PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hugo'nun Sefiller'inde Yapay Cehennem

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 495 - 505, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Albouy P., 1985. La création mythologique chez Victor Hugo, Paris: José Corti.
 • Bachelard G., 1948. La terre et les rêveries du repos, Paris: José Corti.
 • Berret P., 1910. Philosophie de Victor Hugo, Paris: Paulin.
 • Bousquet J., 1964. Les thèmes du rêve dans la littérature romantique, Paris, Didier.
 • Eliade M., 1957. Mythes, Rêves et Mystères, Paris: Gallimard.
 • Freud S., 2001. Introduction à la psychanalyse, Paris: Payot.
 • Genette G., 1969. Figures II, Paris : Seuil.
 • Hugo V., 1967. Les Misérables, Paris: Garnier Flammarion.
 • Hugo V., 2006. Sefiller, çev.Ali Çankırılı, Istanbul: Antik Dünya Klasikleri.
 • Poulet G., 1952. Etudes sur le temps humain, tome 2, Paris: Plon. Başvuru: 11.9.2012 Yayına Kabul: 7.10.2012

Hugo'nun Sefiller'inde Yapay Cehennem

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 495 - 505, 01.08.2012

Öz

Victor Hugo’nun ünlü romanı Sefiller, çok geniş bir çerçeve içinde, toplum hayatının gerçekçi sahnelerini, insan ruhunun en derin duygularıyla birleştiren büyük bir edebî anıttır. Acılarla dolu karanlık bir dünyadan uzaklaşıp, özgür ve aydınlık bir dünyaya kavuşmak isteyen zavallı insanların öyküsüdür. Hugo, içinde yaşadığı yüzyılın toplumsal kuralları ve yasalarının yarattığı sorunları, yapay bir cehennem imgesiyle tasvir ederek betimler. Romantizmin öncüsü olan yazar, yeryüzündeki bilgisizlik ve yoksulluk yüzünden erkeğin alçalmasını, kadının ve çocuğun yeteneklerinin yok olmasını, kalp sızlatıcı sahneleri kendi anlatım tarzıyla destekleyerek mükemmel bir sanat eseri yaratır. Yazar, dönemin haksız adalet sistemi ve politik hayatını, yaşanmış cehennemî acılar olarak görür. Hugo’ya göre, devlet yönetiminin toplumsal, siyasi ve ekonomik haksızlıkları olduğu sürece, yeryüzünde insanların acıları da var olacaktır.

Kaynakça

 • Albouy P., 1985. La création mythologique chez Victor Hugo, Paris: José Corti.
 • Bachelard G., 1948. La terre et les rêveries du repos, Paris: José Corti.
 • Berret P., 1910. Philosophie de Victor Hugo, Paris: Paulin.
 • Bousquet J., 1964. Les thèmes du rêve dans la littérature romantique, Paris, Didier.
 • Eliade M., 1957. Mythes, Rêves et Mystères, Paris: Gallimard.
 • Freud S., 2001. Introduction à la psychanalyse, Paris: Payot.
 • Genette G., 1969. Figures II, Paris : Seuil.
 • Hugo V., 1967. Les Misérables, Paris: Garnier Flammarion.
 • Hugo V., 2006. Sefiller, çev.Ali Çankırılı, Istanbul: Antik Dünya Klasikleri.
 • Poulet G., 1952. Etudes sur le temps humain, tome 2, Paris: Plon. Başvuru: 11.9.2012 Yayına Kabul: 7.10.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel ÖZKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özkaya, E. (2012). Hugo'nun Sefiller'inde Yapay Cehennem . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 495-505 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173562