PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kütle, Ağırlık ve Yerçekimi Kavramlarının Farklı Öğretim Seviyelerindeki Öğrencilerin Anlama Düzeyleri

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 381 - 397, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Abraham., M. R., Gryzyboeski, E.B., Renner, J. W. and Marek, A.E., 1992. Understanding and misunderstanding eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks, Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Bodner, G.M., 1986. Constructivism: A Theory of Knowledge. Journal of Chemical Education, 63, 10, 873–878.
 • Crespo, M.A.G., and Pozo, J. I. 2004. Relationships between everyday knowledge and scientific knowledge: Understanding how matter changes. International Journal of Science Education, 26,1325–1343.
 • Çalık, M. ve Ayas, A., 2005. A comparison of level of understanding of grade 8 students and science student teachers related to selected chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 42(6), 638-667.
 • Çepni, S., (Ed.). 2007. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (çev. Ayas, A. A., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş.) Ankara: PegemA.
 • Çepni, S., 2009. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Meslek Yapıtları Yayınevi, Trabzon.
 • Dekkers, P.J. M. and Thijs, G.D., 1998. Making productive use of student’ initial conceptions in developing the concept of force, Science Education, 82, 31-51.
 • Galili, I., 1993. Weight and gravity: teachers’ ambiguity and students’ confusion about the concepts. International Journal Science Education, 15(1):149–162.
 • Gınns, I.S. and Watters, J.J., 1995. An analysis of scientific understandings of preservice elementary teacher education students, Journal of Research in Science Teaching, 32 (2), 205-222.
 • Gilbert, J.K. and Watts, M.D., 1983. Concepts, misconceptions and choice conceptions: Changing perspectives, Education. Studies in Science Education, 10, 61-98. International Science
 • Gunstone, R.F. and White, R., 1981. Understanding of gravity. Science Education, 65, 291–299.
 • Gönen, S., 2008. A study on student teachers’ misconceptions and scientifically acceptable conceptions about mass and gravity, Journal Science Education Technology, 17:70–81.
 • Gürel, Z., Gürdal, A., 2002. 7-11. Sınıf öğrencilerinin yerçekimi konusundaki kavram yanılgıları. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 42-55.
 • Kocakülah, M.S.ve Kenar Açıl, Z., 2011. İlköğretim öğrencilerinin gözüyle “Yerçekimi Nerededir?”. Türk Fen Eğitim Dergisi 8(2), 135-152.
 • Koray, Ö., Özdemir M. ve Tatar, N., 2005. İlköğretim öğrencilerinin birimler hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: Kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim-Online, 4(2), 24-31.
 • Koray, Ö. ve Tatar, N., 2003. İlköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık ile ilgili kavram yanılgıları ve bu yanılgıların 6.,7.,ve 8. Sınıf düzeylerine göre dağılımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1-13, 2.
 • Küçük, M., 2005. Farklı öğretim seviyelerindeki öğrencilerin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yer çekimi kuvveti hakkında sahip oldukları kavramların incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(1), 32-45.
 • Palmer, D., 1999. Exploring The Link Between Student’ Scientific and Nonscientific Conceptions. Science Education. 83, 639-653.
 • Schulte, P. L., 2001. Pre Service Primary Teacher Alternative Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans University, New Orleans.
 • Töman, U., 2011. Enerji ve Enerji İle İlgili Kavramların Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Başvuru: 20.6.2012
 • Yayına Kabul: 15.11.2012

Kütle, Ağırlık ve Yerçekimi Kavramlarının Farklı Öğretim Seviyelerindeki Öğrencilerin Anlama Düzeyleri

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 381 - 397, 01.08.2012

Öz

Fen ve Teknoloji dersinde; kütle, ağırlık ve yerçekimi gibi bazı temel kavramların öğretimi sırasında birtakım sorunların olduğu bilinen bir gerçektir. Bu süreçte bu sorunlar giderilmemesi durumunda öğrencilerde alternatif kavramlar oluşmaktadır. Bu araştırmada; kütle ağırlık ve yerçekimi kavramlarının öğrencilerin zihinlerinde gelişim sürecini ortaya çıkarmak ve bu süreçte öğretim programlarının etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini; Trabzon il merkezinde ilköğretimden 68, ortaöğretimden 65 ve üniversiteden 56 öğrenci olmak üzere 189 öğrenci oluşturmaktadır. Gelişimci araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada öğrencilerin kütle, ağırlık ve yerçekimi kavramlarını açıklamaları amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Açık uçlu ankete verilen cevapların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar şeklinde verilmiştir. Anket verilerini desteklemek için her seviyede iki olmak üzere toplam 6 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda bu kavramların her üç öğrenim seviyedeki öğrenciler tarafından da yeterince anlaşılamadığı görülmüştür. Farklı öğrenim seviyelerdeki öğrencilerde bu kavramlarla ilgili literatürde mevcut olan alternatif kavramaların olduğu ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken sonuçlardan biri de öğrencilerin kademe düzeyi artıkça öğrencilerin kavramları açıklarken formülleri kullanmış olmasıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bir takım önerilerde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Abraham., M. R., Gryzyboeski, E.B., Renner, J. W. and Marek, A.E., 1992. Understanding and misunderstanding eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks, Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Bodner, G.M., 1986. Constructivism: A Theory of Knowledge. Journal of Chemical Education, 63, 10, 873–878.
 • Crespo, M.A.G., and Pozo, J. I. 2004. Relationships between everyday knowledge and scientific knowledge: Understanding how matter changes. International Journal of Science Education, 26,1325–1343.
 • Çalık, M. ve Ayas, A., 2005. A comparison of level of understanding of grade 8 students and science student teachers related to selected chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 42(6), 638-667.
 • Çepni, S., (Ed.). 2007. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (çev. Ayas, A. A., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş.) Ankara: PegemA.
 • Çepni, S., 2009. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Meslek Yapıtları Yayınevi, Trabzon.
 • Dekkers, P.J. M. and Thijs, G.D., 1998. Making productive use of student’ initial conceptions in developing the concept of force, Science Education, 82, 31-51.
 • Galili, I., 1993. Weight and gravity: teachers’ ambiguity and students’ confusion about the concepts. International Journal Science Education, 15(1):149–162.
 • Gınns, I.S. and Watters, J.J., 1995. An analysis of scientific understandings of preservice elementary teacher education students, Journal of Research in Science Teaching, 32 (2), 205-222.
 • Gilbert, J.K. and Watts, M.D., 1983. Concepts, misconceptions and choice conceptions: Changing perspectives, Education. Studies in Science Education, 10, 61-98. International Science
 • Gunstone, R.F. and White, R., 1981. Understanding of gravity. Science Education, 65, 291–299.
 • Gönen, S., 2008. A study on student teachers’ misconceptions and scientifically acceptable conceptions about mass and gravity, Journal Science Education Technology, 17:70–81.
 • Gürel, Z., Gürdal, A., 2002. 7-11. Sınıf öğrencilerinin yerçekimi konusundaki kavram yanılgıları. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 42-55.
 • Kocakülah, M.S.ve Kenar Açıl, Z., 2011. İlköğretim öğrencilerinin gözüyle “Yerçekimi Nerededir?”. Türk Fen Eğitim Dergisi 8(2), 135-152.
 • Koray, Ö., Özdemir M. ve Tatar, N., 2005. İlköğretim öğrencilerinin birimler hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: Kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim-Online, 4(2), 24-31.
 • Koray, Ö. ve Tatar, N., 2003. İlköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık ile ilgili kavram yanılgıları ve bu yanılgıların 6.,7.,ve 8. Sınıf düzeylerine göre dağılımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1-13, 2.
 • Küçük, M., 2005. Farklı öğretim seviyelerindeki öğrencilerin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yer çekimi kuvveti hakkında sahip oldukları kavramların incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(1), 32-45.
 • Palmer, D., 1999. Exploring The Link Between Student’ Scientific and Nonscientific Conceptions. Science Education. 83, 639-653.
 • Schulte, P. L., 2001. Pre Service Primary Teacher Alternative Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans University, New Orleans.
 • Töman, U., 2011. Enerji ve Enerji İle İlgili Kavramların Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Başvuru: 20.6.2012
 • Yayına Kabul: 15.11.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan Şevki AYVACI Bu kişi benim


Hasan BAKIRCI Bu kişi benim


Mehmet YILDIZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ayvacı, H. Ş. , Bakırcı, H. & Yıldız, M. (2012). Kütle, Ağırlık ve Yerçekimi Kavramlarının Farklı Öğretim Seviyelerindeki Öğrencilerin Anlama Düzeyleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 381-397 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173557