Cilt: 2 Sayı: 2, 30.10.2018

Yıl: 2018

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

KİTAP İNCELEME

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE