PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

5. Sınıf Elektrik Ünitesinin Öğretilmesinde, İşbirlikli-Birlikte Öğrenme ve Yarı Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2, 0 - 0, 13.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.52146

Öz

Çalışmanın amacı; 5. sınıflarda elektrik ünitesinin öğretiminde, işbirlikli-birlikte öğrenme ile yarı aktif öğrenme yöntemlerini karşılaştırmaktır. Çalışma grupları; ortaokulda iki farklı 5. sınıfta öğrenim gören 52 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmada, yarı deneysel desen kullanılmıştır. İşbirlikli-birlikte öğrenme sınıfındaki öğrenciler gruplara bölünmüştür. Bu öğrenciler konulara birlikte çalışmış ve deneyleri grupça yapmışlardır. Yarı aktif öğrenme yöntemleri uygulanan sınıfta ise dersler gösteri deneyleriyle işlenmiştir. Her iki sınıfa ünite kapsamında 1. alt konu: ‘basit bir elektrik devresi’, 2. alt konu: ‘basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığının değiştirilmesi’ ve 3. alt konu: ‘basit bir elektrik devresinde devre elemanlarının sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi’ konuları anlatılmıştır. Veri toplama aracı olarak; seviye belirleme testi, ara testler ve akademik başarı testleri kullanılmıştır. Testlerden elde edilen veriler, işbirlikli-birlikte öğrenme grubunun yarı aktif öğrenme yöntemleri uygulanan gruptan daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atilla Demir Bu kişi benim


Fatih Sezek>

0000-0002-1841-4303

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 13 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demir, A. & Sezek, F. (2016). 5. Sınıf Elektrik Ünitesinin Öğretilmesinde, İşbirlikli-Birlikte Öğrenme ve Yarı Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.52146