Çeviri
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 151 - 155, 14.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Balım, Ali (1957): Destanlar ve Türküler. Ankara Boratav, Pertev Naili (1942): “Yeni Bir Türküde Eski Bir Tem”, Yurt ve Dünya, Sayı 15-16 (Tıpkıbasım 1982, s. 344 vd.) Boratav, Pertev Naili (1982): „Bonaparte’ın Mısır ve Suriye Seferi Üzerine Beş Halk Türküsü“, FE 2 Engelke, Margrit (1961): Strukturen deutscher Volksballaden. Doktora Tezi. Hamburg Farwick, P. ve Holzapfel, Otto (1981): Register zu DVI. Vorläufiges Register zu “Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien: Balladen”, Cilt I-VI (1935-76). Freiburg Hübner, Arthur (1926): Die Lieder der Heimat. Breslau İlaydın, Hikmet (1942): “Deli Dumrul’a Dair”, Bağ (İzmir) 1 (5), Mart 1942 Kúnos, Ignácz (1889): Oszman-Török nepköltési gyüjtemény, II. Budapest Kúnos, Ignácz (1899): “Osmanlı-Türlerinin Halk Şiiri Üzerine”, Radloff, W., Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme, VIII, Mundarten der Osmanen. Petersburg Özbek, Mehmet (1975): Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul Öztürk, Ali Osman (1991): “Eine türkische Parallele zur ‘Schönen Jüdin’?”, Jahrbuch für Volksliedforschung, Cilt 6, s. 98-105 Öztürk, Ali Osman (1994): Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk. Studien zur Volksliedforschung 15. Bern: Peter Lang Verlag Pohl, Erich (1934): Die deutsche Volksballade von der ‘Losgekauften’, Ein Versuch zur Erforschung des Ursprungs und des Werdegangs einer Volksballade von europäischer Verbreitung. Helsinki Radloff, Wilhelm (1866): Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme I Radloff, Wilhelm (1884): Sibirya’dan I. Leipzig Sakaoğlu, Saim (1988): “Tokat’ta Derlenen Bir Deli Dumrul Hikâyesi”, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, s. 235-241 Sarısözen, Muzaffer (1962): Türk Halk Muzikisi Usulleri Saussey, E (1952): Türk Halk Edebiyatı (çev. İlhan Başgöz). Ankara Seemann, Erich, Dag Strömbäck ve Bengt R. Jonsson (1967): Copenhagen Yalçın, Alemdar (1986): “19. Asır Türk Halk Edebiyatında Destan”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. Cilt: Halk Edebiyatı. Ankara

Bir Türk Baladı: Türkü-Destan

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 151 - 155, 14.06.2019

Öz

Bu yazıyla “Türkü-destan” olarak adlandırmayı uygun gördüğüm Türk halk müziğinin özel bir türü olan “destan türküleri”ni ele almak istiyorum. Kúnos, Radloff’un[1]  Proben serisinde destanı, Ba’rma-türküleri’nin bir alt türü olarak “kısa soluklu şiir” olarak tanımlar. Kúnos’a göre destanlar “her ne kadar halk ağzıyla söylenmiş ve halka özgü kültür öğeleri ile kaleme alınmış” metinler olsa bile, “tam olarak halk edebiyatı ürünlerine dâhil edilemezler”[2]. Kúnos’un kastettiği tanınmış şairlerin şiirleridir. Burada ele alınacak olan türkü-destan konusuna Kowalski, “Türkü” başlıklı yazısında[3] değinmiştir. Kowalski tür olarak türkü-destana “ilk Kúnos tarafından tanıtılan ünlü Türkmen Kızı” adlı baladı örnek gösterir[4]. Kowalski’ye göre “bu tarz metinler, yani Türk kültür dairesinde öne çıkmış ve karşılıklı olarak bir kız ve bir oğlan tarafından söylenen ve diyaloga dayalı şiirler” kesin olarak balad’dır. Yazar, Radloff’un eserlerinden[5] bu görüşünü destekleyen birçok örnek sunar. Edmond Saussey (1952: 21vd) ve sonraki yıllarda Türkiye ile birlikte tüm Avrupa’dan baladlar derleyen “European Folk Ballads”’ın[6] yayıncıları da aynı şekilde destanı bir balad olarak değerlendirirler. Her iki durumda yukarıda bahsi geçen ve Kúnos’un ilk defa Budapeste’de yayınladığı balad, örnek metin seçilir. Söz konusu balad, Kúnos’un (1889: 119vd) çalışmasında epik, daha doğrusu narativik özelliği belirgin bir şekilde öne çıkan bir anlatı içerisinde yer alan nesir türüdür. Boratav (1982: 426) ve Ursula Reinhard destanı aynı anlamda kullanırlar. Destan, ayrıca halk arasında da bu şekliyle tanınır.

Kaynakça

  • Balım, Ali (1957): Destanlar ve Türküler. Ankara Boratav, Pertev Naili (1942): “Yeni Bir Türküde Eski Bir Tem”, Yurt ve Dünya, Sayı 15-16 (Tıpkıbasım 1982, s. 344 vd.) Boratav, Pertev Naili (1982): „Bonaparte’ın Mısır ve Suriye Seferi Üzerine Beş Halk Türküsü“, FE 2 Engelke, Margrit (1961): Strukturen deutscher Volksballaden. Doktora Tezi. Hamburg Farwick, P. ve Holzapfel, Otto (1981): Register zu DVI. Vorläufiges Register zu “Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien: Balladen”, Cilt I-VI (1935-76). Freiburg Hübner, Arthur (1926): Die Lieder der Heimat. Breslau İlaydın, Hikmet (1942): “Deli Dumrul’a Dair”, Bağ (İzmir) 1 (5), Mart 1942 Kúnos, Ignácz (1889): Oszman-Török nepköltési gyüjtemény, II. Budapest Kúnos, Ignácz (1899): “Osmanlı-Türlerinin Halk Şiiri Üzerine”, Radloff, W., Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme, VIII, Mundarten der Osmanen. Petersburg Özbek, Mehmet (1975): Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul Öztürk, Ali Osman (1991): “Eine türkische Parallele zur ‘Schönen Jüdin’?”, Jahrbuch für Volksliedforschung, Cilt 6, s. 98-105 Öztürk, Ali Osman (1994): Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk. Studien zur Volksliedforschung 15. Bern: Peter Lang Verlag Pohl, Erich (1934): Die deutsche Volksballade von der ‘Losgekauften’, Ein Versuch zur Erforschung des Ursprungs und des Werdegangs einer Volksballade von europäischer Verbreitung. Helsinki Radloff, Wilhelm (1866): Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme I Radloff, Wilhelm (1884): Sibirya’dan I. Leipzig Sakaoğlu, Saim (1988): “Tokat’ta Derlenen Bir Deli Dumrul Hikâyesi”, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, s. 235-241 Sarısözen, Muzaffer (1962): Türk Halk Muzikisi Usulleri Saussey, E (1952): Türk Halk Edebiyatı (çev. İlhan Başgöz). Ankara Seemann, Erich, Dag Strömbäck ve Bengt R. Jonsson (1967): Copenhagen Yalçın, Alemdar (1986): “19. Asır Türk Halk Edebiyatında Destan”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. Cilt: Halk Edebiyatı. Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Folklor
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Ali Osman ÖZTÜRK
0000-0003-2759-2096

Çevirmenler

Meral OZAN

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { uhad578126, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {151 - 155}, doi = {}, title = {Bir Türk Baladı: Türkü-Destan}, key = {cite}, author = {Öztürk, Ali Osman} }
APA Öztürk, A. O. (2019). Bir Türk Baladı: Türkü-Destan (M. Ozan, Çev.) . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , MANİFESTO SAYISI Cilt 2, Sayı 2, Yıl 2019 , 151-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/578126
MLA Öztürk, A. O. "Bir Türk Baladı: Türkü-Destan" Çev. Meral Ozan . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 151-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/45772/578126>
Chicago Öztürk, A. O. "Bir Türk Baladı: Türkü-Destan". Çev., Meral Ozan. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 151-155
RIS TY - JOUR T1 - Bir Türk Baladı: Türkü-Destan AU - Ali Osman Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 155 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Bir Türk Baladı: Türkü-Destan %A Ali Osman Öztürk %T Bir Türk Baladı: Türkü-Destan %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Ali Osman . "Bir Türk Baladı: Türkü-Destan". Çev. Meral Ozan. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Haziran 2019): 151-155 .
AMA Öztürk A. O. Bir Türk Baladı: Türkü-Destan. UHAD. 2019; 2(2): 151-155.
Vancouver Öztürk A. O. Bir Türk Baladı: Türkü-Destan. Ozan M, Çev. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 151-155.
IEEE A. O. Öztürk , "Bir Türk Baladı: Türkü-Destan", Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 151-155, Haz. 2019