PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karikatür Destekli Öğretimin Öğrenci Akademik Başarısı ve Bilginin Kalıcılığına Olan Etkisinin Araştırılması

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 473 - 500, 01.08.2013

Öz

This study has two parts. The first part is the effects of cartoons on the academic achiecement & retention of knowledge on the primary education students. In the second one, students’ perspectives on the cartoon science education is examined. The participants formed as 20 students in control group and 21 students in experiment group, in a total of 41 students. The experiment group examined the electricity in our lives unit with the cartoons and the pedagogy of 7E model in constructivist approach. Control group carried out their traditional education in the previous years. At the end of standardized tests and retention test about the electricty in our lives subject, it is observed that experiment group is more successfull than the control group based on these tests. In addition, semi-structured interviews are conducted and it is concluded that cartoons assist the retention of knowledge, the repetition of knowledge, increasing the participation level of the students and making relations easier with science education concepts

Kaynakça

  • Alsaç, Ü. 1999. Türkiye‘ de karikatür, çizgi roman ve çizgi film. İstanbul:

Karikatür Destekli Öğretimin Öğrenci Akademik Başarısı ve Bilginin Kalıcılığına Olan Etkisinin Araştırılması

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 473 - 500, 01.08.2013

Öz

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde karikatür destekli fen öğretiminin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin akademik başarı ve bilginin kalıcılığına etkisi araştırılmıştır. İkinci bölümde ise karikatür desteli fen eğitimi ile ilgili olarak öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. Çalışma ilköğretim altıncı sınıf düzeyinde 21’i uygulama, 20’si kontrol grubu olmak üzere toplam 41 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney gurubunda bulunan öğrenciler, yaşamımızdaki elektrik ünitesini yapılandırmacı yaklaşımın 7E öğrenme modeli temel alınarak karikatürlerle birlikte işlerken, kontrol grubu öğrencileri bu süreci geleneksel öğretim yöntemi ile tamamlamışlardır. Her iki gruba uygulanan Yaşamımızdaki Elektrik Başarı Testi ve kalıcılık testi sonunda uygulama grubu öğrencilerinin kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda karikatür destekli fen öğretiminin öğrencilerin fen ile ilgili anlam kurmada etkili olduğu, kalıcılığı sağladığı, öğrenilen bilgilerin tekrarını kolaylaştırdığı ve derse katılımı arttırdığı belirlenmiştir

Kaynakça

  • Alsaç, Ü. 1999. Türkiye‘ de karikatür, çizgi roman ve çizgi film. İstanbul:

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat TAŞ>

0000-0002-2436-9924

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Taş, M. (2013). Karikatür Destekli Öğretimin Öğrenci Akademik Başarısı ve Bilginin Kalıcılığına Olan Etkisinin Araştırılması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 473-500 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173590