PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretimde Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımı Hakkında Görüşlerinin Araştırılması

Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.11203

Öz

Bu araştırmanın amacı; tıp eğitiminde simülasyonların kullanımı hakkında tıp fakültesi öğretim üyelerinin fikirlerini, algılarını ve deneyimlerini ortaya koymaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları incelendiğinde, ders aktivitelerinde bilgisayar tabanlı simülasyon kullanan tıp fakültesi öğretim üyeleri simülasyonları; teorik bilgileri görsel ve pratiğe yönelik araçlarla desteklemek, kalıcılığı sağlamak, dikkat çekmek, güvenli gözlem yapmak ve uygulama ve değerlendirme amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Derslerinde simülasyonu tercih etmeyen öğretim üyelerinin simülasyon kullanmama sebepleri; teknolojik alt yapı yetersizliği, gerekli yazılım ve programlar, maliyet, yenilikçi zihniyet eksikliği, alanda eğitimli personel eksikliği, Türkçe yazılım eksikliği, zaman kısıtı, alanında simülasyon olmaması, bilgi-becerilerin gerçeğe transfer edilememesi, dikkati dağıtması şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet Demirbilek>

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 30 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demirbilek, M. (2016). Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretimde Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımı Hakkında Görüşlerinin Araştırılması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.11203