Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 19, 69 - 83, 30.06.2021

Öz

Günümüzde bilişim teknolojileri, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran birçok ürün ve özellik sunmaktadır. Bilişim teknolojisi kullanıcılarının çoğu sunulan ürün ve özellikleri kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanmaktadır. Kullanıcılar ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve özellikleri kullanırken, karşılaşabilecekleri güvenlik problemlerinin neler olabileceğini, güvenlik problemi ile karşılaşmamak için alınabilecek önlemleri veya herhangi bir güvenlik problemi ile karşılaştıklarında neler yapılabileceğini bilmemektedir. Bu kapsamda içeriği oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinde; öğrencilere, temel bilgisayar ve temel ofis programları kullanımını öğretmenin yanı sıra kullanılan yeni teknolojiler, güvenli internet kullanımı, virüsler, yayılma yöntemleri ve alınabilecek önlemler, güvenli şifre oluşturma, internetten güvenilir kaynak/bilgi bulma gibi bilişim güvenliği ile ilgili konular anlatılmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da bir vakıf üniversitesinde bulunan Sağlık Meslek Yüksekokul öğrencilerinin verilen Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi kapsamında bilişim güvenliği farkındalıkları incelenmiştir. Bilişim Güvenliği Anketi dersi alan öğrencilere uygulanmıştır ve 153 öğrenci gönüllü olarak ankete katılmıştır. Demografik bilgilerin analizinde yüzde, frekans ve ortalama değerlerinden yararlanılırken, Bilişim güvenliğinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farkındalıklar gösterip göstermediği Bağımsız Örneklemler t Testi ve Mann Whitney U-Testi yapılarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre katılımcılarda, şifre güvenliği, elektronik alış-verişinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili farkındalık oluştuğu fakat bunun için dersin birden fazla alınması durumunda bilişim güvenliği farkındalığının oluştuğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıları oluşturan sağlık bölümü öğrencileri Bilgi ve İletişim Teknolojisini günlük hayat için gerekli bilgiyi vermeyen alan dışı bir ders olarak görmektedirler. Fakat, bilişim teknolojilerinin artık yaşamın bir parçası olduğu ve farkındalık sahibi bireyler olmanın önemi vurgusu ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinde verilmek istenen bilişim güvenliği farkındalığının oluşacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Akgün, Ö.E. ve Topal, M. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bilişim güvenliği farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 5(2), 98-121.

INFORMATION SECURITY AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH STUDENTS TAKING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COURSE

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 19, 69 - 83, 30.06.2021

Öz

Today, information technologies offer many products and features that make users livfe easier. Most of the information technology users utilize the offered products and features according to their personal needs. Users generally do not realize what security problems they may encounter while using products and features that meet their needs, the measures that can be taken to avoid security problems, and what can be done when they encounter any security problems. Therefore, in Information and Communication Technology course, in addition to teaching students how to use basic computer concept and office programs, subjects related to information security such as new technologies, secure internet usage, viruses, spreading methods and precautions, creating a secure password, finding reliable sources of information from the internet are also explained. In this research, the information security awareness of Vocational School of Health students at a private university located in Ankara was examined within the scope of the Information and Communication Technology course. The Information Security Survey was administered to students taking the course and 153 students voluntarily participated in the survey. While the percentage, frequency and mean values were used in the analysis of demographic information, Independent Samples t Test and Mann Whitney U-Test were used to examine information security awareness of participants. According to the results of the study, it is seen that the participants are aware of password security and secure online shopping. However, they need to take the course more than once. The health department students see the information and communication technology course as a course outside the field that will not provide necessary information for daily life. However, since information technologies are now a part of life, it is important to be aware of information security. Emphasizing the importance in information and communication technology course may increase the awareness.

Kaynakça

  • Akgün, Ö.E. ve Topal, M. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bilişim güvenliği farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 5(2), 98-121.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif AKYOL
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8471-9471
Türkiye


Yıldız UZUN
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3355-7230
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 19

Kaynak Göster

APA
AKYOL, E., & UZUN, Y. (2021). BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(19), 69-83.
MLA
AKYOL, Elif ve Yıldız UZUN. “BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI”. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sy. 19, 2021, ss. 69-83.
Chicago
AKYOL, Elif, ve Yıldız UZUN. “BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI”. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, sy. 19 (Haziran 2021): 69-83.
EndNote
AKYOL E, UZUN Y (01 Haziran 2021) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 19 69–83.
ISNAD
AKYOL, Elif - UZUN, Yıldız. “BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI”. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/19 (Haziran 2021), 69-83.
AMA
AKYOL E, UZUN Y. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Haziran 2021;10(19):69-83.
Vancouver
AKYOL E, UZUN Y. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;10(19):69-83.
IEEE
E. AKYOL ve Y. UZUN, “BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sy. 19, ss. 69–83, 2021.
JAMA
AKYOL E, UZUN Y. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ALAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;10:69–83.