PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çalgı Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kullandıkları Çalışma Taktikleri

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 439 - 454, 01.08.2013

Öz

Individual instrument practice is one of the most important effects of instrument performance success. In this context, deliberate practice strategies should be used for efficiency. In this descriptive study, it is aimed to reveal how many practice strategies are used by instrument students. Data were collected by the Instrument Practice Strategies Survey which was made by the researcher. It consisted of 3 parts including open and close ended questions. Participants were 79 undergraduate students who were being trained for several instruments. The findings of the study revealed that students apply cognitive and metacognitive strategies more than organizing instrument practice time strategies

Kaynakça

 • Barry, N.H. and Hallam, S. 2002. Practice. In Parncutt, R., & McPherson, G. (Eds.). The science and psychology of music performance: Creative strategies for teaching and learning (151-162). Oxford University Press, USA.
 • Coffman, D. D. 1990. Effects of mental practice, physical practice, and knowledge of results on piano performance. Journal of Research in Music Education, 38(3), 187-196.
 • Duke, R. A., Simmons, A. L. and Cash, C. D. 2009. It's Not How Much; It's How Characteristics of Practice Behavior and Retention of Performance Skills. Journal of Research in Music Education, 56(4), 310-321.
 • Ericsson, K. A., Krampe, R. T. and Tesch-Römer, C. 1993. The role of deliberate performance.Psychological review, 100(3), 363. in the acquisition of expert
 • Gholson, S. A. 1998. Proximal positioning: A strategy of practice in violin pedagogy. Journal of Research in Music Education, 46(4), 535-545.
 • Hallam, S. 2001. The development of metacognition in musicians: Implications Education,18(1), 27-39. for
 • education.British Journal of Music
 • Henley, P. T. 2001. Effects of modeling and tempo patterns as practice techniques on the performance of high school instrumentalists. Journal of Research in Music Education, 49(2), 169-180.
 • Hewitt, M. P. 2001. The effects of modeling, self-evaluation, and self- listening on junior high instrumentalists' music performance and practice attitude. Journal of Research in Music Education, 49(4), 307-322.
 • Jorgensen, H. 2002. Instrumental performance expertise and amount of practice among instrumental students in a conservatoire. Music Education Research, 4(1), 105-119.
 • Kageyama, N. 2012. Does Mental Practice Work? Retrieved April 22, 2012 from work/)
 • Miksza, P. 2007. Effective Practice an Investigation of Observed Practice Behaviors, Self-Reported Practice Habits, and the Performance Achievement of High School Wind Players. Journal of Research in Music Education, 55(4), 359-375.
 • Miksza, P. 2012. The development of a measure of self-regulated practice behavior for beginning and intermediate instrumental music students. Journal of Research in Music Education, 59(4), 321-338.
 • Miksza, P., Prichard, S., and Sorbo, D. 2012. An Observational Study of Intermediate Band Students’ Self-Regulated Practice Behaviors. Journal of Research in Music Education, 60(3), 254-266.
 • Özmenteş, S. 2004. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özmenteş, S. 2007. Çalgı Çalışma Sürecinde Özdüzenlemeli Öğrenme İle Duyuşsal Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ozmentes, S. 2012. Relationships Between Daily Practice Time, Attributions and Performance Level in Instrument Education.Procedia-Social and Behavioral Sciences,46, 3141-3145.
 • Rohwer, D. and Polk, J. 2006. Practice behaviors of eighth-grade instrumental musicians. Journal of Research in Music Education, 54(4), 350-362.
 • Ross, S. L. 1985. The effectiveness of mental practice in improving the performance of college trombonists. Journal of Research in Music Education, 33(4), 221-230.
 • Stambaugh, L. A. 2011. When repetition isn’t the best practice strategy: Effects of blocked and random practice schedules. Journal of Research in Music Education, 58(4), 368-383.
 • Topoğlu, O. 2011. Farklı düzeylerdeki yaylı çalgı öğrencilerinin kullandıkları özdüzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications.27-29 Nisan, Antalya, Türkiye. Başvuru: 27.05.2013
 • Yayına Kabul: 30.12.2013

Çalgı Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kullandıkları Çalışma Taktikleri

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 439 - 454, 01.08.2013

Öz

Bireysel çalgı çalışma süreci çalgı başarısının en önemli etkenlerinden biridir. Bu bağlamda, sürecin verimli olarak geçirilebilmesi için bilinçli çalışma taktiklerinin kullanılması gerekmektedir. Bu araştırmada, çalgı çalışma taktiklerinin öğrenciler tarafından ne kadar kullanıldığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bundan dolayı araştırma betimsel nitelikli bir çalışmadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan 3 bölümlü Çalgı Çalışma Taktikleri Anketi ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını lisans düzeyinde çeşitli çalgı dallarında eğitim almakta olan 79 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin bilişsel ve üst bilişsel taktikleri çalışma süresi ve zamanın belirlenmesi taktiklerinden daha fazla kullandıkları anlaşılmıştır

Kaynakça

 • Barry, N.H. and Hallam, S. 2002. Practice. In Parncutt, R., & McPherson, G. (Eds.). The science and psychology of music performance: Creative strategies for teaching and learning (151-162). Oxford University Press, USA.
 • Coffman, D. D. 1990. Effects of mental practice, physical practice, and knowledge of results on piano performance. Journal of Research in Music Education, 38(3), 187-196.
 • Duke, R. A., Simmons, A. L. and Cash, C. D. 2009. It's Not How Much; It's How Characteristics of Practice Behavior and Retention of Performance Skills. Journal of Research in Music Education, 56(4), 310-321.
 • Ericsson, K. A., Krampe, R. T. and Tesch-Römer, C. 1993. The role of deliberate performance.Psychological review, 100(3), 363. in the acquisition of expert
 • Gholson, S. A. 1998. Proximal positioning: A strategy of practice in violin pedagogy. Journal of Research in Music Education, 46(4), 535-545.
 • Hallam, S. 2001. The development of metacognition in musicians: Implications Education,18(1), 27-39. for
 • education.British Journal of Music
 • Henley, P. T. 2001. Effects of modeling and tempo patterns as practice techniques on the performance of high school instrumentalists. Journal of Research in Music Education, 49(2), 169-180.
 • Hewitt, M. P. 2001. The effects of modeling, self-evaluation, and self- listening on junior high instrumentalists' music performance and practice attitude. Journal of Research in Music Education, 49(4), 307-322.
 • Jorgensen, H. 2002. Instrumental performance expertise and amount of practice among instrumental students in a conservatoire. Music Education Research, 4(1), 105-119.
 • Kageyama, N. 2012. Does Mental Practice Work? Retrieved April 22, 2012 from work/)
 • Miksza, P. 2007. Effective Practice an Investigation of Observed Practice Behaviors, Self-Reported Practice Habits, and the Performance Achievement of High School Wind Players. Journal of Research in Music Education, 55(4), 359-375.
 • Miksza, P. 2012. The development of a measure of self-regulated practice behavior for beginning and intermediate instrumental music students. Journal of Research in Music Education, 59(4), 321-338.
 • Miksza, P., Prichard, S., and Sorbo, D. 2012. An Observational Study of Intermediate Band Students’ Self-Regulated Practice Behaviors. Journal of Research in Music Education, 60(3), 254-266.
 • Özmenteş, S. 2004. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özmenteş, S. 2007. Çalgı Çalışma Sürecinde Özdüzenlemeli Öğrenme İle Duyuşsal Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ozmentes, S. 2012. Relationships Between Daily Practice Time, Attributions and Performance Level in Instrument Education.Procedia-Social and Behavioral Sciences,46, 3141-3145.
 • Rohwer, D. and Polk, J. 2006. Practice behaviors of eighth-grade instrumental musicians. Journal of Research in Music Education, 54(4), 350-362.
 • Ross, S. L. 1985. The effectiveness of mental practice in improving the performance of college trombonists. Journal of Research in Music Education, 33(4), 221-230.
 • Stambaugh, L. A. 2011. When repetition isn’t the best practice strategy: Effects of blocked and random practice schedules. Journal of Research in Music Education, 58(4), 368-383.
 • Topoğlu, O. 2011. Farklı düzeylerdeki yaylı çalgı öğrencilerinin kullandıkları özdüzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications.27-29 Nisan, Antalya, Türkiye. Başvuru: 27.05.2013
 • Yayına Kabul: 30.12.2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sabahat ÖZMENTEŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özmenteş, S. (2013). Çalgı Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kullandıkları Çalışma Taktikleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 439-454 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173588