Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 102 - 112 2019-06-14

Dadaloğlu Üslubu

Recep DEMİR [1]


“İskân ve İsyan” gibi iki tabir ile özetlenebilecek şiirleriyle tanınan Dadaloğlu, 19.yy Türk halk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Dadaloğlu’nun yaşadığı kanar-göçer hayat, iskân konusunda Osmanlı Devleti ile düştüğü ayrılıklar şiirlerinin ana temasını oluşturur. Bu sebepledir ki lirik şiirlerinde bile doğal hayata dair unsurlar ve kavga yüklü betimlemeler görülmektedir. Halk bilimciler Dadaloğlu’nun şiirlerini “sevda şiirleri”, “yurt güzellemeleri” ve “kavga şiirleri” olarak üçe ayırmışlardır. Şiirlerdeki dil ve üslubu Dadaloğlu’nun yaşadığı coğrafya ve dönem ilişkisi ile açıklamışlardır. Bu çalışmada ise yaşanılan coğrafya-dönem ilişkisiyle birlikte Dadaloğlu, mensup olduğu Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı geleneği içerisinde değerlendirilmiştir. Makalede, “göçer âşık” olarak Dadaloğlu’nun “yerleşik âşık”lardan farklılık gösterdiği, bu farklılıkların da “üslup” ile tespit edilebileceğine yer verilmiştir. Tek şiirden yola çıkarak Dadaloğlu’nun üslubu hakkında bütüncü bir yorum yapmak zor olacağından çalışmada Sakaoğlu’nun Dadaloğlu kitabındaki tüm şiirler incelenmiştir.

Dadaloğlu, üslup, şiir, iskân, isyan
  • Ayvazoğlu, B. (1991). Halk Şiirinden Tarihe. İstanbul: Ötüken Yay. Albayrak, N. (1993). “Dadaloğlu maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, ss. 397-398. Alptekin, A. B. ve Sakaoğlu, S. (2006). Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21.Yüzyıllar). Ankara: Akçağ Yayınları. Artun, E. (1999). “Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup”, Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildirileri. Gaziantep: Ankara Üniversitesi Tömer Gaziantep Şubesi, 23-26. Çoban, A. (2004). Edebiyatta Üslup Üzerine. Ankara: Akçağ Yay. Türkçe Sözlük, (2011). Ankara: Türk Dil kurumu Yayınları. Durmuş, İ. (2012). “Üslup”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 42. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, ss. 383-386. Kabak, T. (2018). “Dadaloğlu’nun Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11(21), 36-47. Köktürk, Ş. (2017). “Bir Karşı İktidar Figürü: Dadaloğlu”, I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 567-574. Önal,M. (2008). “Edebî Dil ve Üslup”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (36), 23-47. Özdemir, A. (1985). Avşarlar ve Dadaloğlu. Ankara: Dayanışma Yayınları. Sakaoğlu, S. (1986). Dadaloğlu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Yardımcı, M. “Geniş Açıdan Dadaloğlu’na Bakış”. https://docplayer.biz.tr/4679315-Genis-acidan-dadaloglu-na-bakis.html, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: Recep DEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad578122, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {102 - 112}, doi = {}, title = {Dadaloğlu Üslubu}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Recep} }
APA Demi̇r, R . (2019). Dadaloğlu Üslubu . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 102-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/578122
MLA Demi̇r, R . "Dadaloğlu Üslubu" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 102-112 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/578122>
Chicago Demi̇r, R . "Dadaloğlu Üslubu". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 102-112
RIS TY - JOUR T1 - Dadaloğlu Üslubu AU - Recep Demi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 112 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Dadaloğlu Üslubu %A Recep Demi̇r %T Dadaloğlu Üslubu %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Demi̇r, Recep . "Dadaloğlu Üslubu". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Haziran 2019): 102-112 .
AMA Demi̇r R . Dadaloğlu Üslubu. UHAD. 2019; 2(2): 102-112.
Vancouver Demi̇r R . Dadaloğlu Üslubu. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 102-112.