetic experiences in the schools. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Gürer, L. 1992. Görsel sanatlar eğitimi ve mekan-form. Ankara: İ.T.Üniversitesi Yayınları.
 • Kırisoğlu, O. 2002. Sanatta eğitim. Görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Kırisoğlu, O. and Stokrocki, M. 1997. Ortaöğretim sanat öğretimi. Ankara: YÖK/World Bank, MEGP.
 • Koptagel-İlal, G. 1984. Tıpsal psikoloji. İstanbul: Beta Basım Yay. Dağ.
 • Lauer, D. A. 1986. Design basics (3. Edition). USA: H. Brace Jovanovich, Inc.
 • Mittler, G. 1990. Art in focus (Integration criticism, history and studio). Peoria, IL: Glencce.
 • Ragans, R. 1995. Art talk. California: Glencoe, McGraw – Hills.
 • San, İ. 2004. Sanat ve Eğitim (3.Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Seylan, Ali. 2005. Temel tasarım. Samsun: Dağdelen Basın yayın Ltd. Şti.
 • Stokrocki, M. 1997. Qualitative forms of research methods, research metods and methodologies for art education. Reston,VA: NAEA Publication.
 • Tunalı, İ. 2008. Estetik (11. Basım). İstanbul: Remzi Kitaevi
 • Özsoy, V. 2003. Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Estetik Duyarlılıklarını ve Yaratıcılıklarını Geliştirme Üzerine Örnek Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 487 - 501, 01.08.2011

Öz

Temel Tasarım dersi Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Resim –İş Eğitimi Anabilim Dallarında ve diğer Sanat ve Tasarım Fakültelerinde üniversite birinci sınıf öğrencilerine sanatın elemanları ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgileri içeren, aynı konularda iki ve üç boyutlu uygulamaların yapıldığı bir derstir. Öğrencilerin, temel sanat öge ve elemanlarını içeren konularla ilgili sanat kavramlarını ve çalışmaları ile birlikte sanatçıları tanımalarına yardımcı olunarak, çevreyi duyarlı biçimde gözlemlemeleri, ayırt etme ve yargılamayı öğrenmeleri, görsel ifade güçlerinin arttırılmasını amaçlar. öğrenci katılmıştır. Sonuçlar, frekans ve yüzdeleri dikkate alınarak sıralanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce tedirgin oldukları fakat, çalışma süreci ve sonucunda öğrencilerin estetik duyarlılıkları ve yaratıcılıkları geliştikçe çalışma motivasyonlarının da arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin proje çalışmaları ile desteklenmeleri gereği duyulduğu söylenebilir

Kaynakça

 • Doğan, M.H. 2001. Estetik (2. Baskı). İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.
 • Doruk, B. 1980. Temel dizayn öğretim programlari geliştirme üzerine bir çalişma. İstanbul: İ.T.Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yay.
 • Erim, G. 1995. Temel tasarim içerisinde yaraticiliğin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Erinç, S.M. 1998. Sanatın boyutları. İstanbul: Çınar Yayınları.
 • Eti, E., Aslıer, M. ve Işıngör, M., 1986. Resim l. Temel sanat eğitimi resim teknikleri grafik resim. Ankara: MEB Yayınları.
 • Feldman, E. 1970. Becoming human through art: aesthetic experiences in the schools. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Gürer, L. 1992. Görsel sanatlar eğitimi ve mekan-form. Ankara: İ.T.Üniversitesi Yayınları.
 • Kırisoğlu, O. 2002. Sanatta eğitim. Görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Kırisoğlu, O. and Stokrocki, M. 1997. Ortaöğretim sanat öğretimi. Ankara: YÖK/World Bank, MEGP.
 • Koptagel-İlal, G. 1984. Tıpsal psikoloji. İstanbul: Beta Basım Yay. Dağ.
 • Lauer, D. A. 1986. Design basics (3. Edition). USA: H. Brace Jovanovich, Inc.
 • Mittler, G. 1990. Art in focus (Integration criticism, history and studio). Peoria, IL: Glencce.
 • Ragans, R. 1995. Art talk. California: Glencoe, McGraw – Hills.
 • San, İ. 2004. Sanat ve Eğitim (3.Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Seylan, Ali. 2005. Temel tasarım. Samsun: Dağdelen Basın yayın Ltd. Şti.
 • Stokrocki, M. 1997. Qualitative forms of research methods, research metods and methodologies for art education. Reston,VA: NAEA Publication.
 • Tunalı, İ. 2008. Estetik (11. Basım). İstanbul: Remzi Kitaevi
 • Özsoy, V. 2003. Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca ERİM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erim, G. (2011). Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Estetik Duyarlılıklarını ve Yaratıcılıklarını Geliştirme Üzerine Örnek Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 487-501 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173529