Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 11 - 17 2019-11-30

SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU
SOCIO-ECONOMIC CONTEXTUAL MARKET FOLKORE

Fuzuli BAYAT [1]


Çağdaş halkbilimin az öğrenilmiş alanlarından biri olan Pazar folkloru sosyo-ekonomik ve siyasi-kültürel fonksiyonu bakımından değişik sosyal tabakaların, dini qrupların, cinslerin sözlü kültür ürünleridir. Pazar sadece ekonomik ihtiyaçların giderildiği yer değil, aynı zamanda sosyal ve manevi ihtiyaçların da tatmin edildiği yerlerdir. Doğal olarak Pazar folkloru dedikte müşteri ile pazarcı arasında gerçekleşen diyalog, satıcının satdığı mal hakkındaki bilgileri, diğer pazarcılarla ve supermarketlerel rakabeti, alıcını bilgilendirmesi, malı tarif eden kısa ve anlaşılır şiir parçaları söylemesi vs. göz önünde bulundurulur. Pazar dedikte, yalnız mal alış-verişinin gerçekleştirildiği yer anlaşılmamalıdır. Şöyle ki, pazarlar aynı zamanda hem de söz alış-verişinin hayata geçirildiği mekanlardır, sosyal, ekonomik, siyasi problemlərin açık veya kapalı şekilde dile getirildiği yerlerdir. Diğer taraftan Pazar folklorunun bir özelliği de onun kendine özgü konuşma üslubunun, argosunun? deyim tarzının, ima şeklinin olması ve pazarcıların özel dilinin şekillenmesidir.

Araştırmada yararlanılan sözlü ürünler esasen 2005-2006-larda Hatay’dan, Adıyaman’dan, Osmaniye’den, Gaziantep’ten, Adana’dan, Malatya’dan, Mersin’den, Kahramanmaraş’tan vb. yerlerden derlenmiştir. 

Market folklore, one of the few popular folklore studies is a verbal cultural product of various social groups, religious groups and sex in terms of socio-economic and political-cultural function. Markets are not just the places of economic needs, but also the places of social and spiritual needs. Naturally, when we talk about the market folklore the dialogue between the customer and the seller, the information provided by the seller about the merchandise, the competition with other vendors, informing the buyer, the short and clear poem pieces describing the goods, etc. are intended. When we mean market, it should not just be understood the place where the shopping is done. The markets are also the places where the word exchanges are carried out, where social, economic and political problems are expressed in an open or overlapping manner. On the other hand, the peculiarity of market folklore is its own style of speech, style of expression, impression of the form and the formation of the language of the marketers.

The materials used in the study were mainly collected in 2005-2006 years from the places such as:  Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Malatya, Mersin, Kahramanmarash etc.

 • AÇA Mustafa (2018). “Kent folkloruna yöneliş ve Trabzon kent Kültüründe pazarcı folklorunun yeri”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), s.95-112
 • AKKUŞ Osman (2004). “Ahilik teşkilatlarına tarihsel bir perspektiften bakış”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir, s.27-41
 • ALABAY Nurettin (2010). “Geleneksel pazarlamadan yeni pazarlama yaklaşımlarına geçiş süreci”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2), s.213-235
 • AZERBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGİYASI (2009) IV. Şeki Folkloru I cild. Tertib edenler: H.Ebdülhelimov, R.Gafarlı, O.Eliyev, V.Aslan. Bakı: Seda
 • BİLECİK Fahrünnisa (2002). “Satıcı argosu”. Türk kültüründe argo. E.G.Naskali, G.Sağol (Ed.). Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA), s.123-127
 • BİRKALAN Hande (2002). “Pazar konuşmaları: argoya halkbilimsel bir yaklaşım”. Türk kültüründe argo. E.G.Naskali, G.Sağol (Ed.). Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA), s.41-47
 • CAFEROĞLU Ahmet (1952). “Erkilet çerçilerinin argosu ‘dilce”. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 4 (4), s.334-344
 • DOĞAN Nuh (2008). “Bir toplumsal katman olarak Samsun pazarcılarının dil edimleri üzerine toplumdilbilimsel inceleme”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (2), s.102-113
 • EKİNCİ Yusuf (1991). Ahilik. Ankara: Sistem Ofset Baskı
 • ERBAŞI Ali, ERSÖZ Süleyman (2011). “Ahilik ve 4c Pazarlama Karması İlişkisi: Tarihî Perspektiften Bakış”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 59: 135-146
 • GÜZEL Abdurrahman (2004). “Ahilik Sisteminde Sanat ve Ticaret Ahlakına Kısa Bir Bakış”. Ahi Evran Üniversitesi 1. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu. 12-13 Ekim, Kırşehir, 519-525
 • KAYNARDAĞ Arslan (1984). “Tarihi değişen yönleri ve gizli diliyle İstanbul Bitpazarı/Bitpazarı’nın gizli dili ve argosu”. Folklor ve etnografya araştırmaları. İstanbul: Anadolu Sanat, s.267-283
 • TAN Nail (1976). “Satıcı sözleri”. Türk Folklor Araştırmaları, 16 (321), s.7624-7627
 • TAN Nail (1979). “Satıcı sözleri-II”. Sivas Folkloru, 78, s.7-8
 • UYSAL Ahmet Edip (1968). “Street cries in Turkey”. The Journal of American Folklore, 81 (321), s.193- 215)
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: Fuzuli BAYAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMEA Folklor Enstitüsü
Ülke: Azerbaijan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad620005, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {11 - 17}, doi = {}, title = {SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU}, key = {cite}, author = {Bayat, Fuzuli} }
APA Bayat, F . (2019). SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 11-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/620005
MLA Bayat, F . "SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 11-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/620005>
Chicago Bayat, F . "SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU AU - Fuzuli Bayat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU %A Fuzuli Bayat %T SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Bayat, Fuzuli . "SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 11-17 .
AMA Bayat F . SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU. UHAD. 2019; 2(3): 11-17.
Vancouver Bayat F . SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMLI PAZAR FOLKLORU. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 11-17.