Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Economic Policy Investigation of Turkey in Context of Impossible Trinity

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 331 - 341, 17.10.2019
https://doi.org/10.20979/ueyd.792532

Öz

The purpose of the study economic policy on economic growth, inflation, public spending, and trade openness examining the context of “monetary dilemma” for the period of 1970-2015. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model proposed by Pesaran, Smith, and Shin (2001) was used to examine the economic policies for economic growth, inflation, public spending, and trade openness. As a result of the findings, exchange rate stability and independence monetary policy (controlled financial openness) or financial openness and independence monetary policy (flexible exchange rate)

Kaynakça

  • Aizenman, J. ve İto, H. (2011). “The Impossible trinity”, The international Monetary framework? And the Pasific Rim, 1-34
  • Aizenman, J., & Sengupta, R. (2011). The financial trilemma in China and a comparative analysis with India, MRPA Paper No. 34485, University of California, Santa Cruz, CA.
  • Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2008). Assessing the emerging global financial architecture: Measuring the trilemma's configurations over time (No. w14533). National Bureau of Economic Research.
  • Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2010). The emerging global financial architecture: Tracing and evaluating new patterns of the trilemma configuration. Journal of international Money and Finance, 29(4), 615-641.
  • Akcelik, Y., Cortuk, O., & Turhan, I. (2014). Mitigating Turkey’s trilemma tradeoffs. Emerging Markets Finance and Trade, 50(6), 102-118.

Türkiye'nin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 331 - 341, 17.10.2019
https://doi.org/10.20979/ueyd.792532

Öz

Türkiye’de 1970-2015 dönemi yürütülen ekonomik büyüme, enflasyon, kamu harcaması ve ticari açıklığa yönelik ekonomi politikalarının üçlü açmaz hipoteziyle incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme, enflasyon, kamu harcaması ve ticari açıklığa yönelik ekonomi politikalarının incelenmesi için Pesaran, Smith ve Shin (2001) tarafından önerilen ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ekonomik büyüme için döviz kurundaki istikrar ve para politikası bağımsızlığı (Sermaye Hareketlerinin Kontrolü) ya da serbest sermaye harekeleri ve para politikası bağımsızlığı (Esnek Döviz Kuru) politikaları geçerlidir. Diğer yandan, ticari açıklık için para kurulu ve esnek döviz kuru politikaları geçerlidir. Enflasyon ve kamu harcaması için istatistiki olarak anlamlı bulgular elde edilememiştir.

Kaynakça

  • Aizenman, J. ve İto, H. (2011). “The Impossible trinity”, The international Monetary framework? And the Pasific Rim, 1-34
  • Aizenman, J., & Sengupta, R. (2011). The financial trilemma in China and a comparative analysis with India, MRPA Paper No. 34485, University of California, Santa Cruz, CA.
  • Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2008). Assessing the emerging global financial architecture: Measuring the trilemma's configurations over time (No. w14533). National Bureau of Economic Research.
  • Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2010). The emerging global financial architecture: Tracing and evaluating new patterns of the trilemma configuration. Journal of international Money and Finance, 29(4), 615-641.
  • Akcelik, Y., Cortuk, O., & Turhan, I. (2014). Mitigating Turkey’s trilemma tradeoffs. Emerging Markets Finance and Trade, 50(6), 102-118.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gürkan BOZMA
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4047-9012
Türkiye


Serkan KÜNÜ (Sorumlu Yazar)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8641-5850
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 9 Eylül 2020
Kabul Tarihi 6 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bozma, G. & Künü, S. (2019). Türkiye'nin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi . Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi , 6 (2) , 331-341 . DOI: 10.20979/ueyd.792532

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 61080 Trabzon

12705