PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İkinci Yabancı Dil Fransızca Öğretimi ve Salut! 10

Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016
https://doi.org/10.19171/uuefd.29695

Öz

Ülkemizde ikinci yabancı dil Fransızca öğretiminin ilk ve tek ders kitabı olma özelliğine sahip Salut! 10, Avrupa Konseyi Diller için Ortak Başvuru Metni ve çağdaş dil öğretim yaklaşımları doğrultusunda, öğrencilerin Fransızca'ya yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Kitap Fransızca'yı, Ortak Başvuru Metni keşif düzeyi (A 1) kazanımlarına göre 72 ders saatinde öğretir. Hedef kitlesi, ortaöğretim öğrencileridir. İçerik, öğrenci merkezli hazırlanmış ve ağırlıklı olarak iletişim becerilerine yöneliktir. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmış kitapta, rengârenk sayfalar, bol görseller, ses kayıtlarıyla desteklenmiş güncel yaşamdan okuma parçaları öğrencilere eğlenceli, albenili ve keyifli bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Temel dilsel becerilere ek olarak sıralama, sınıflama, özetleme, eşleştirme, ilişkilendirme gibi alt becerilerle dil öğretim etkinlikleri çeşitlendirilmiştir. Öğretim süreci sonunda, öğrencilerden kültürel öğelerinde yardımıyla temel düzeyde Fransızca iletişim kurmaları beklenir. Çalışmada 2007'de okutulmaya başlayan Salut! 10, yine 2007 Haziran ve 2597 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge'ye göre ele alınmıştır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertan Kuşçu>

0000-0003-1503-1697

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Başvuru Tarihi 30 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 29, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kuşçu, E. (2016). İkinci Yabancı Dil Fransızca Öğretimi ve Salut! 10 . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 0-0 . DOI: 10.19171/uuefd.29695