Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turist Akımları ile Döviz Kuru Oynaklığı Arasındaki İlişkinin Ampirik Yönden Analizi: ARDL Yöntemi

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 46, 20.04.2017
https://doi.org/10.20979/ueyd.285473

Öz

Türkiye’de turizm gelirleri milli hasıla içinde önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla hasıla artışı için turist akımlarının arttırılması olumlu etki yaratabilir. Bu çalışma döviz kurlarındaki oynaklığın Türkiye’ye gerçekleşen turist akımları üzerine etkilerini 2003:Q1-2016:Q1 dönemi için açıklamaktadır. Bu çalışmada ARDL yöntemi kullanılarak döviz kuru oynaklıklarının turist akımları ile arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi olup olmadığı incelenecektir. Yapılan araştırma sonucunda ilgili değişkenler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi saptanmıştır. Çalışmada hata düzeltme katsayısı -0.0982 olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Agiomirgianakis G., Serenis D. and Tsounis N. (2014). Exchange Rate Volitility Tourist Flows into Turkey, Journal of Economic Integration, v.29, n.4, 700-725.
 • Akel V. and Gazel S. (2014). Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, n. 44, pp. 23-41.
 • Crouch G. I. (1994). The Study of International Tourism Demand, A Rewiev of Findings, Journal of Travel Research, 33, 12-23.
 • Demirel B., Bozdağ E. G. and İnci A. G., (2008). Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların Gelen Turist Sayısına Etkisi: Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Eugenio-Martin and Morales., (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Nota DıLavoro, 26.
 • Karagöz K. (2016). Turist Akımında Oynaklığın ARCH Modelleriyle Ölçülmesi: Türkiye Örneği, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 131-141.
 • Mervar A. and Payne J. (2007). Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian Destinations: Long Run Elasticity Estimates, Tourism Economics, 13, 7-20.
 • Narayan P. K. (2004). Economic Impact of Tourism on Fiji’s Economy: Empirical Evidence from the Computable General Equilibrium Model, Tourism Economics, 10, 19-33.
 • Paseran M. H., Shin Y. and Smith R. J. (2001). Bounds Testing Aproaches to The Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Phillips P. C. and Peron P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Toh R. S., Khan H. and Ng F. T. (1997). Prospects for The Tourism Industry in Singapore: A Regression Model, Cornell HRA Quarterly, 38, 80-87.
 • Uğuz S. Ç. and Topbaş F. (2011). Döviz Kuru Oynaklığı Turizm Talebi İlişkisi: 1990-2010 Türkiye Örneği, Anadolu International Conference in Economics II.
 • Webber A. (2001). Exchange Rate Volatility and Coentegration in Tourism Demand, Journal of Travel Research, 39.
 • http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42
 • http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Reel+Efektif+Doviz+Kuruu/Veri+%28Tablolar%29
 • http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html
 • https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm

Empirical Analysis of the Relationship between Tourist Flows and Exchange Rate Volatility: ARDL Method

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 46, 20.04.2017
https://doi.org/10.20979/ueyd.285473

Öz

Tourism revenues in Turkey have an important place in the national product. Therefore, increasing tourists flows to increase output can have a positive effect. In this paper, it will be investigated whether the exchange rate volatilities are related to long-term co-integration with tourists flows using ARDL method. As a result of this research, long-term co-integration relation was determined between the related variables.

Kaynakça

 • Agiomirgianakis G., Serenis D. and Tsounis N. (2014). Exchange Rate Volitility Tourist Flows into Turkey, Journal of Economic Integration, v.29, n.4, 700-725.
 • Akel V. and Gazel S. (2014). Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, n. 44, pp. 23-41.
 • Crouch G. I. (1994). The Study of International Tourism Demand, A Rewiev of Findings, Journal of Travel Research, 33, 12-23.
 • Demirel B., Bozdağ E. G. and İnci A. G., (2008). Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların Gelen Turist Sayısına Etkisi: Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Eugenio-Martin and Morales., (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Nota DıLavoro, 26.
 • Karagöz K. (2016). Turist Akımında Oynaklığın ARCH Modelleriyle Ölçülmesi: Türkiye Örneği, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 131-141.
 • Mervar A. and Payne J. (2007). Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian Destinations: Long Run Elasticity Estimates, Tourism Economics, 13, 7-20.
 • Narayan P. K. (2004). Economic Impact of Tourism on Fiji’s Economy: Empirical Evidence from the Computable General Equilibrium Model, Tourism Economics, 10, 19-33.
 • Paseran M. H., Shin Y. and Smith R. J. (2001). Bounds Testing Aproaches to The Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Phillips P. C. and Peron P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Toh R. S., Khan H. and Ng F. T. (1997). Prospects for The Tourism Industry in Singapore: A Regression Model, Cornell HRA Quarterly, 38, 80-87.
 • Uğuz S. Ç. and Topbaş F. (2011). Döviz Kuru Oynaklığı Turizm Talebi İlişkisi: 1990-2010 Türkiye Örneği, Anadolu International Conference in Economics II.
 • Webber A. (2001). Exchange Rate Volatility and Coentegration in Tourism Demand, Journal of Travel Research, 39.
 • http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42
 • http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Reel+Efektif+Doviz+Kuruu/Veri+%28Tablolar%29
 • http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html
 • https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Eren ERGEN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8756-5148
Türkiye


Ersin YAVUZ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2543-3393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 11 Ocak 2017
Kabul Tarihi 30 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ergen, E. & Yavuz, E. (2017). Turist Akımları ile Döviz Kuru Oynaklığı Arasındaki İlişkinin Ampirik Yönden Analizi: ARDL Yöntemi . Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi , 3 (1) , 35-46 . DOI: 10.20979/ueyd.285473

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 61080 Trabzon

12705