Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BELARUS GÖÇMEN KRİZİNE YAKLAŞIMI

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 99 - 117, 20.06.2022

Öz

Göç olgusu, nedenleri ve çeşitleri açısından birçok araştırmaya konu olmuştur. Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından göç konusu güvenlik bağlamında ele alınmaya başlamıştır. Klasik uluslararası ilişkiler teorilerinde yer alan güvenlik algısının sorgulanmasıyla beraber, göç de yeni güvenlik anlayışının bir öznesi haline gelmiştir. Kopenhag Okulu'nun ortaya koyduğu güvenlikleştirme kavramı, göç ve güvenlik ilişkisinin belirlenmesinde önemli bir hareket noktası olmuştur. Dolayısıyla Kopenhag Okulu'nu göç olgusunun bir güvenlik sorunu olarak ele alınabilmesini sağlaması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Buradan da hareketle bu çalışmada, Avrupa’da giderek bir güvenlik sorunu haline gelen göçün, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus göçmen krizi yaklaşımına etkisi, güvenlikleştirme kuramı temel alınarak tartışılacaktır. Bu noktada göçün güvenlikleştirilmesi üzerinde durularak, konu eleştirel güvenlik çalışmalarından Kopenhag Okulu’nun düşünceleri özelinde incelenecektir. Dahası çalışmada, özellikle göçün bir söz edimi yoluyla güvenlikleştirildiği üzerinde durularak; Avrupa’nın gündeminden düşmeyen göçmen krizinin siyasilerin söylemleri üzerinden nasıl bir güvenlik tehdidi olarak inşa edildiği üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

 • Açıkmeşe, S.A. (2014). “Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme”, Küresel Siyasete Giriş, İletişim, İstanbul, 241-253.
 • Baboulias, Yiannis (2021). “How Turkey is fuelling the Belarus-Poland migrant Crisis”, The Spectator, https://www.spectator.co.uk/article/the-eu-is-letting-humans-become-pawns, (Erişim Tarihi: 24.04.2022).
 • Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. Review of international studies, 23(1), 5-26.
 • Buonanno, Laurie (2017). “The European Migration Crisis”, In D. Dinan, N. Nugent, and W. E. Patterson (Ed.), The European Union in Crisis.
 • Buzan, B. (1991). People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Ecpr Press.
 • Buzan, Barry, Ole Wæverve Jaap de Wilde (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Londra: Lynne Rienner Publishers.
 • Buzan, B. ve Hansen, L. (2009). The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cura, Ali, Mehmet Yılmaz veAşkın Kıyağan(2021). “Belarus’ta kalabalık bir düzensiz göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/belarus-ta-kalabalik-bir-duzensiz-gocmen-grubu-polonya-sinirina-ilerliyor/2414908, (Erişim Tarihi: 24.04.2022).
 • Demirkan, Tarık (2021). “5 soruda Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi”, BBC News, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59220897, (Erişim Tarihi: 27.04.2022).
 • Deutsche Welle (2021a). “ABD Belarus'a karşı yaptırım hazırlığında”, https://www.dw.com/tr/abd-belarusa-kar%C5%9F%C4%B1-yapt%C4%B1r%C4%B1m-haz%C4%B1rl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda/a-59832195, (Erişim Tarihi: 25.04.2022).
 • Deutsche Welle (2021b). “Von der Leyen: Belarus AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor”, https://www.dw.com/tr/von-der-leyen-belarus-abyi-istikrars%C4%B1zla%C5%9Ft%C4%B1rmaya-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor/a-59911566, (Erişim Tarihi: 25.04.2022).
 • Euronews (2021). “Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizi: THY yasadışı göçmen taşıdığı iddiasını yalanladı”, https://tr.euronews.com/2021/11/09/turkiye-polonya-belarus-s-n-r-ndaki-multeci-krizinin-icine-cekiliyor-ab-ek-yapt-r-mlara-gi, (Erişim Tarihi: 26.04.2022).
 • France24 (2021). “Russia, NATO weigh in as migrant crisis worsens at Belarus-Poland border”, https://www.france24.com/en/europe/20211110-poland-accuses-putin-of-masterminding-belarus-border-crisis, (Erişim Tarihi: 28.04.2022).
 • Küçük, M. N. (2021). Göç-Güvenlik Bağlantısını Yeniden Düşünmek. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 18(69), 3-28. Metcalfe-Hough, Victoria "The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions", Shaping policy for development, ODI, https://cdn.odi.org/media/documents/9913.pdf, (Erişim Tarihi: 24.04.2022).
 • Miş, N. (2011). Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 345-381.
 • Özerim, G. (2014). Avrupa’da Göç Politikalarının Ulusüstüleşmesi ve Bir Güvenlik Konusunda Dönüşü: Avrupa Göç Tarihinde Yeni Bir Dönem mi?. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 11-48.
 • Rumelili, B., ve Karadağ, S. (2017). Göç ve güvenlik: Eleştirel yaklaşımlar. Toplum ve Bilim, 140, 69-92.
 • Soylu, Ragıp (2021) "Poland accuses Turkey of “synchronising” refugee crisis with Belarus and Russia", Middle East Eye, https://www.middleeasteye.net/news/poland-turkey-synchronising-migration-crisis-russia, (Erişim Tarihi: 02.05.2022).
 • Sputnik (2021). “Belarus’a mülteci taşıma suçlaması: THY’ye karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir”, https://tr.sputniknews.com/20211111/belarusa-multeci-tasima-suclamasi-thyye-karsi-yaptirim-gucu-masaya-surulebilir-1050701919.html, (Erişim Tarihi: 25.04.2022).
 • TASS (2021a). “Minsk says Polish forces used machine guns to stop refugees”, TASS, https://tass.com/world/1365675, (Erişim Tarihi: 01.05.2022).
 • TASS (2021b). “Lavrov calls on EU to avoid double standards over Belarusian-Polish border situation”, TASS, https://tass.com/world/1359163, (Erişim Tarihi: 30.04.2022).
 • TASS (2021c). “Merkel confirms she asked Putin to influence Lukashenko over migrant Crisis”, TASS, https://tass.com/world/1359857, (Erişim Tarihi: 01.05.2022).
 • Trend News Agency (2021).“Heads of Russia, EU discuss situation in Karabakh”, https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3516914.html, (Erişim Tarihi: 27.04.2022).
 • Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. Ronnie D. Lipschutz (Ed.) On Security içinde (ss. 46-86).
 • Wæver, O. (2003). Securitisation: Taking stock of a research programme in Security Studies. Unpublished draft, 1-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma HATAP> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0838-9351
Türkiye


Hüseyin YELTİN>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4434-2358
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Hatap, F. & Yeltin, H. (2022). GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BELARUS GÖÇMEN KRİZİNE YAKLAŞIMI . Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi , 2 (1) , 99-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uepd/issue/70405/1133395