Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 186 - 196 2019-11-30

TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU

Ezgi ÖZGENÇ [1]


Uyku, bireyin aktif yaşamının özellikle biyolojik gereksiniminden dolayı kısa süreliğine durdurulmasıdır. Bunun yanında mitler, inançlar ve sözlü kültür bağlamında bakıldığında uyku bir sembol, ezoterik inisiyasyon aracı ve süreci, benlik ve hakikat arayışında bir vasıtadır. Şamanlardan âşıklara kadar gerek anlatıcılarda gerekse anlatı kahramanlarında erginlenme, eşikleri atlama, gizli bilgilere vakıf olma, grup aidiyeti kazanma gibi özellikler uykuyla doğrudan bağlantılıdır ve birçoğu uykunun sağladığı imkan sayesinde gerçekleşmektedir. Rüya uykunun bir parçası, uzantısı ve getirisidir. Rüya, uykudan bağımsız olarak çeşitli şekillerde görülebilen bir fenomen veya bulunma hâli olmakla birlikte destanlarda kahramanı rüyaya sevk eden yani içsel formun inşasını gerçekleştiren unsur uykudur. Uyku ve uyku mekânı rüya ile birleştiğinde destan kahramanı için bir inisiyatör vazifesi görmektedir. Uykuya yüklenen küçük ölüm gibi metaforlar ona doğrudan doğruya  olumsuz bir nitelik yüklememektedir. Şamanların ölüp dirilme şeklindeki erginlenmeleri sembolik bir uykudur, âşıkların uyudukları sırada rüyada bade içmeleri, tasavvuf edebiyatındaki ruhsal uyanış tezahürü yakaza hali benzeri sembolik geçişler uykunun küçük ölüm niteliğine erginlenme noktasında bir anlam yükler. Bu çalışmada Türk destanlarında uyku ve uykuyla bağlantılı bir biçimde rüya ele alınmıştır. İlk olarak uyku ve rüyanın tanımı yapılmış, daha sonra bu iki unsurun ezoterik inisiyasyondaki yerine değinilmiştir. Ardından Türk destanlarında uykunun ve rüyanın erginlenme aşamalarındaki rolü örneklerle açıklanmıştır. Sonuç olarak uykunun Türk destanlarında ve Türk destan kahramanlarının erginlenmesindeki inisiyatör işlevi açıklanmıştır. 

Uyku, İnisiyasyon, türk destanları, ezoterizm
  • KAYNAKÇA Akalın.Ş.H. ve diğ. (2011). Türkçe Sözlük.Ankara: Türk Dil Kurumu. Bayat, F. (2007). Türk Mitolojik Sistemi Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitiolojisi 1. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Bekki,S. (2007a ). Maaday Kara Destanı. Elazığ: Manas . Bekki, S. (2007b ). "Merkez Simgeciliği ve At Çakı." Folklor/Edebiyat, 35: 181-184 Candan, E. (2008). Türklerin Kültür Kökenleri. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları. Çağrıcı, M. (2012). Uyku. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 42). içinde İstanbul: TDV Yayınları. 244-246 Çakmak, A. A. (2006). Mahmut Erol Kılıç ile Söyleşi. Cogito(46), 103-126 Çelebi, İ. (2008). Rüya. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 35, s. 306). içinde İstanbul: TDV. Dilek, İ. (2002). Altay Destanları. Ankara: Türk Dil Kurumu. Doğan, D. (2011). Doğan Büyük Türkçe Sözlük .Ankara: Yazar Yayınları . Ekici, M. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu. Ankara: Akçağ Yayınları. Ergin,M. (2014). Dede Korkut Kitabı 1. Ankara: Türk Dil Kurumu. İlhan, M.E. (2017). "Sözden Yazıya, Yinelemeden Hatırlamaya, Ritüelden Estetiğe Devam Eden Anlatı",Journal of History Culture and Art Research, 6/2, 385-394. Ozan, M. (2011). Geçiş Ritüelleri ve Halk Masalları. Milli Folklor,(91) Ögel, B. (2014). Türk Mitolojisi (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yoldaşoğlu, F. (2000). Alpamış Destanı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: Ezgi ÖZGENÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad544558, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {186 - 196}, doi = {}, title = {TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU}, key = {cite}, author = {Özgenç, Ezgi} }
APA Özgenç, E . (2019). TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 186-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/544558
MLA Özgenç, E . "TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 186-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/544558>
Chicago Özgenç, E . "TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 186-196
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU AU - Ezgi Özgenç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 196 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU %A Ezgi Özgenç %T TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Özgenç, Ezgi . "TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 186-196 .
AMA Özgenç E . TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU. UHAD. 2019; 2(3): 186-196.
Vancouver Özgenç E . TÜRK DESTANLARINDA EZOTERİK İNİSİYASYON ARACI UYKU. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 186-196.