Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 57 - 69, 14.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, 1.2.3. Ciltler, 1.Bölüm, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Buβmann, H. (1990). Lexicon der Sprachwissenschaft, (2. Auflage), Stuttgart: Kröner Verlag: Cantone, K. F. (2007). Code-Switching in Bilingual, Springer Netherlands: Springer. Eker, S. (2007). Toplum-Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı, Gazi Türkiyat, ss:127-135.Cindark, İ. (2013). Deppermann, Arnulf (Hrsg.): Das Deutsch der Migranten. Deppermann, Arnulf (Hrsg.): Das Deutsch der Migranten, Deutsch-türkisches Code-Switching und Code-Mixing in einer Gruppe von akademischen Migranten der zweiten Generation, Berlin/Boston: de Gruyter. Greve, M. (2009). “Music in the Europian-Turkish Diaspora”- Music in Motion Diversity and Dialogue in Europa (Bernd Clausen, Ursula Hemetek and Eva SÆther), Bielefeld transcript Verlag. .Keim, I. (1984). Keim, Untersuchungen zum Deutschtürkischer Arbeiter, Tübingen: Narr Verlag.Keim, I. (2002). “Sprachvariation und Bedeutungskonstitution. Die Verwendung von Fogasy, Thoma (Hg.): Bedeutung. Wie Bedeutung im Gesprächentsteht. Tübingen, Gastarbeiterdeutsch in Gesprächen junger Türkinnen” In: Deppermann, Arnulf/Spranz-Fogasy, Thomas (Hrsg.): bedeuten: Wie Bedeutung im Gespräch entsteht. Tübingen: Stauffenburg, pp. 134-157.Keim, I. (2008). Die “türkischen Powergirls lebenswelt und kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim, 2. Auflage, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Kırmızı, B. (2016). Göçmen Türklerin Almanya’da Yaşadığı Sorunların Dünü ve Bugünü, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 3, Summer (145-156)Nakiboğlu, M. (2016). Almanya’daki Göçmen Gençlerin Dili Kanakça/Ich Bin Kanak, Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.Öztürk, A. O. (2001). Alamanya Türküleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.Toklu, O. (2013). Dilbilimine Giriş, 5. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları.Yılmaz, M. Y., Demirel, G. (2015). İki Dillilik Üzerine, International Journal of Languages’ Education and Teching, Mannheim, pp 1693-1701.
  • İnternet KaynaklarıAleric, N. (2011). Code-Switching, die alltägliche Praxis mehrsprachig lebender Menschen, verschiedene Sprachen miteinander zu vermischen, ist eine Kompetenz, kein Unvermögen, https://www.fluter.de/das-beste-aus-allen-welten, Alıntı Tarihi: 22.03.2019 Kanak Sprak als Ausdruck Sozialer Identität, http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/ news/drucken/157808.htmlCode switching, https://www.youtube.com/watch?v=7Na4UvRIhu4 , Alıntı Tarihi: 29.03.2019

Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 57 - 69, 14.06.2019

Öz

Anadilden başka, iki ya da daha fazla dile sahip olan insanlar konuşurken bazen farkında olmadan, bazen de bilinçli olarak diller arası geçişler yaparlar. Bu geçişler dilbiliminde “Code switching” (Kod kaydırması) olarak tanımlanır. Bu durum çok dilli ve çok kültürlü bir toplum içinde yaşayan Almanya’daki Türkler için de geçerlidir. Almanya’da yaşayan Türkler hem konuşurken hem de yazarken cümle içinde bir anda Türkçeden Almancaya ya da Almancadan Türkçeye kod-geçişi yaparlar. Bu çalışmada “Alamanya Türküleri” eserlerinden seçmiş olduğumuz üç türkü dilbilimsel bakış açısıyla betimleyici ve niteliksel yöntemler kullanılarak tematik kategoriler yoluyla incelenip, Almanya’da yaşayan Türklerin söz konusu bu kod değişimi, “Codeswitching”i ve bu yolla göçmenlerin dile yansıyan manifestosu karma/melez dilde (Pidgin) gösterilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

  • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, 1.2.3. Ciltler, 1.Bölüm, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Buβmann, H. (1990). Lexicon der Sprachwissenschaft, (2. Auflage), Stuttgart: Kröner Verlag: Cantone, K. F. (2007). Code-Switching in Bilingual, Springer Netherlands: Springer. Eker, S. (2007). Toplum-Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı, Gazi Türkiyat, ss:127-135.Cindark, İ. (2013). Deppermann, Arnulf (Hrsg.): Das Deutsch der Migranten. Deppermann, Arnulf (Hrsg.): Das Deutsch der Migranten, Deutsch-türkisches Code-Switching und Code-Mixing in einer Gruppe von akademischen Migranten der zweiten Generation, Berlin/Boston: de Gruyter. Greve, M. (2009). “Music in the Europian-Turkish Diaspora”- Music in Motion Diversity and Dialogue in Europa (Bernd Clausen, Ursula Hemetek and Eva SÆther), Bielefeld transcript Verlag. .Keim, I. (1984). Keim, Untersuchungen zum Deutschtürkischer Arbeiter, Tübingen: Narr Verlag.Keim, I. (2002). “Sprachvariation und Bedeutungskonstitution. Die Verwendung von Fogasy, Thoma (Hg.): Bedeutung. Wie Bedeutung im Gesprächentsteht. Tübingen, Gastarbeiterdeutsch in Gesprächen junger Türkinnen” In: Deppermann, Arnulf/Spranz-Fogasy, Thomas (Hrsg.): bedeuten: Wie Bedeutung im Gespräch entsteht. Tübingen: Stauffenburg, pp. 134-157.Keim, I. (2008). Die “türkischen Powergirls lebenswelt und kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim, 2. Auflage, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Kırmızı, B. (2016). Göçmen Türklerin Almanya’da Yaşadığı Sorunların Dünü ve Bugünü, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 3, Summer (145-156)Nakiboğlu, M. (2016). Almanya’daki Göçmen Gençlerin Dili Kanakça/Ich Bin Kanak, Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.Öztürk, A. O. (2001). Alamanya Türküleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.Toklu, O. (2013). Dilbilimine Giriş, 5. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları.Yılmaz, M. Y., Demirel, G. (2015). İki Dillilik Üzerine, International Journal of Languages’ Education and Teching, Mannheim, pp 1693-1701.
  • İnternet KaynaklarıAleric, N. (2011). Code-Switching, die alltägliche Praxis mehrsprachig lebender Menschen, verschiedene Sprachen miteinander zu vermischen, ist eine Kompetenz, kein Unvermögen, https://www.fluter.de/das-beste-aus-allen-welten, Alıntı Tarihi: 22.03.2019 Kanak Sprak als Ausdruck Sozialer Identität, http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/ news/drucken/157808.htmlCode switching, https://www.youtube.com/watch?v=7Na4UvRIhu4 , Alıntı Tarihi: 29.03.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Meryem NAKİBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Adnan Menderes Üniversitesi
0000-0002-1892-1620
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uhad551589, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {57 - 69}, doi = {}, title = {Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu}, key = {cite}, author = {Nakiboğlu, Meryem} }
APA Nakiboğlu, M. (2019). Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , MANİFESTO SAYISI Cilt 2, Sayı 2, Yıl 2019 , 57-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/551589
MLA Nakiboğlu, M. "Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 57-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/551589>
Chicago Nakiboğlu, M. "Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 57-69
RIS TY - JOUR T1 - Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu AU - Meryem Nakiboğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 69 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu %A Meryem Nakiboğlu %T Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Nakiboğlu, Meryem . "Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Haziran 2019): 57-69 .
AMA Nakiboğlu M. Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu. UHAD. 2019; 2(2): 57-69.
Vancouver Nakiboğlu M. Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 57-69.
IEEE M. Nakiboğlu , "Almanya'da Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 57-69, Haz. 2019