Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 2 - 10 2019-11-30

1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Mustafa SEVER [1]


Toplumsal yapı, topluluğun devamını ve işleyişini sağlayan kurumlar bütünüdür. Bu yapının devamı kişilerin birtakım kuralları benimsemesi ve bu kurallara uymasıyla mümkün olur. Bu kurallar, kişinin toplumda hazır bulduğu kurallardır ve geleneksel yolla nesilden nesile aktarılarak gelir. Bunlara toplumsal normlar/ölçütler adı verilir. Normlar, kişinin nerede, nasıl, ne biçimde davranacağının, hareket edeceğinin sınırlarını işaret eder. Bu kurallar, aslında toplumun kültürünü oluşturur. Bu kültür sürekli değişir ve dönüşür. Çünkü, insan hayatı kimi zaman kendi iradesiyle kimi zaman da dış etkenlerle sürekli değişim halindedir. Milletlerin hayatı da aynı değişkenliğe sahiptir. Değişmenin karakteri iyi ya da kötü yönde olabilir. Değişim çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Toplumsal değişme derece derece yavaş veya şiddetli olabilir. Maddi kültür değişimine bazen manevi kültür ayak uyduramaz. Teknolojik gelişmeler, yeni yapılar, yollar, iletişimdeki ve ulaşımdaki kolaylık ve hızlılık, vb. insanlarda yeni düşünüş, davranış, tavır ve alışkanlıklar meydana getirebilir.Bu çerçevede Türkiye’de 1980’li yıllar ve sonrası oldukça dikkate değer niteliktedir. 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe sonrasında siyasi, ekonomik, uluslararası ilişkiler, vb. yönlerden meydana gelen gelişmeler Türkiye’de köklü kültürel değişimlere neden olmuştur. Bu çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’de toplumsal yapıda meydana gelen değişimler değerlendirilecektir.

toplumsal değişme, norm
  • KAZGAN, Gülten (2006), Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Ün. Yay., (3.b), İstanbulKIZILÇELİK, S.-ERJEM, Y. (1994), Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, Atilla Kitabevi Yay., AnkaraMARSHALL, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (çev. O. Akınhay-D. Kömürcü), Bilim ve Sanat Yay., AnkaraMERAY, Seha L. (1982), Toplum Bilim Üzerine, Hil Yay., İstanbulOKTAY, Ahmet (2002), Türkiye’de Popüler Kültür, Everest Yay. (5.b), İstanbulÖZSOY, Aydan (2011), Televizyon ve İzleyici, Ütopya Yay., AnkaraRİTZER, George (2011), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yay. (2.b), İstanbulSARTORİ, Gİovanni (2004), Görmenin İktidarı, KaraKutu Yay., ?TÜRKÇE SÖZLÜK (1998), Türk Dil Kurumu Yay. (9. b), AnkaraURL 1 https://www.istanbuldagez.com/istanbuldaki-ilk-avm-galleria-atakoy.html (E.T. 23. 9. 2019).URL 2 Doğukan Gezer, 07 Mart 1914, Mersin BİA Haber Merkezi https://m.bianet.org/bianet/yasam/153996-avm-hakkinda-10-gorus Ekonomist Dr. Cemil Ertem; Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar; Bahçeşehir Ün. Sosyoloji Böl. Öğr. Üyesi Doç. Dr.Özlem Kumrular(E.T. 24. 9. 2019).URL 3 Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) Başkan Yardımcısı Sıtkı Yılmaz, 1 Mart 2006 tarihinden önceki süreçte kredi kartı borcunun 40'ın üzerinde kişinin canına mal olduğunu belirtir. .https://www.mynet.com/turkiyedeki-kredi-kartlari-problemi-110100291243 (E.T. 25. 9. 2019).
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1991-2750
Yazar: Mustafa SEVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad632603, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {2 - 10}, doi = {}, title = {1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME}, key = {cite}, author = {Sever, Mustafa} }
APA Sever, M . (2019). 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 2-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/632603
MLA Sever, M . "1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 2-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/632603>
Chicago Sever, M . "1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 2-10
RIS TY - JOUR T1 - 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AU - Mustafa Sever Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 10 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME %A Mustafa Sever %T 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Sever, Mustafa . "1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 2-10 .
AMA Sever M . 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME. UHAD. 2019; 2(3): 2-10.
Vancouver Sever M . 1980 SONRASINDA TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 2-10.