Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 110 - 124 2019-11-30

ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH

İsmail ABALI [1]


Tarih sahnesinde kendine yer bulan tüm ulusların millî özelliklerini yansıtan bazı somut kültürel unsurları mevcuttur. Bunlardan biri de mezar taşlarıdır. Mezar taşları, bünyesinde barındırdığı motifler, semboller, damgalar, tarihî ve edebî değer taşıyan yazılarla ait olduğu toplumun düşünce yapısı, hayatı algılayış tarzı, kültürel unsurları, millî kimliği vb. ile ilgili eşsiz bilgiler ihtiva etmektedir. Taşıdığı kutsallık olgusu ve bunun getirdiği dokunulmazlık sayesinde eski dönemlerden günümüze dek varlığını büyük oranda koruyan mezar taşları, bugüne kadar birçok araştırmaya konu olmuş; ait olduğu milletin geçmişi, tarihi, sosyokültürel hayatı ve folkloru ile ilgili çeşitli bilgiler ve fikirler sunmuştur. Bu çalışmada, toplumların millî özelliklerinden biri olan mizahın, mezar taşlarına yansıyıp yansımadığı probleminden hareketle Türkiye’de bulunan günümüz mezar taşlarındaki gülmeye neden olan mizahi yazılar tespit edilip incelenmiştir. 

Mezar taşı yazıları, Mizah, Gülme
  • Boyraz, Ş. (2003). Türkiye’de Mezar Taşı Sözleri, Ankara: Akçağ Yayınları. Feinberg, L. (2010). “Mizahın Sırrı”, (Çev: A. Çelik, F. Koçsoy), Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-2, (Yay. Haz: Ö. Oğuz, S. Gürçayır), Ankara: Geleneksel Yayıncılık.Klein, A. (1999). Mizahın İyileştirici Gücü, (Çev: Sibel Karayusuf), İstanbul: Epsilon Yayınları. Morreal, J. (1997). Gülmeyi Ciddiye Almak, (Çev: Kubilay Aysener, Şenay Soyer), İstanbul: İris Yayınları. Ovies, A. G. (2006). “Literature, Humor and Death In Old American Cemeteries Gravestones On Death: Words On Life”, Revista de Estudos Nortamericanos, No: 11, 93-108. Öğüt Eker, G. (2014). İnsan Kültür Mizah-Türk Eğlence Endüstrisinde Tüketim Nesnesi Olarak Mizah, (2. Baskı), Ankara: Grafiker Yayınları. Örnek, S. V. (1971). Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Öztürk, M. (2004). “Kur’an, Kitab-ı Mukaddes ve Sümer Mitolojiisnde Habil-Kabil Kıssası”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, 147-64. Shavladze, T. (2015). “The Death and Humor Paradox”, The Ceration, Volume: 6, Issue: 1, (ss. yok). Şentürk, R. (2010). Gülme Teorileri, İstanbul: Rasyo Yayınları. Usta, Ç. (2009). Mizah Dilinin Gizemi, (2. Baskı), Ankara: Akçağ Yayınları. Veren, E. (2018). “Eski Türk Yazıtlarında ve Metinlerinde Mizah”, Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt: 2, İstanbul: Kesit Yayınları, 1478-1485.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: İsmail ABALI
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad597136, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {110 - 124}, doi = {}, title = {ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH}, key = {cite}, author = {Abalı, İsmail} }
APA Abalı, İ . (2019). ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 110-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/597136
MLA Abalı, İ . "ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 110-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/597136>
Chicago Abalı, İ . "ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 110-124
RIS TY - JOUR T1 - ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH AU - İsmail Abalı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 124 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH %A İsmail Abalı %T ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Abalı, İsmail . "ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 110-124 .
AMA Abalı İ . ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH. UHAD. 2019; 2(3): 110-124.
Vancouver Abalı İ . ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 110-124.