Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Motivation en Apprentissage d’une Langue EtrangèreMotivation in Foreign Language Learning

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 527 - 535, 01.08.2011

Öz

Motivation is an important factor in determining the success of foreign language learners. Foreign language learning requires learners to be able to use various cognitive skills and strategies as well as an active participation of the individual learners. Assuming that the language learners’ start their learning process with a high or low motivation and this same level of motivation continues throughout the learning process would mean that teachers do not have any role in learners’ motivation. However, the studies conducted on motivation conclude that motivation is not an innate capacity or related to the learners’ personality and that it can vary throughout the learning process. This conclusion implies that various internal and external factors affect this process. In order to eliminate the negative effects of these factors, it is vital to provide a learning environment in which learners would feel themselves secure. A secure environment which creates leaner-leaner and learner-teacher interaction would also lead to intrinsic motivation.

Motivation en Apprentissage d’une Langue EtrangèreMotivation in Foreign Language Learning

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 527 - 535, 01.08.2011

Öz

Motivasyon, yabancı dil öğrencilerinin başarısında önemli bir rol oynar. Zira yabancı dil öğrenimi, öğrenenin kendi öğrenimine katkıda bulunmasını sağlayan çeşitli bilişsel strateji ve becerileri kullanmasını gerektirir. Ancak, öğrenenin daha öğretime başlarken ya yüksek ya da düşük bir motivasyonla hareket ettiğini kabul edersek aynı zamanda öğretmenin öğrenenin motivasyonunu artırmak için hiçbir şey yapamayacağını da kabul etmiş oluruz. Oysaki bu konuda yapılan çalışmalar, motivasyonun doğuştan gelen ya da öğrenenin kişiliğine bağlı bir özellik olmadığını dolayısıyla da öğrenim süreci boyunca değişiklik gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bu durumda, bu süreci etkileyen iç ve dış etkenlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu etkenlerin olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için ise, öğrenene öncelikle kendini güvende hissedebileceği bir ortam sunmak gerekir. Bu güven ortamı sınıfta hem öğrenen-öğrenen hem de öğrenen-öğreten etkileşiminin oluşmasını ve doğal olarak da içsel motivasyonun gelişmesini sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cihan AYDOĞU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aydoğu, C. (2011). Motivation en Apprentissage d’une Langue EtrangèreMotivation in Foreign Language Learning . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 527-535 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173531