Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 234 - 242 2019-11-30

TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI

Özlem DAĞDELEN [1]


Ortak bir geçmişe sahip olan fakat farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının kültürel ve sosyal özelliklerini tanıyıp anlayabilmek için sözlü ve yazılı kültür ürünlerinin incelenerek yorumlanması gerekir. Bu noktada ele alınması gereken temel kaynaklardan biri de destanlardır. Kazak Türkleri, epik geleneğin hâkim olduğu dönemlerden başlayarak günümüze kadar icra edilegelen zengin bir destan kültürüne sahiptir. Ülkemizde Kazak destanları konusunda yapılan çalışmaların özellikle son yıllarda ivme kazandığı söylenebilir.

Bibliyografya çalışmaları akademik ve bilimsel araştırmaların ön hazırlık aşamasında araştırmacılara derli toplu bilgi sunması ve inceleme konusunun bilimsel altyapısını açıkça ortaya koyması bakımından kolaylık sağlar. Son yıllarda Türkiye sahasında nitelik ve nicelik yönünden yükselişte olan Türk dünyası destan araştırmaları konusunda hazırlanacak olan bibliyografya çalışmaları, konuya olan ilginin bilimsel boyuta taşınması noktasında araştırmacıların işini kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada Kazak Türklerinin destanları konusunda Türkiye’de hazırlanan çalışmaların bibliyografyasına yer verilmiştir. Konuyla ilgili tezler, makaleler ve kitaplardan oluşan seksen iki çalışma tespit edilmiştir.

Kazak edebiyatı, destan, bibliyografya, Kazak destanları, Türkiye
 • ATA YILDIZ, Naciye. (2015) Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DURBİLMEZ, Bayram. (2017) Türk Dünyası Kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • İBRAYEV, Şakir. (1998) Destanın Yapısı. (akt. Ali Abbas Çınar). Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Yayınları.
 • KAFESOĞLU, İbrahim. (2009). Türk Millî Kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • http://www.atam.gov.tr/kitaplar
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tr
 • https://scholar.google.com.tr/
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • http://tdk.gov.tr/
 • http://turkoloji.cu.edu.tr/
 • https://ulakbim.tubitak.gov.tr
 • https://www.idefix.com
 • https://www.kitapyurdu.com
 • http://www.toplukatalog.gov.tr
 • http://www.turkishstudies.net/turkishstudies.jsp
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Bibliyografya
Yazarlar

Yazar: Özlem DAĞDELEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @bibliyografi { uhad629839, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {234 - 242}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI}, key = {cite}, author = {Dağdelen, Özlem} }
APA Dağdelen, Ö . (2019). TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 234-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/629839
MLA Dağdelen, Ö . "TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 234-242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/629839>
Chicago Dağdelen, Ö . "TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 234-242
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI AU - Özlem Dağdelen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 242 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI %A Özlem Dağdelen %T TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Dağdelen, Özlem . "TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 234-242 .
AMA Dağdelen Ö . TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI. UHAD. 2019; 2(3): 234-242.
Vancouver Dağdelen Ö . TÜRKİYE’DE KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 234-242.